3 iemesli, kāpēc nepieciešamas praktiskās apmācības ugunsdrošībā

augusts 7, 2023

Rūpes par ugunsdrošību ir neatņemama ikviena uzņēmuma sastāvdaļa, lai samazinātu iespējamos zaudējumus un glābtu cilvēku dzīvības ugunsgrēka gadījumā. Pirmais solis ceļā uz ugunsdrošu vidi ir zināšanas un praktiskas iemaņas darbā ar ugunsdzēsības aparātu.

FN-SERVISS eksperti ir sagatavojuši padomus, kāpēc un kādas praktiskās ugunsdrošības nodarbības ir jāorganizē ikvienā uzņēmumā un organizācijā.

Būtiskākie ieguvumi no praktiskajām apmācībām/instruktāžām:

📌 Darbinieku drošība

Praktiskās apmācības ugunsdrošībā sniedz iespēju darbiniekiem apgūt nepieciešamās prasmes un zināšanas rīcībai ugunsgrēka gadījumā, kā arī risku novēršanai pirms ugunsgrēks vēl ir izcēlies.

Apmācot darbiniekus, tiek pilnveidotas viņu zināšanas arī par preventīviem pasākumiem ugunsdrošības jomā, samazinot iespējamu traumu un avāriju risku, kā, piemēram, pareizu ugunsdzēsības ierīču lietošanu, drošu evakuāciju, izmantojot evakuācijas ceļus, pirmās palīdzības pasākumu veikšanu u.c.  Tas samazina iespējamās traumas un palīdz glābt cilvēku dzīvības.

 

📌 Pasargāts uzņēmuma īpašums un materiālās vērtības

Praktiskās apmācības ne tikai māca, kā droši reaģēt ugunsgrēka situācijā, bet arī kā izvairīties no ugunsgrēka izcelšanās.

Darbinieku apmācība veicina to, ka tiek ievēroti ugunsdrošības noteikumi un visi ar to saistīties pasākumi, tādējādi samazinot iespējamos materiālos zaudējumus, kas var rasties ugunsnelaimes dēļ, piemēram, bojāts uzņēmuma īpašums, iznīcināts aprīkojums un dokumenti.

 

📌 Mazināti reputācijas riski

Rūpes par ugunsdrošību un praktisko apmācību organizēšana liecina par uzņēmuma atbildīgumu un gatavību rīkoties krīzes situācijās. Organizējot praktiskās apmācības ugunsdrošībā, jūs nodrošināt, ka jūsu uzņēmums ievēro attiecīgos tiesību aktus un noteikumus, piemēram, MK noteikumus Nr.238 ”Ugunsdrošības noteikumi”.

Tādejādi ir iespēja gan izvairīties no sodiem par normatīvo prasību neievērošanu, gan mazināt ar reputāciju saistītos riskus. Uzņēmuma vērtība darbinieku, klientu un sabiedrības vidū kopumā tikai palielinās.

 

Kopumā, praktiskās apmācības ugunsdrošībā veicina drošu darba vidi, samazina potenciālos riskus un iespējamos zaudējumus, kā arī palīdz ievērot likumdošanas prasības, vienlaikus veicinot uzņēmuma stabilitāti, ilgtspējīgu darbību un uzticamību.

Kādas praktiskās nodarbības ieteicams organizēt ikvienam uzņēmumam/organizācijai?

Ugunsdrošības instruktāža

Pamatojoties uz 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. ”Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, saimnieciskās darbības objekta vai publiska objekta atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem.

Instruktāžas ietvaros darbinieki tiek apmācīti par šādām tēmām:

✅ Ugunsdrošības situācijas raksturojums Latvijā.

✅ Galvenie ugunsgrēka izcelšanās iemesli.

✅ Ugunsgrēka attīstība telpās, bīstamības faktori.

✅ Rīcība ugunsgrēka gadījumā.

✅ Kā dzēst ar dažādiem ugunsdzēsības aparātiem.

 Evakuācijas apmācības

Jebkura veida ēkai ir unikāls rīcības un evakuācijas plāns ārkārtas situācijām. Nodarbināto uzdevums ir to saprast, lai paaugstinātas bīstamības situācijā neapjuktu vai nekristu panikā, apdraudot sevi un citus.

Evakuācijas mācībās darbinieki uzzina par šādām tēmām:

✅ Rīcība ugunsgrēka gadījumā atbilstoši rīcības plānam.

✅ Kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā, kā pareizi evakuēties. Riski un apdraudējumi evakuācijas laikā.

✅ Objekta raksturojums, esošās evakuācijas izejas un pulcēšanās vieta.

✅ Objekta darbinieku rīcība atbilstoši rīcības plānam, evakuācijas praktiskās mācības BEZ / AR piedūmojumu

Praktiskās nodarbības iekštelpās vai ārtelpās

Pamatojoties uz 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. ”Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, saimnieciskās darbības objektā vai publiskā objektā, kurā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, un kritiskās infrastruktūras objektā atbildīgā persona ne retāk kā reizi gadā organizē praktiskās nodarbības.

Mūsdienu inovāciju attīstības dēļ, darbiniekiem ir iespēja praktisko dzēšanas treniņu organizēt iekštelpās, izmantojot virtuālās realitātes iespējas, vai brīvā dabā, dzēšot ar īstiem ugunsdzēsības aparātiem.

 

Ko FN-SERVISS klienti saka par ugunsdrošības praktiskām nodarbībām?

 

Papildus jautājumu gadījumā sazinieties ar mums!

E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv

Tālrunis: 67 556 799

E-veikals