Seminārs "Grozījumi Darba aizsardzības likumā. Attālinātais darbs"

Ikvienu profesionāli par uzticamu ekspertu padara zināšanas un pieredze. Taču zināšanas top vērtīgas, ja tās tiek regulāri papildinātas un atjaunotas. Kā darba aizsardzības jomas eksperti, aicinām uzņēmumu vadītājus, darba aizsardzības speciālistus uz semināru, kas tiks veltīts tēmai:

Jauni grozījumi Darba aizsardzības likumā, to piemērošana praksē.

Attālinātais darbs Darba likuma un Darba aizsardzības likuma izpratnē.

 TĒMAS AKTUALITĀTE: 

Ņemot vērā jaunu nodarbinātības formu attīstību, kad aizvien biežāk darbs tiek veikts attālināti ārpus uzņēmumu telpām, šobrīd tiek  noteiktas jaunas darba aizsardzības prasības un to piemērošana darba formām. Darba aizsardzības likuma grozījumi paredz izmaiņas attiecībā un pašnodarbināto un attālinātajā darbā nodarbināto drošību un veselības aizsardzību.

Labi izplānots attālināts darbs ir ieguvums gan darbiniekam, gan darba devējam. Ja darba ņēmējs strādā attālināti  ilgāku laika periodu, vadītājam ir jāplāno un jāuzrauga uzdevumi un mērķi citādāk nekā tad, ja darbs tiek veikts uz vietas birojā, kā arī jāplāno un jānodrošina droša darba vide.

Pieteikties semināram

  • Seminārs “Darba aizsardzības likuma grozījumi un to piemērošana praksē. Attālinātais darbs”

 Semināra norises datums un laiks: 

25.11.2020, plkst. 10:00 – 12:30

 Norises kārtība: 

Seminārs tiks vadīts tiešsaistē (attālināti). Tā ilgums 2,5 stundas.

Dienu pirms semināra, dalībniekiem, kas būs veikuši apmaksu par dalību seminārā, tiks nosūtīta informācija par pieslēgšanos on-line risinājumam.

Semināra laikā un pēc tā noklausīšanās, varēsiet uzdot lektorei jautājumus par dzirdēto.

Pēc semināra noklausīšanās uz e-pastu Jums nosūtīsim elektroniski parakstītu sertifikātu  (2,5  stundas punktu uzskaitei)

 Lektore: 

Aija Vāciete– praktizējoša juriste un eksperte darba tiesībās un administratīvajās tiesībās. Profesionālais maģistra grāds privāttiecībās, specializācija darba aizsardzības un drošības jautājumos. Strādājusi Valsts darba inspekcijā par Kurzemes reģionālās inspekcijas vadītāju, Būvniecības valsts kontroles birojā par auditori eksperti. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā, kā arī klientu pārstāvībā Valsts darba inspekcijā administratīvo pārkāpumu lietvedības ietvaros.

 SEMINĀRA DIENAS KĀRTĪBA UN TĒMAS: 

  • Attālinātais darbs DAL izpratnē; Pašnodarbinātais kā uzņēmuma sadarbības partneris; uzņēmuma, kā sadarbības partnera,  tiesības uz informāciju un apliecinājumiem darba aizsardzības un darba drošības jautājumos no pašnodarbinātā;
  • Elektronisko dokumentu sagatavošana, to juridiskais spēks; elektroniskie dokumenti un darbinieka iepazīstināšana ar dokumentu saturu;
  • Administratīvie pārkāpumi un atbildība;
  • Attālinātais darbs , darba līguma nosacījumi attālinātam darba veidam;
  • Darbinieka ( attālinātais darbs) darba izpildes uzraudzība un kontrole no darba devēja puses;
  • Darba aizsardzības prasības attālinātajai darba vietai un darbiniekam. Darba devēja atbildība un darba aizsardzības prasību nodrošināšana attālinātajam darba veidam.


 Dalības maksa:   30 EUR + PVN

 Dalības maksā iekļauts: 

  • Iespēja vērot semināru tiešsaistē (2,5 stundas)
  • Prezentācijas materiāli
  • Sertifikāta sagatavošana

 Papildus jautājumu gadījumā sazinieties ar mums!  

E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv

Tālrunis: 67 556 799

Iepriekšēja pieteikšanās semināram ir OBLIGĀTA.

Printēt lapu
E-veikals