3 ieguvumi, kāpēc darba aizsardzības pakalpojumus uzticēt kompetentai institūcijai

decembris 3, 2023

Ikviena darba vietā, neatkarīgi no nozares specifikas, ir jāievēro darba aizsardzības principi, tādējādi nodrošinot darbiniekiem drošus, veselībai nekaitīgus darba apstākļus.

Atbilstoši Darba aizsardzības likuma prasībām darba devējam, ņemot vērā uzņēmumā nodarbināto skaitu un darbības veidu, ir jānorīko vai jāpieņem darbā viens vai vairāki darba aizsardzības speciālisti vai jānoslēdz līgums ar kompetentu speciālistu vai kompetentu institūciju.

Ņemot vērā arodslimību un nelaimes gadījumu skaitu,  ir noteiktas no darba aizsardzības viedokļa bīstamās nozares, kurās obligāti ir jāiesaista kompetentā institūcija, kā piemēram, būvniecībā, ražošanā u.c. (Vairāk info par obligātu kompetentās institūcijas piesaisti konkrētām nozarēm skatīt ŠEIT.)

Uzticot darba aizsardzības pakalpojumus kompetentai institūcijai, klienti garantēti saņem vairākus ieguvumus. Kādus? Tos šoreiz apkopo FN-SERVISS eksperti. 

Juridiskā atbilstība

Darba aizsardzības jomā pastāv daudzi likumi un noteikumi, kurus uzņēmumiem ir jāievēro, lai nodrošinātu darbinieku drošību un labklājību.

Kompetenta institūcija, kas specializējas darba aizsardzības jomā,  nodrošina, ka uzņēmums ievēro visas likumdošanas prasības un pilnībā atbilst visiem normatīvajiem aktiem.

Kompetentas institūcijas eksperti savlaicīgi informē par izmaiņām un sniedz ieteikumus to ieviešanai sadzīvē, vienlaikus palīdzot novērst potenciālos tiesvedības riskus un soda naudas.

Efektivitātes paaugstināšana

Efektīvu darba drošības pasākumu ieviešana atbilstoši katra uzņēmuma specifikai ir būtisks iemesls, kādēļ uzticēties kompetentai institūcijai.

Pamatojoties uz darba aizsardzības riska novērtējumu, ir iespēja sniegt konkrētus ieteikumus un vadlīnijas, kā uzlabot darba apstākļus, samazināt riskus un paaugstināt darbinieku drošību. Šāds pieejas rezultātā uzņēmums var iegūt konkrētas darbības plānu, lai uzlabotu darba aizsardzību, vienlaikus samazinot negadījumu un slimību iespējamību darba vietā.

Tāpat arī konsultējot un apmācot uzņēmumu darbiniekus, ne tikai paaugstinās katra darbinieka profesionalitāte, bet arī tiek uzlabota vispārējā informētība un negadījumu risku samazināšanās.

Zināšanas un atbildība

Kompetentas institūcijas parasti nodrošina augsti kvalificētus speciālistus ar plašu pieredzi un zināšanām. Šie profesionāļi ir labi informēti par aktuālajiem likumiem, noteikumiem un standartiem, kas regulē darba vidi un drošus darba apstākļus.

Pateicoties specifiskām zināšanām par darba drošību un veselību, kompetentās institūcijas profesionāļi spēj savlaicīgi identificēt un novērst potenciālus riskus, kas var rasties ikvienā darbavietā.

Zinoši speciālisti un profesionāla rīcība veicina reputācijas paaugstināšanu un darbinieku uzticību uzņēmumam.

FN-SERVISS eksperti ir izstrādājuši darba aizsardzības bezrūpju komplektu ''Drošais'', kas sastāv no kompleksa risinājuma uzņēmumu drošības  paaugstināšanai.

Ja vēlaties ietaupīt jūsu laiku un finanšu resursus, šis piedāvājums ir piemērots tieši jums!

🎁Piesakot DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumus līdz 31.01.2024, DĀVANĀ saņemsiet gada abonementu online instruktāžām darba aizsardzībā / obligātās veselības pārbaužu karšu modulim.

E-veikals