Apdrošinātāju prasības ugunsdrošībā

decembris 14, 2013

Šobrīd lielākajai daļai apdrošinātaju, kas apdrošina nekustamo īpašumu, līgumos tiek piemērotas sekojošas prasības apdrošinātajiem objektiem, kas ir jāizpilda:

  • Regulari javeic uzstadito signalizaciju apkopes un testi, atbilstoši normativo aktu prasibam vai, ja tadu nav, tad atbilstoši iekartu ražotaja rekomendacijam. Veiktas parbaudes ir jareģistre.
  • Ja objekta ir uzstaditas automatiskas ugunsdzešanas sistemas (sprinkleri u.tml.), tad ir regulari javeic to apkopes un parbaudes, atbilstoši normativo aktu prasibam vai, ja tadu nav, tad atbilstoši iekartu ražotaja rekomendacijam. Veiktas parbaudes ir jareģistre.
  • Visam telpam ir jabut aprikotam ar pietiekamu skaitu, atbilstoša tipa rokas ugunsdzešamajiem aparatiem. Rokas ugunsdzešamajiem aparatiem ir jabut derigiem un atbilstoši marķētiem.

Svarīgi Ja objektā, netiek ievērotas šīs prasības apdrošinātājs var neizmaksāt atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies ugunsgrēka gadījumā! Tas nozīmē, ka visiem apdrošinātajiem nekustamajiem īpašumiem, ir šīs prasības jāizpilda, jo pretējā gadījumā viņi apdrošinātājiem dāvina ikgadējus ienākumus, bet nelaimes gadījumā, viņi nesaņems savu atlīdzību, ar ko rēķinās.

E-veikals