Sniedzam šādus pakalpojumus:

  • Objektu ugunsdrošības audits un rekomendāciju sagatavošana.
  • Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavoto pārbaudes aktu izskatīšana un rekomendāciju sagatavošana.
  • Nepieciešamā ugunsdzēsības inventāra daudzuma aprēķināšana un to atrašanās vietu noteikšana.
  • Ugunsaizsardzības sistēmu projektu caurskatīšana un rekomendāciju sagatavošana.
  • Konsultācijas par ugunsdrošības normatīvajiem aktiem un standartiem.

Pakalpojuma cena tiek noteikta pēc stundas likmes, kas veido EUR 28,46+PVN par vienu stundu.

Printēt lapu
E-veikals