Automātiskā gāzes dzēšanas sistēmas ar ogļskābo gāzi

Dzēšanas sistēma ar ogļskābo gāzi tiek izmantota lielāku telpu ugunsaizsardzībai, kurās pastāvīgi neuzturas cilvēki, jo sistēmas aktivizācijas gadījumā ogļskābā gāze var veicināt cilvēka smakšanu.

Dzēšanas sistēma ar COir vislētākā dzēšanas gāze, kas ievērojami samazina gan uzstādīšanas gan arī gāzes atkārtotas uzpildīšanas izmaksas.

CO2 ir  inertā gāze bez smaržas. Lietošanas laikā netiek radīti materiālie bojājumi (pretstatā ūdenim vai sausajam pulverim, kuru izmantošana var radīt nopietnus bojājumus aprīkojumam), tas ir drošs līdzeklis lielākajai materiālu daļai, nav bīstams ēdienam, nerūsē un nevada strāvu. Gāze pilnībā izgaist dažu sekunžu laikā pēc ugunsdzēsības procesa un neatstāj nekādas pēdas.

CO(ogļskābās gāzes) dzēšanas sistēmu uzstāda telpās, kurās pastāvīgi neuzturas cilvēki:

 • Servera telpās;
 • Ģeneratoru telpās;
 • Telpās, kur ir elektroiekārtas un elektroierīces;
 • Arhīva telpās;
 • Telpās, kur glabājas mākslas darbi un manuskripti;
 • Kaltētavām un krāsnīm;
 • Noliktavu telpās.

CO2 (ogļskābās gāzes) dzēšanas sistēmu atbilstība:

 • Eiropas direktīvai 99/36/ΕC un standartiem ISO 9809 – 1 ΕΝ 1964 -1(π)
 • Eiropas direktīvas 97/23/ΕC prasībām

Pieteikties pakalpojumam

Automātiskās dzēšanas sistēmas uzstādīšana ir viens no būtiskākajiem argumentiem apdrošināšanas prēmijas samazinājuma!

Standarta automātiskajā CO2 (ogļskābās gāzes) dzēšanas sistēmā ietilpst:

 • Kontrolpanelis;
 • Dažāda tilpuma tērauda augstspiediena korpusi bez šuvēm, kuri krāsoti sarkanā krāsā ar melni-pelēku-zaļi krāsas kakliņu.  Korpusi ir sertificēti saskaņā ar 99/36/EC un EN 1964 – 1 (π);
 • Sistēmas palaišanas mehānisms;
 • Sistēmas palaišanas balons (3l korpuss), pildīts ar slāpekli (tiek izmantots, ja tiek lietoti vairāk kā divi gāzes baloni);
 • Detektori ugunsgrēka atklāšanai;
 • Gāzes izplūdes sprauslas;
 • Sistēmas manuālā aktivizācijas poga;
 • Sistēmas bloķēšanas poga;
 • Kabeļi, stiprinājumi, elastīgās šļūtenes korpusu savstarpējai savienošanai un palīgmateriāli.

Papildus iespējas automātiskajai CO2 (ogļskābās gāzes) dzēšanas sistēmai:

 • Uzstādīt GSM moduli, lai par notikušo ugunsgrēku Jūs saņemtu ziņu SMS veidā;
 • Savienot automātiskās dzēšanas sistēmas kontrolpaneli ar BMS vadības sistēmu;
 • Savienot automātiskās dzēšanas sistēmas kontrolpaneli ar esošo ugunsdzēsības vai apsardzes signalizāciju, un lai sistēmas nostrādes signāls tiktu pārraidīts uz apsardzes pulti.

SIA „FN-SERVISS” speciālisti automātiskajām gāzes dzēšanas sistēmām CO2veic:

 • Aprēķinus un projektēšanu;
 • Montāžu;
 • Apkalpošanu.

Printēt lapu
E-veikals