ĪPAŠAIS  PIEDĀVĀJUMS

Jūsu uzņēmuma/ organizācijas darbinieku darbinieku instruktāžām un apmācībām

Lai palīdzētu īstenot likumdošanas prasības atbilstoši MK noteikumiem nr. 238 ‘’Ugunsdrošības noteikumi’’ un sagatavotu savu darbinieku komandu drošai rīcībai ārkārtas situācijā, FN-SERVISS eksperti vērš uzmanību, ka uzņēmumiem un organizācijām reizi gadā nepieciešams veikt:

 Kas jāņem vērā, organizējot šādu apmācību komplektu?  

Prakstiskas nodarbibas ugunsdrošībā

 Investīcijas:  

Pakalpojuma cena tiek noteikta individuāli, ņemot vērā grupu lielumu, skaitu un to atrašanās vietā.

 Jūsu ieguvumi, piesakot FN-SERVISS īpašo piedāvājumu:  

  • Apmācīti, instruēti un praktiskai rīcībai sagatavoti darbinieki – kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā.
  • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. ‘’Ugunsdrošības noteikumi” prasības.
  • Pozitīvas emocijas un komandas saliedēšanas pasākums vienlaikus.
  • Praktiski padomi un zināšanas ugunsdrošībā ikdienai un sadzīvē.

Papildus jautājumu gadījumā, sazinieties ar mums!

fnserviss@fnserviss.lv

67 556 799

Printēt lapu
E-veikals