Automātiskās ūdens ugunsdzēsības sistēmas

Automātiskās ūdens ugunsdzēsības sistēmas ir ļoti efektīvs veids, kā būtiski samazināt risku ugunsdrošībā, jo automātiskā ugunsdzēsības sistēma ātri un efektīvi nodzēš ugunsgrēku, kas ļauj ievērojami ierobežot zaudējumu apmēru, ko var radīt ugunsgrēks. Rekomendējam uzstādīt automātiskās ūdens dzēšanas sistēmas: noliktavās, daudzstāvu ēkās, lielveikalos, u.c. lielos objektos ar lielām telpu platībām.

Automātiskās ūdens ugunsdzēsības sistēmas vēl var iedalīt: ūdens strūklas dzēšanas sistēmas, ūdens miglas dzēšanas sistēmas un ūdens putu dzēšanas sistēmas.

Automātiskā ugunsdzēsības sistēmu uzstādīšana tiek reglamentēta un to uzstādīšana Latvijā ir obligāta veicot objekta būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju noteiktām ēkām atbilstoši LBN201-10 „Būvju ugunsdrošība” 7.5. sadaļas prasībām.

Pieteikties pakalpojumam

Automātiskā ūdens ugunsdzēsības sistēmu apkalpošana jāveic un apkalpošanas periodiskums jāizvēlas atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu prasībām, Ugunsdrošības noteikumu prasībām un saistošā Eiropas standarta LVS EN 12845 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Automātiskās sprinklersistēmas. Projektēšana, montāža un uzturēšana darbspējīgā stāvoklī ” prasībām.

Automātiskās dzēšanas sistēmas uzstādīšana ir viens no būtiskākajiem argumentiem apdrošināšanas prēmijas samazinājuma!

Standarta automātiskā ūdens ugunsdzēsības sistēmā ietilpst:

 • Kontrolpanelis;
 • Sprinkleri vai ūdens/putu izsmidzinātāji;
 • Detektori (atkarībā no aizsargājamo telpu vai iekārtu specifikas);
 • Ūdens sūkņi;
 • Elektriskie un ar roku atveramie vārsti;
 • Manometri;
 • Izplešanās trauks;
 • Sirēna;
 • Caurules un cauruļu savienojumi;
 • Kabeļi, stiprinājumi, savienojumi un palīgmateriāli.

Papildus iespējas automātiskajais ugunsdzēsības sistēmai – tehnoloģisko procesu vadība:

 • Durvju bloķēšana/atvēršana;
 • Liftu un esakaloturu bloķēšana un atvēršana;
 • Balss ugunsgrēka izzņošanas sistēmas automātiska palaišana;
 • Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas palaišana;
 • Ventilācijas sistēmas atslēgšana;
 • Dūmu novadīšanas lūku/logu atvēršana;
 • Dažādu citu tehnoloģisko iekārtu bloķēšana/palaišana;
 • Uzstādot GSM moduli, ziņas nosūtīšana par notikušo ugunsgrēku SMS veidā;
 • Savienot automātisko ugunsdzēsības signalizāciju ar BMS vadības sistēmu;
 • Ugunsgrēka trauksmes un bojājuma signāla pārraidīšanu uz diennakts dežūrējošo apsardzes pulti.

SIA „FN-SERVISS” speciālisti automātiskajām ugunsdzēsības sistēmām veic:

 • Aprēķinus un projektēšanu;
 • Montāžu;
 • Apkalpošanu.

Printēt lapu
E-veikals