VAS “Latvijas valsts meži” nosaka prasību novērst piesārņojumu ar naftas produktiem vai samazināt tā emisiju augsnē un ūdenī motorinstrumentu, meža, būvdarbos un derīgo izrakteņu ieguvē izmantojamās tehnikas uzpildes un ekspluatācijas laikā ar Vides aizsardzības komplektu, kurā ietilpst naftas produktus absorbējošās salvetes vai citi materiāli, naftas produktus absorbējošā barjera, šķidrumus uzsūcošs paklājs, cimdu pāris un atkritumu maisi.

Tāpat arī VAS “Latvijas valsts meži” nosaka, ka vides piesārņojuma seku likvidēšanai, naftas produktu noplūdes gadījumā augsnē un ūdeņos, jāizmanto Vides aizsardzības komplekta sastāvdaļas.

Ar absorbentu komplektu jāaprīko:

  • Derīgo izrakteņu ieguves objektus un vietas mežā, kuras izmanto rokas motorinstrumentu un citas meža, un būvdarbos izmantojamās tehnikas uzpildīšanai (naftas produktus absorbējošā barjera nav nepieciešama).
  • Harvesterus (koku gāšanas, atzarošanas un sagarumošanas mašīnas), pievedējtraktorus, derīgo izrakteņu ieguvē, būvdarbos un ceļu uzturēšanā izmantojamo specializēto tehniku.
  • Kokmateriālu izvešanas, derīgo izrakteņu ieguvē un būvdarbos izmantojamo transportu.

Vides aizsardzības komplektā ietilpst:

  • absorbējošās salvetes apm. 25 gab. (absorbcijas tilpums katrai apm. 1 l), izmanto dažādu virsmu attīrīšanai no naftas produktiem, kā arī zem motorzāģiem to apkalpošanas brīžos;
  • absorbējošais spilvens vai paklājs (absorbcijas tilpums apm. 12 l), izmanto radušās noplūdes absorbēšanai no meža tehnikas, novietojot zem tās;
  • absorbējošā barjera  (bona) apm. 4 gab. (absorbcijas tilpums katram apm. 6 l), izmanto noplūdes uztveršanai meža tehnikā, novietojot noplūdes avota ceļā, kā arī, lai veidotu aizsprostus naftas produktiem strautos un grāvjos.

SvarīgiAtceries izlietotos naftas produktu absorbējošos materiālus savākt, iepakot un nodot bīstamo atkritumu savākšanas vietās.

Lai skatītu sīkāk VAS Latvijas valsts meži prasības piesārņojuma samazināšanai meža darbus spiediet šeit.

Absorbentu produktus varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Ievēro Visus pieejamos absorbentu un vides aizsardzības produktus varat apsktatīt REO AMOS produktu katalogā. Lai pasūtītu vides aizsardzības un absorbenta produktus produktus, kas nav pieejami FN-SERVISS veikalos un e-veikalā sazinieties ar mums.

Printēt lapu
E-veikals