FN serviss absorbentu produktu prezentācija
Lapa vides aizsardzība absorbenti un pielietošana
Lapa vides aizsardzība absorbenti

FN-SERVISS piedāvā ērti iegādāties absorbentu materiālus  un līdzekļus, lai varētu veiksmīgi nodrošināt  un veikt  preventīvos  pasākumus, kuri palīdz novērst tiešus kaitējuma draudus videi, un nepieļautu vai samazinātu iespējamo kaitējumu tai.

Naftas produkti ieņem ļoti svarīgu vietu rūpniecības un  transporta nozarē. Nafta un tās produkti ir viens no vissvarīgākajiem enerģijas avotiem, kā arī izejviela daudziem  materiāliem. Uzglabājot, transportējot vai pārstrādājot  naftas produktus, eļļas vai ķīmiskās vielas, vienmēr pastāv noplūdes vai izlīšanas draudi.

Ja radusies avārijas situācija un noplūdusi   kāda bīstama, kodīga viela, naftas produkts vai citi šķidrumi, uz sauszemes vai ūdeņos,  jāizmanto materiāli ar augstu absorbcijas un drošības pakāpi.  FN-SERVISS piedāvātie absorbentu produkti nodrošina augstu absorbcijas pakāpi, tiem ir konkurētspējīga cena un visiem produktiem tiek nodrošinātas datu drošības lapas saskaņā ar Latvijas un Eiropas normatīvo aktu prasībām. Piedāvājam naftas produktu, ķīmisko produktu un universālos absorbentu materiālus.

Absorbenti  izgatavoti no  dabīgajiem materiāliem  un 100% polipropilēna, kas  labi uzsūc eļļu, naftas un ķīmiskos produktus .

Nepiesārņosim dabu, parūpēsimies par sakoptu apkārtni un drošu darba vidi!

 

Normatīvie akti, kuri nosaka absorbentu  materiālu izmantošanu un nepieļautu vai novērstu iespējamos draudus videi un ūdeņiem:

  • Likums par piesārņojumu.
  • Vides aizsardzības likums.
  • MK rīkojums Nr.190 „Par nacionālo gatavības plānu naftas piesārņojuma gadījumos jūrā.” Pielikums Nr. 3.
  • MK noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”

Normatīvajos aktos izmantoti termini:

  • preventīvie pasākumi – pasākumi ,kuri vērsti uz nākotni , ne tagadni.
  • avārijas situācija – kādu bīstamu, ķīmisku vai citas izcelsmes vielu noplūšana vai cits kaitējums videi.
  • Absorbenti – materiāli ar īpaši augstu absorbēšanas spēju, absorbē jebkuru agresīvu vai neagresīvu šķidrumu noplūdes, gan parastās organiskās un neorganiskās ūdenī šķīstošās ķimikālijas, gan īpašus organiskos savienojumus.

Absorbentu produktus varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit,lai skatītu sīkāk.

Ievēro Visus pieejamos absorbentu un vides aizsardzības produktus varat apsktatīt REO AMOS produktu katalogā. Lai pasūtītu vides aizsardzības un absorbenta produktus produktus, kas nav pieejami FN-SERVISS veikalos un e-veikalā sazinieties ar mums.

Printēt lapu
E-veikals