Īpašais piedavajums ugunsdrošības instruktāžai

Pieteikties pakalpojumam

Statistikas dati norāda, ka 2022. gada pirmajā pusgadā ir notikuši 4325 dažādu cēloņu ugunsgrēku, kas sastāda jau 65% no kopējā ugunsgrēku skaita pagājušajā gadā. FN-SERVISS speciālistu novērojumi rāda, ka daļa no tiem varēja nenotikt, ja uzņēmumu darbinieki būtu savlaicīgi apguvuši ugunsdrošības instruktāžu savā darba vietā.

 

Rūpēs par savu klientu darbiniekiem, esam sagatavojuši ĪPAŠU PIEDĀVĀJUMU, kas sniedz iespēju ērti on-line vidē gan atsvaidzināt zināšanas par ugunsdrošības jautājumiem, gan rīcību evakuācijas gadījumā.

Ugunsdrošības instruktāža pirmo gadu BEZ MAKSAS

Pamatojoties uz 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. ‘’Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, visiem nodarbinātajiem ugunsdrošības instruktāža darba vietā jāveic ne retāk kā reizi gadā.

 Instruktāžā iekļauts: 

 • Ugunsdrošības situācijas raksturojums Latvijā
 • Rīcība ugunsgrēka gadījumā
 • Ugunsgrēka attīstība telpās, bīstamības faktori
 • Galvenie ugunsgrēka izcelšanās iemesli
 • Kā dzēst ar dažādiem ugunsdzēsības aparātiem

Jāņem vērā: Līgums tiek slēgts uz 24 mēn, izmaksas par 1 lietotāju 7 eur

🎁 DĀVANA

Laikā, kad dzīvojam mainīgos ģeopolitiskos apstākļos, lai ikviens būtu sagatavots rīcībai neparedzētās situācijās, mācību centra “Drošība” pasniedzēji izveidojuši noderīgu video materiālu ar pamatinformāciju par Civilo aizsardzību.

 Gan uzņēmumu darbiniekiem, gan katram iedzīvotājam Latvijā ir jāzina kā pareizi rīkoties: 

 • plūdu un negaisa laikā;
 • ugunsgrēka gadījumā;
 • ķīmisko vielu noplūdes laikā;
 • radiācijas gadījumā;
 • militāro apdraudējumu gadījumā.
Pieteikuma formā norādīt atlaižu kodu: DĀVANA

 Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS? 

 • Viegli uztverams apmācību materiāls – video formātā (latviešu valodā, ar subtitriem krievu un angļu valodā);
 • Apmācību materiālu un testu veidojuši Latvijā labāki drošības eksperti;
 • Ērti un vienkārši apgūstams mācību saturs on-line vidē 24/7– nepieciešams tikai dators ar interneta pieslēgumu.
 • Instruktāžas žurnālu parakstīšana izmantojot drošu elektronisko parakstu:  Smart-ID, E-mobile, E-paraksts;
 • Klientu apkalpošanas speciālista atbalsts sistēmas lietotājiem.


Svarīgi:

Piedāvājums ir spēkā līdz 30.09.2022. Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.

 

Papildus jautājumu gadījumā sazinieties ar mums!

E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv

Tālrunis: 67 556 799

Printēt lapu
E-veikals