Seminārs "Kā inovatīvi organizēt darbinieku instruktāžas un praktiskās apmācības ugunsdrošībā un darba aizsardzībā?"

Pamatojoties uz 19.04.2016 Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” un 10.08.2010 Ministru kabineta noteikumiem Nr.749 ”Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”, ikvienam darba devējam ir nepieciešams ievērot vairākus nosacījumus:

 • ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžas darbiniekiem jāveic ne retāk kā reizi gadā;
 • uzsākot darba attiecības, jaunajiem darbiniekam ir jānodrošina ievadapmācības un sākotnējā instruktāža darba aizsardzībā;
 • ja objektā vienlaicīgi var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, nepieciešams vienu reizi gadā organizēt arī evakuācijas apmācības atbilstoši rīcības plānam ugunsgrēka gadījumā.

Rūpējoties par tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu, izstrādājām vairākus klientiem ērtus risinājumus, kas atbilst mūsdienu kvalitātes prasībām un atvieglo instruktāžu un praktisko apmācību organizēšanu uzņēmumos un organizācijās:

 • FN-SERVISS Online sistēma
 • Virtuālā dzēšana ar ugunsdzēsības aparātiem

Lai iepazīstinātu ar jaunajiem risinājumiem, aicinām uz semināru ‘’Kā inovatīvi organizēt darbinieku instruktāžas un praktiskās apmācības ugunsdrošībā un darba aizsardzībā?”

 Norises vieta: 

Profesionālās tālākizglītības centrs “Drošība”, Brīvības gatvē 204b, Rīga

 Tuvākie semināra datumi un laiki: 

25.05.2023 plkst.10:00 – 12:30 (Grupa ir nokomplektēta, brīvu vietu nav.)

Pieteikties semināram

 • Seminārs ”Kā inovatīvi organizēt darbinieku instruktāžas un praktiskās apmācības ugunsdrošībā un darba aizsardzībā?”
Seminārs "Kā inovatīvi organizēt darbinieku instruktāžas un praktiskās apmācības ugunsdrošībā un darba aizsardzībā?"

  Semināra ietvaros: 

 • Iepazīstināsim ar FN-SERVISS Online sistēmas sniegtajām priekšrocībām un funkcionalitāti:
  • Instruktāžu moduli ugunsdrošībā un darba aizsardzībā;
  • Obligāto veselības pārbaužu karšu administrēšanas moduli;
  • Iekšējo apmācību moduli.

 • Prezentēsim virtuālo risinājumu dzēšanai ar ugunsdzēsības aparātiem.
 • Atbildēsim uz Jūsu jautājumiem.

 Dalība seminārā: 

BEZ MAKSAS

 

Papildus jautājumu gadījumā sazinieties ar mums:

E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv

Tālrunis: 67 556 799

Printēt lapu
E-veikals