Pamatojoties uz civilās aizsardzības likumu (8 panta 6.punkta un 10 panta 3.punkta prasībām) komersantu un valsts iestāžu pienākums ir nodrošināt nodarbināto apmācību civilās aizsardzības jautājumos, esam izstrādājuši piedāvājumu, kas Jums ļaus izpildīt šī normatīvu aktu prasības un iegūt praktiskas zināšanas, kā arī reāli imitēt rīcību atbilstoši savam izstrādātajam civilās aizsardzības plānam.

Nodarbināto apmācībā civilās aizsardzības jautājumos ietvertās tēmas:

  • Īss civilās aizsardzības plāna raksturojums.
  • Objekta civilās aizsrdzības resursi: operatīvā grupa, pirmās palīdzības vienība, glābšanas un dzēšanas darbu vienība, apsardzes un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas vienība, apziņošanas un sakaru shēma.
  • Kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā, kā pareizi evakuēties. Riski un apdraudējumi evakuācijas laikā.
  •  Objekta darbinieku rīcība atbilstoši rīcības plānam, evakuācijas mācības bez piedūmojuma.

Pieteikties pakalpojumam

Mācību ilgums ≈1 h

Lai varētu sagatavoties apmācībai Jums pirms apmācības jāiesūta civilās aizsardzības plāna elektroniskā versija vai jānosūta plāna kopija vai oriģināls. Oriģināls tiks atgriezts nodarbību laikā.

 

Evakuācijas mācības AR piedūmojumu. Lai padarītu efektīvākas evakuācijas mācības un maksimāli efektīvi imitētu reālu avārijas vai ugunsgrēka situāciju piedāvājam nodarbināto apmācību civilās aizsardzības jautājumos papildināt ar evakuācijas mācībām AR piedūmojumu.

 

Ieguvumi:

  • Apmācīti darbinieki ne tikai teorētiski, bet arī praktiski rīcībai kritiskā situācijā, kas ir būtiskākais faktors iespējamo zaudējumu samazināšanā un cilvēku dzīvību glābšanā.
  • Izpildītas (17.02.2004) MK noteikumu Nr.82. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības.
  • Pozitīvas emocijas. Kā arī komandas saliedēšana.
  • Praktiska zināšanas arī cilvēku sadzīvei.

Instruktāžu uzskaites žurnālus varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Printēt lapu
E-veikals