5 biežāk uzdotie jautājumi par automātiskām ugunsaizsardzības sistēmām

marts 13, 2023

Pasaules prakse rāda, ka investēt ugunsdrošībā un darba aizsardzībā ir tālredzīgi un izdevīgi - ja darbinieki darba vietā jūtas droši un labi, viņi strādā efektīvāk.

Jebkuru procesu efektivizēšana un automatizācija palielina veiksmīga gala rezultāta iespējamību. Arī ugunsdzēsības sistēmas nav izņēmums - to darbības laikā ievērojami samazinās ugunsgrēka radītie zaudējumi, jo tiek uzsākta uguns dzēšanu tā sākuma stadijā.

Ikdienā sniedzot daudzveidīgas konsultācijas ugunsdrošības un darba aizsardzības jomā, FN-SERVISS drošības ekspertiem nākas saskarties ar situācijām, kad nereti atbildīgo speciālistu zināšanas par viņu atbildībā esošiem jautājumiem ir nepilnīgas.

Lai palīdzētu veidot izpratni par ugunsdrošības nozares nozīmīgumu apkārtējās vides drošībai,  apkopojām 5 biežāk  uzdotos jautājumus saistībā par ugunsaizsardzības sistēmām. Vai zini, cik tās ir nozīmīgas  ugunsgrēkam izceļoties?

Pieteikt individuālu konsultāciju

 • 5 biežāk uzdotie jautājumi par automātiskām ugunsaizsardzības sistēmām

1.Kas ir automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas?

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas ir stacionāras inženiertehniskās sistēmas, kas automātiski atklāj ugunsgrēka izcelšanos un pārraida signālu par ugunsgrēku vai sistēmas bojājumiem uz kontroles un signalizācijas pulti. Ugunsgrēka gadījumā tā iedarbina trauksmes signālu izziņošanas ierīces aizsargājamā būvē, kā arī izstrādā signālus citu inženiertehnisko sistēmu vadībai.

2.Kādos Objektos ir jābūt uzstādītām automātiskajām ugunsdzēsības sistēmām?

Atbilstoši LBN 201 – 15 automātiskām ugunsdzēsības sistēmām ir jābūt izbūvētām:

 • ugunsdrošības nodalījumos, kuru platība pārsniedz šā būvnormatīva pielikuma 3.tabulā norādīto maksimāli pieļaujamo platību;
 • I lietošanas veida būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz 75 metrus;
 • būvēs (izņemot I lietošanas veida būves), kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz 50 metrus;
 • būves pazemes stāvos, kuru platība ir lielāka par 1000 m2un kuru zemākā stāva grīda atrodas zemāk par četriem metriem no vidējā zemes atzīmes līmeņa;
 • būvēs, telpās vai telpas daļās (atbilstoši projektēšanas uzdevumam), kurās atrodas unikāli eksponāti, materiāli, izdevumi, rokraksti, katalogi, apraksti, pārskati un iekārtas, kā arī citi īpaši vērtīgi dokumenti un informācija;
 • IV lietošanas veida būves ugunsdrošības nodalījumos, kuros ir skatītāju tribīnes ar vismaz 5000 sēdvietām, ja zem tribīnes ir telpas, kurās ugunsslodze ir lielāka par 300 MJ/m2;
 • IV lietošanas veida būvēs, kurās ir skatuve ar šņorbēniņiem, ja vienā ugunsdrošības nodalījumā ir vismaz 800 sēdvietu vai skatuves platība pārsniedz 120 m2, paredzot skatuves nodalījuma skatuves un zemskatuves telpās automātisko ugunsdzēsības sprinkleru un drenčeru sistēmu;
 • VI lietošanas veida būves ugunsdrošības nodalījumos, kuros paredzēta naftas, naftas produktu un citu viegli uzliesmojošu vielu pārsūknēšana, izliešana, izsniegšana, fasēšana vai uzglabāšana un kuru platība ir lielāka par 300 m2;
 • IV lietošanas veida būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz astoņus metrus, ugunsdrošības nodalījumos, kuru platība ir lielāka par 5000 m2;
 • VII lietošanas veida būvēs ugunsdrošības nodalījumos, kuros paredzēta vismaz 25 transportlīdzekļu izvietošana ar liftiem un citām transportlīdzekļu transportēšanas iekārtām;
 • naftas, naftas produktu un citu viegli uzliesmojošu vielu virszemes rezervuāros, kuru tilpums ir lielāks par 5000 m3.

3.Kādu automātisko ugunsaizsardzības sistēmu izvēlēties?

Šis jautājums noteikti ir viens no sarežģītākajiem, jo pētot piedāvājumu automātisko ugunsaizsardzības sistēmu jomā, nākas secināt, ka, augot pieprasījumam un automātisko ugunsaizsardzības sistēmu pielietojam, ir strauji audzis piedāvājums. Proti, šobrīd pasaules un, tostarp Latvijas tirgū, var atrast daudz un dažādus risinājumus, atliek vien izvēlēties atbilstošāko.

Vadītājiem ugunsaizsardzības sistēmas aerosola dzēšanas sistēma

Aerosola dzēšanas sistēma ir Latvijā samērā jauna un efektīva dzēšanas sistēma ar zemām izmaksām.

Šo sistēmu ieteicams uzstādīt, lai aizsargātu nelielas telpas, kā arī lai aizsargātu tehnoloģiskās iekārtas un transportu.

Aerosola dzēšanas sistēma paredzēta A, B, C klases ugunsgrēku un elektrības dzēšanai.

Papildus informāciju par Mobiak (Grieķija) piedāvāto aerosola dzēšanas sistēmu varat atrast šeit.

Papildus informāciju par DYNAMECO (Vācija) piedāvāto aerosola dzēšanas sistēmu varat atrast šeit.

Vadītājiem ugunsaizsardzības sistēmas gāzes dzēšanas sistēma

Gāzes dzēšanas sistēmu ar ogļskābo gāzi ieteicams izmantot lielāku telpu ugunsaizsardzībai, kurās pastāvīgi neuzturas cilvēki, jo sistēmas aktivizācijas gadījumā ogļskābā gāze var veicināt cilvēka smakšanu.

Dzēšanas sistēma ar COir vislētākā dzēšanas gāze, kas ievērojami samazina gan uzstādīšanas gan arī gāzes atkārtotas uzpildīšanas izmaksas.

CO2 ir  inertā gāze bez smaržas. Lietošanas laikā netiek radīti materiālie bojājumi (pretstatā ūdenim vai sausajam pulverim, kuru izmantošana var radīt nopietnus bojājumus aprīkojumam), tas ir drošs līdzeklis lielākajai materiālu daļai, nav bīstams ēdienam, nerūsē un nevada strāvu. Gāze pilnībā izgaist dažu sekunžu laikā pēc ugunsdzēsības procesa un neatstāj nekādas pēdas.

 

Papildus informāciju par Mobiak (Grieķija) piedāvāto gāzes dzēšanas sistēmu varat atrast šeit.

Vadītājiem ugunsaizsardzības sistēmas gāzes dzēšanas sistēma

Dzēšanas sistēma ar inerto gāzi IG 541 ieteicams izmantot lielāku telpu ugunsaizsardzībai, kurās uzturas cilvēki.

Šo sistēmu parasti izvēlas uz uzstāda, lai aizsargātu lielākas telpas, kā arī lai aizsargātu tehnoloģiskās iekārtas. Pēc gāzes izplūdes nepaliek nekādi nosēdumi.

Papildus informāciju par Mobiak (Grieķija) piedāvāto gāzes dzēšanas sistēmu varat atrast šeit.

Vadītājiem ugunsaizsardzības sistēmas virtuves dzēšanas sistēma

Dzēšanas sistēma ZEUS ir ar speciālu ķīmisko šķidrumu F Klases virtuves ugunsgrēku dzēšanai. Ieteicams šo dzēšanas sistēmu izmantot gan profesionālajām, gan mājsaimniecības virtuvēm, kur izmanto elektrību, kā arī propāna gāzi. Šajās vietās lielos daudzumos parasti tiek izmantoti viegli uzliesmojoši materiāli, kā, piemēram, taukvielas, eļļas.

Papildus informāciju par Mobiak (Grieķija) piedāvāto gāzes dzēšanas sistēmu varat atrast šeit.

Vadītājiem ugunsaizsardzības sistēmas ūdens dzēšanas sistēma

Automātiskās ūdens ugunsdzēsības sistēmas ir ļoti efektīvs veids, kā būtiski samazināt risku ugunsdrošībā, jo automātiskā ugunsdzēsības sistēma ātri un efektīvi nodzēš ugunsgrēku, kas ļauj ievērojami ierobežot zaudējumu apmēru, ko var radīt ugunsgrēks. Ieteicams uzstādīt automātiskās ūdens dzēšanas sistēmas: noliktavās, daudzstāvu ēkās, lielveikalos, u.c. lielos objektos ar lielām telpu platībām.

Automātiskās ūdens ugunsdzēsības sistēmas vēl var iedalīt: ūdens strūklas dzēšanas sistēmas, ūdens miglas dzēšanas sistēmas un ūdens putu dzēšanas sistēmas.

Papildus informāciju par automātiskām ūdens ugunsdzēsības sistēmām atradīsiet šeit.

4.Kāpēc ir nepieciešams uzstādīt automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas?

Galvenais iemesls, kādēļ ir nepieciešams rūpēties par ugunsdrošību darba vietā un mājās, ir mūsu pašu un mūsu materiālās labklājības drošība. Ugunsnelaime nenāk brēkdama, tāpēc svarīgi ir būt gataviem ārkārtas situācijām.

Kā to var darīt?

 • Pirmkārt, parūpējoties par nepieciešamo ugunsdzēsības inventāru, ugunsaizsardzības sistēmām u.tml.
  • Apskatīt FN-SERVISS e-veikala piedāvājumu ŠEIT.
 • Otrkārt, apmācot darbiniekus rīcībai ārkārtas situācijā.
  • Uzzināt vairāk par ugunsdrošības instruktāžu ŠEIT.
  • Uzzināt vairāk par evakuācijas mācībām ŠEIT.
  • Uzzināt vairāk par praktiskām nodarbībām ugunsdrošībā ŠEIT. 

5.Vai automātiskā ugunsaizsardzības sistēma var izglābt cilvēku dzīvības un samazināt materiālo zaudējumu risku?

Jā, sistēma var glābt cilvēku dzīvības un samazināt materiālo zaudējumu risku, taču ļoti svarīgi, lai tā būtu pareizi uzstādīta un tiktu uzturēta darba kārtībā. Ikvienam uzņēmumam vai organizācijai vajadzētu apzināties to, ka pati par sevi ugunsaizsardzības sistēma, kas ir uzstādīta, bet nav lietošanas kārtībā, vēl nenozīmē to, ka likuma prasības ir izpildītas un visi var justies droši.

Atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai ugunsaizsardzības sistēma ir aktuāla tiem, kuri pārvalda sabiedriskās ēkas, birojus, ražotnes un veikalus, kuros ik dienas uzturas apmeklētāji vai darbinieki, proti, automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmai ir jābūt uzstādītai tādās ēkās, kur ir iespējama liela cilvēku koncentrācija.

Ko piedāvā FN-SERVISS?

Nelaimes gadījumus un ugunsgrēkus nekad nav iespējas iepriekš paredzēt, tāpēc jau laikus nodrošiniet visaugstāko drošību gan sev, gan līdzcilvēkiem un Jūsu mantiskajām vērtībā. FN-SERVISS – tā ir kvalitāte ar augstiem drošības standartiem jebkurā situācijā.

Izvēloties FN-SERVISS kā sadarbības partneri  automātisko ugunsaizsardzības sistēmu jautājumos, saņemsiet: 

 • īpaši jums izstrādātu piemērotāko risinājumu ugunsaizsardzības sistēmām,
 • sistēmu montāžu, remontdarbus un apkopi,
 • atbalstu 24/7.

Pieteikties pakalpojumam

E-veikals