Kāds ir bijs 2016. gads ugunsdrošībā un ko sagaidīt no 2017?

janvāris 13, 2017
Lapa 2016 gads ugunsdrošībā

Kāds ir bijis 2016.gads ugunsdrošībā un kādas izmaiņas gaidāmas 2017.gadā?

Jauns gads – jauns darba cēliens un, protams, jauni izaicinājumi ugunsdrošības un darba aizsardzības jomā.

FN-SERVISS drošības ekspertu darbs turpinās, un arī 2017.gadā www.fnserviss.lv Jaunumu sadaļā varēsiet lasīt vērtīgas publikācijas par jums aktuālām tēmām ugunsdrošības un darba aizsardzības jomā.

Vēl viens gads aizvadīts un tūlīt jau janvāris būs pusē. Vai, dzīvojot steidzīgajā laikmetā, jums ir bijis laiks padomāt par to, kāds ir bijis 2016.gads ugunsdrošībā? Vai tas ir bijis labāks / sliktāks par pēdējiem trīs gadiem? Kas ir spilgtākie notikumi 2016.gadā ugunsdrošības jomā un kādas izmaiņas gaidāmas 2017.gadā?

Izlasot šo bloga rakstu, uzzināsiet, kāda ir VUGD statistika par ugunsgrēkiem un bojā gājušiem cilvēkiem ugunsgrēkos 2016.gadā. Kādas izmaiņas likumdošanā ugunsdrošības jomā ir notikušas 2016.gadā un kādas pārmaiņas sagaida ikvienu no mums līdz 2020.gada 1.janvārim.

Kāds ir bijis 2016.gads ugunsdrošībā?

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) apkopotā statistika liecina, ka 2016.gadā samazinājies izsaukumu skaits uz ugunsgrēku dzēšanu, bet palielinājies tajos bojā gājušo skaits. Aizvadītajā gadā ugunsnelaimēs gāja bojā 95 cilvēki, kas ir pēdējo trīs gadu laikā lielākais bojāgājušo skaits. Vairāk par apkopoto VUGD statistiku varat uzzināt šeit.

Taču 2016.gads bija zīmīgs ar arī to, ka Ministru Kabinets pieņēma jaunus Ugunsdrošības noteikumus, kas aizstāja līdzšinējo regulējumu, nosakot būtiskas izmaiņas ugunsdrošības jomā kā privātā, tā biznesa segmentā.

Īss kopsavilkums par izmaiņām likumdošanā ugunsdrošības jomā jeb ugunsdrošības prasības, kas stājās spēkā no 2016.gada 1.septembra:

Vispārīgās ugunsdrošības prasības objektos:

Stāvu apzīmējumi (kārtas numuri) ēkās, objektos, kas augstāks par diviem stāviem, katru kāpņu telpas stāvu nodrošina ar attiecīgā stāva kārtas numuru.

Ugunsdrošības instrukcija un ugunsdrošības instruktāža

Jauna Ugunsdrošības instrukcija

Saimnieciskās darbības vai publiskā objektā, kurā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, un kritiskās infrastruktūras objektos atbildīgā persona ne retāk kā reizi gadā organizē praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā".

Ugunsdzēsības līdzekļi un to aprēķins, Ugunsdzēsības ūdensapgāde

Mainījās ugunsdzēsības aparātu aprēķins jeb metodoloģija, kā tiek noteikts nepieciešamais ugunsdzēsības inventāra apjoms objektos un transporta līdzekļos.

Papildus ugunsdzēsības aparātu tehniskajām apkopēm no 01.09.2016 objektu atbildīgajiem ir jānodrošina ugunsdzēsības aparātu vizuālās apskates.

F klases ugunsdzēsības aparāti – kā papildus (obligāts) ugunsdzēsības inventārs sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu objektos (virtuvēs, ēdnīcās, kafejnīcās, restorānos) un ražotnē, kur ēdiena pagatavošanai vai ražošanai izmanto augu vai dzīvnieku izcelsmes eļļas vai taukus, papildus nodrošina ar F klases ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši šo noteikumu.

Jauna kārtība ugunsdzēsības pārklāju izvietošanai objektos

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu novieto īpašā skapī vai nišā, krānam pievieno šļūteni un stobru, kam ir jānodrošina kompakta strūkla un ir jābūt noslēdzamam.

Veicot ugunsdzēsības hidranta pārbaudi, nepieciešams izmērīt ugunsdzēsības hidranta ražību (litri sekundē), ūdens spiedienu ūdensvadā (bāri).

 

Ugunsdrošībai lietojamās zīmes un signālkrāsojums. Evakuācijas plānu izvietojums

Izmaiņas Ugunsdrošībai lietojamās zīmēs - Vienotais ārkārtas numurs ir 112 (bez 01)

Teritorijā uzstādītās zīmes, kas paredzētas ugunsdzēsības dienesta darbībai, pastāvīgi izgaismo vai tām ir jābūt aprīkotām vismaz ar 2.klases gaismas atstarojošo virsmu.

 

Evakuācijas ceļi un izejas

Durvīm evakuācijas ceļos ir jābūt viegli atveramām no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem. Par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm.

Zīmi, kas norāda evakuācijas ceļu un izeju, kas paredzēta vismaz 50 cilvēku evakuācijai vai ja evakuācijas ceļš pārsniedz 20 m, nodrošina ar iekšējo apgaismojumu no pastāvīga un autonoma elektroenerģijas avota.

Izmaiņas evakuācijas plānu izvietojumā. Attālums starp evakuācijas plāniem nedrīkst pārsniegt 40 m.

Jauno Ugunsdrošības noteikumu prasības, kas stājas spējā 2017.gadā jeb, kas ir obligāti jāizdara šogad:

  • Līdz 01.09.2017 pārstrādāt Ugunsdrošības instrkcijas, kas ir izstrādātas līdz jauno Ugunsdrošības noteikumu spēkā stāšanās dienai un atbilst Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumu Nr. 82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.
  • Objektos (izņemot objektus, kas atrodas sprādzienbīstamā vidē vai ķimiski agresīvā vidē) elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude ir jāveic reizi 10 gados. No 01.09.2017 stāsies spēkā papildus prasība: ar termokameru veikt elektroinstalācijas kontaktu savienojumu pārbaudi.
  • Objektos, kuros atrodas gāzes aparāti, kura kopējā nominālā siltuma jauda ir lielāka par 50 kW, kā arī, ja gāzes aparāti (neatkarīgi no gāzes aparāta jaudas) atrodas pagrabā vai cokolstāvā, būs jābūt uzstādītiem gāzes noplūdi signalizējošu detektoriem. Arī šī prasība stājas spēkā 01.09.2017.

 

Garāks pārejas periods ir noteikts normām, kas izriet no jauno Ugunsdrošības noteikumu prasībām un ir saistītas ar ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi. Jaunā kārtība stāsies spēkā no 01.01.2018. Vērtīgu informāciju par gaidāmajām izmaiņām šajā jautājumā lasīt šeit.

Līdz 2019.gada 1.janvārim ir noteikts pārejas periods, izpildīt Jauno Ugunsdrošības noteikumu 89.10 punktu, kur ir noteikts aizliegums daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves;

Līdz 2020.gada 1.janvārim ir noteikts pārejas periods, izpildīt Jauno Ugunsdrošības noteikumu 119. un 256.punktu prasības, kas attiecīgi nosaka to, ka

  • viendzīvokļa objektu, daudzdzīvokļu objekta dzīvokli un publisku objektu, kurā paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, nodrošina ar autonomu ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dūmiem. Autonomo ugunsgrēka detektoru var aizstāt ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
  • visi viendzīvokļa objekti jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspēja ir vismaz 21A 113B.

 

Kā redzams, 2016.gads ir bijis pārmaiņām bagāts un, ņemot vērā likumdevēja noteiktās prasības, kas stāsies spēkā šogad un līdz 2020.gada 1.janvārim, atbildīgajiem dienestiem, ugunsdrošības ekspertiem, kā arī objektu atbildīgajiem stāv priekšā apjomīgs un atbildīgs darbs, kas cerams palīdzēs mazināt ugunsgrēku skaitu valstī, kā arī izglābs daudzu cilvēku dzīvības.

FN-SERVISS drošības ekspertu komanda ir pārliecināti par to, ka jaunais tiesiskais regulējums ugunsdrošības jomā ir labs pamats drošas vides veidošanai. Kā arī aicina atcerēties to, ka par “drošību” ir svarīgi domāt un rūpēties ne vien darba vietā, bet arī mājās, esot uz ceļa, mežā u.c.

Ja laicīgi būsiet parūpējušies par FN-SERVISS jaunumu saņemšanu savā e-pastā, tad varat būt droši, ka neviena aktualitāte vai jaunums ugunsdrošības vai darba aizsardzības jomā nepaies jums secen.

Gadījumā, ja jūs vēl neesat rūpīgi izstudējuši jauno Ugunsdrošības noteikumu prasības, apmācības ugunsdrošībā (20 vai 160 stundas) esat izgājuši pirms jaunie Ugunsdrošības noteikumi stājās spēkā, proti, līdz 01.09.2016., FN-SERVISS drošības eksperti iesaka apmeklēt 1 dienas semināru “Jauni Ugunsdrošības noteikumi. Kas mainīsies?”. Tuvākais seminārs notiks 27.01.2017. Vairāk informāciju par pasākumu varat atrast šeit.

Plašāku informāciju par mācību centra “Drošība” piedāvātiem kursiem un semināriem atradīsiet šeit.

Gadījumā, ka izlasot šo rakstu, jums radās kādi jautājumi, droši sazinieties ar mums!

E-veikals