SIA „FN-SERVISS” MĀCĪBU CENTRS „DROŠĪBA” PIEDĀVĀ 20 STUNDU KURSU „UGUNSDROŠĪBA”

Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību par ugunsdrošību atbildīgo darbinieku sagatavošana un kvalifikācijas paaugstināšanas – apgūstot apmācības kursu Jūs ne tikai izpildīsiet likuma prasības, bet arī zināsiet visu nepieciešamo, lai kvalitatīvi veiktu sev uzticētos pienākumus objekta ugunsdrošības nodrošināšanai.

Pēc nobeiguma testa un ieskaites darba sekmīgas nokārtošanas un rēķina apmaksas izsniedzam APLIECĪBU par kursa programmas apguvi.

AKCIJA Mācību maksa:EUR 107,50    EUR 71,07  +  PVN   *

* Piedāvājums spēkā  līdz 17.02.2017

UZMANĪBU!Piesakoties dalībai kuros pēc 17.02.2017

Mācību maksa:    EUR 78,51 +  PVN   

(mācības notiks latviešu valodā. Ja ir nepieciešamība – arī krievu).

Maksā iekļauts:

  • praktiskā nodarbība (īstas liesmas dzēšana ar ugunsdzēšamajiem aparātiem);
  • izdales materiāli;
  • kafijas pauzes;
  • apliecības  izgatavošana.

Apmācību datumi 2017. gada pirmajā pusgadā

20.un 21.februāris
29.un 30.marts
26.un 27.aprīlis
23.un 24.maijs
26.un 27.jūnijs

Nodarbības notiek –  Rīgā, Brīvības gatvē 204 b

Norises laiks –  9.00 – 18.00

Pieteikties kursiem

  • kursi test
fn serviss ugunsdrošības instruktāža

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu un 19.04.2016 Ministru Kabineta noteikumiem nr.238, kas stājas spēkā 01.09.2016:

178. Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā:
178.1. saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektam ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām);

Instruktāžu uzskaites žurnālus varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Printēt lapu
E-veikals