Automātiskās virtuves dzēšanas sistēmas

Dzēšanas sistēma ZEUS ir ar speciālu ķīmisko šķidrumu F Klases virtuves ugunsgrēku dzēšanai. Rekomendējam šo dzēšanas sistēmu izmantot gan profesionālajām, gan mājsaimniecības virtuvēm, kur izmanto elektrību, kā arī propāna gāzi. Šajās vietās lielos daudzumos parasti tiek izmantoti viegli uzliesmojoši materiāli, kā, piemēram, taukvielas, eļļas.

Svarīgi zināt, ka Eļļas, kuras izmanto ēdiena gatavošanai un tām sasniedzot noteiktu temperatūru notiek pašaizdegšanās process:

 1. Augu eļļa aizdegas pie 406°C;
 2. Olīveļļa aizdegas pie 435°C;
 3. Rapšu eļļa aizdegas pie 379°C.

ZEUS dzēšanas sistēmā tiek izmantot speciāls F klases ķīmisks šķidrums, kas ir ļoti efektīvs ļoti uzkarsušu eļļu(šķidrumu) dzēšanai.

Pieteikties pakalpojumam

F klases ķīmiskais šķidrums ir karbonskābes sāls šķīdums, kas dzēš uguni, radot ziepjveida slāni, kas neļauj skābeklim iedarboties uz degošo virsmu, dzesē un samazina atkārtotas aizdegšanās iespēju. Zemais skābes līmenis (PH: 9 pie 20°C) neļauj nodarīt bojājumus nerūsējoša tērauda virsmām.

Aizdegšanos konstatē lineārais karstuma detekcijas kabelis, ar aktivizējamajām temperatūrām 138°C, 180°C vai 250°C. Šis kabelis savienojas ar kontrolpaneli, kas kontrolē automātisko sistēmas darbību.  Šis kabelis nodrošina ugunsaisardzību nosūcējos un ventilācijas šahtās.

Termokabeļa ekspluatācijas termiņš ir 10 gadi.

Automātiskās dzēšanas sistēmas uzstādīšana ir viens no būtiskākajiem argumentiem apdrošināšanas prēmijas samazinājuma!

Standarta automātiskajā virtuves dzēšanas sistēmā ZEUS ietilpst:

 • Kontrolpanelis ZEUS ar atcelšanas pogu;
 • Termokabelis;
 • Rokas trauksmes poga vai sistēmas aktivizācijas poga;
 • Caurules dzēšanas vielas caurplūdei;
 • Dažāda izmēra sprauslas dzēšanas vielas izvadīšanai;
 • Balons ar F klases dzēšanas vielu un sienas stiprinājumu;
 • Lietošanas instrukcija;
 • Keramiskās klemmes, kabeļi, stiprinājumi, savienojumi un palīgmateriāli.

Papildus iespējas virtuves dzēšanas sistēmai ZEUS:

 • Uzstādīt GSM moduli, lai par notikušo ugunsgrēku Jūs saņemtu ziņu SMS veidā;
 • Savienot automātiskās dzēšanas sistēmas kontrolpaneli ar BMS vadības sistēmu;
 • Savienot automātiskās dzēšanas sistēmas kontrolpaneli ar esošo ugunsdzēsības vai apsardzes signalizāciju un lai sistēmas nostrādes signāls tiktu pārraidīts uz apsardzes pulti.

SIA „FN-SERVISS” speciālisti automātiskajām virtuves dzēšanas sistēmām veic:

 • Aprēķinus un projektēšanu;
 • Montāžu;
 • Apkalpošanu.

Printēt lapu
E-veikals