SEMINĀRA TĒMAS: 

  • Jaunais standarts LVS EN ISO 7010:2020  “Grafiskie simboli. Drošības krāsas un drošības zīmes”.Jaunais standarts LVS EN ISO 7010:2020  “Grafiskie simboli. Drošības krāsas un drošības zīmes”.
  • Izmaiņas 19.04.2016  MK noteikumos Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” par zīmēm un apzīmējumiem.
  • Plānotās būtiskākās izmaiņas LVS 446 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” standartā.

 Semināra lektors: 

Edgars Rozentāls – SIA “FN-SERVISS” valdes priekšsēdētājs /Latvijas ugunsdrošības asociācijas valdes loceklis/ Standartizācijas tehniskās komitejas LVS/STK/24 “Ugunsdrošība un darba vide” pārstāvis.

 

Printēt lapu
E-veikals