Vērtīgi padomi un atziņas par apmācību nepieciešamību ugunsdrošībā un darba aizsardzībā. Konsultē FN-SERVISS drošības eksperti

oktobris 18, 2018

Zināšanas glābj no uguns nelaimēm

Daļu no ugunsgrēku radītajām problēmām rada cilvēku neinformētība. Piemēram, sabiedriskās telpas no ugunsnelaimes cieš krietni mazāk nekā dzīvojamās telpas. Tam ir vairāki iemesli. Vispirms sabiedriskās telpās cilvēks mazāk uzturas un tam ir mazāk laika darīt blēņas. Otrkārt, ir arī cits, ļoti būtisks iemesls - informētība. Visi sabiedrisko telpu lietotāji, pamatojoties uz 19.04.2016 Ministru kabineta noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, reizi gadā obligāti tiek instruēti par ugunsdrošības prasībām. To paveic atbildīgā persona, kura pati ir izgājusi speciālus kursus un apmācības ugunsdrošībā. Parasti pilnvērtīga instrukcija ugunsdzēsībā ir sarežģīts pasākums, jo grūti ir vienlaikus savākt visus iestādes darbiniekus tā, lai neciestu uzņēmuma pamatdarbs. Bieži instrukcijas ir formālas un neinteresantas. Nav skaidrs, vai darbinieks ir visu sapratis un zinās, kā rīkoties nelaimes gadījumā.

Ir problēma, ir risinājums

Tomēr arī šajā jomā jau notiek principāli uzlabojumi. IT tehnoloģijas attīstās un FN-SERVISS izstrādājis šobrīd Baltijā labāko E-apmācību on-line sistēmu, lai nodrošinātu jaunākajiem normatīvajiem aktiem un uzņēmuma specifikācijai atbilstošu informāciju. Tajā ir ne tikai Latvijas labāko ugunsdzēsības ekspertu veidots videomateriāls, bet arī pārbaudes testi, lai pārliecinātos, ka darbinieks ir saturu izpratis. Mācību materiāls ir veidots apzināti tā, lai tas ir viegli uztverams un saistošs. E-apmācība ļauj katram darbiniekam sev vēlamā laikā pieslēgties pie interneta, apgūt obligāto ugunsdrošības vai darba aizsardzības instruktāžu un on-line režīmā nokārtot testu. Ja to nokārto veiksmīgi, atbildīgais speciālists apstiprina rezultātus. Apmācību saturā ir iekļauts ugunsdrošības situācijas raksturojums, galvenie ugunsgrēka izcelšanās iemesli un bīstamības faktori, kā arī rīcība ugunsgrēku gadījumā.

Savukārt darba aizsardzības instruktāžā nodarbināto iepazīstina ar veicamo darbu, darba devēja apstiprinātajām instrukcijām un darba aizsardzības prasībām atbilstoši konkrētā darba veidam vai profesijai attiecīgajā darba vietā.

 On-line sistēma priekšrocības ar acīmredzamas. Jebkurā vietā un laikā, kur vien ir pieejams interneta pieslēgums, piemēram, mājās dzerot kafiju vai sēžot autobusā, var iegūt viskvalificētāko informāciju par tēmu un aizpildot testu, nokārtot ieskaiti. Sistēmu viegli paplašināt un papildināt visdažādāko auditoriju vajadzībām, iekļaujot arī specifisku ugunsdrošības un darba aizsardzības informāciju, kas raksturīga konkrētam uzņēmumam.

Šobrīd katram uzņēmumam ir iespēja izmēģināt FN-SERVISS on-line sistēmu, un pārliecināties par to, ka tā ir ērta gan vadītājiem, gan darbiniekiem. Papildus informāciju par e-apmācībām var sameklēt FN-SERVISS interneta vietnē sadaļā E-APMĀCĪBAS, kā arī uzzināt klātienes filiālēs Rīgā, Valmierā un Saldū.

Pārbaudītas vērtības

Taču, kā liecina pieredze – vislabāk mēs iemācāmies darot, tādēļ papildus instruktāžās, nevajadzētu aizmirst par praktiskām nodarbībām ugunsdrošībā. Kā rāda FN-SERVISS drošības ekspertu pieredze – viens ir zināt, bet otrs droši rīkoties. “Lielākā daļa no sabiedrības ir redzējuši, kā izskatās ugunsdzēsības aparāts, bet ne visi mācētu ar to rīkoties vajadzības gadījumā. Un vēl mazāk cilvēku, kas zina, kā rīkoties ar ugunsdzēsības aparātu, ārkārtas situācijā saņemtu drosmi dzēst uguns liesmas.” uzskata FN-SERVISS valdes locekle Natālija Sokolova.

Bet jebkurai problēmai ir risinājums. Teorētiskās zināšanas ir ļoti vērtīgi nostiprināt ar praktiskiem uzdevumiem, tāpēc ikvienam uzņēmuma vai organizācijas vadītājam iesakām organizēt dažādas praktiskās apmācības, kā piemēram, – praktiskās nodarbības, kur pieredzējuši pasniedzēji māca dalībniekus, kā nodzēst izcēlušos ugunsgrēku ar ugunsdzēsības aparātu, evakuācijas apmācības.

Drošs paliek Drošs!”

Ugunsdrošība ir valstiski nozīmīgs jautājums, un kopā ar citiem ietilpst Civilās aizsardzības mācībā, kas īpaši pasaulē aktualizējusies sakarā ar terorisma draudu pieaugšanu. Latvijas valdība uz to reaģē un Ministru kabinets izdevis MK noteikumus "Noteikumi par minimālām prasībām attiecībā uz obligāto civilās aizsardzības kursa saturu un nodarbināto apmācību civilās aizsardzības jautājumos", kur paredzēts, ka no 01.01.2019 augstskolās un koledžās jābūt atsevišķam civilās aizsardzības kursam. Savukārt vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem zināšanas par civilo aizsardzību būs jāapgūst mācību saturā integrētos tematos. Ir cerība, ka skolās pret ugunsdrošības mācību attieksies atbildīgi. Varbūt tieši tāda – e-apmācība on-line izskatīsies nākotnes izglītības sistēma un patīkami, ka FN- SERVISS speciālisti jau ir tādu izveidojuši.

            Tomēr ik gadu nākas dzirdēt par jaunām ugunsnelaimēm, kurās cietuši arī bērni. Viens no nelaimju cēloņiem ir tas, ka bērni un pusaudži tieši nezināšanas dēļ bieži nespēj paredzēt savas rīcības sekas. Kamēr bērniem piemērots e-mācības kurss tikai top, katram ieteicams pārrunāt ugunsdrošības pamat noteikumus ar saviem ģimenes locekļiem. Spontāna bērnu izglītošana uguns savaldīšanā sākās jau agrā bērnībā, tikko mazulis iegūst spēju pārvietoties. Viņš ir zinātkārs un liesmiņa ir tik vilinoša. Visi vecāki ir kādreiz bērniem teikuši populārākās ugunsdrošības frāzes, - nerotaļājies ar sērkociņiem, neaiztiec sveces, uzmanies no uguns u.c.  Lai vispusīgāk pasargātu bērnus no iespējamām ugunsnelaimēm, svarīgi tos savlaicīgi izglītot un izspēlēt dažādas sadzīves situācijas, vēršot uzmanību uz to, kādai ir jābūt uzvedībai un rīcībai uguns apdraudējuma gadījumā.

 

Bērniem ir jāizstāsta, kā pareizi rīkoties ar apkures ierīcēm un jāatgādina, ka uguni nekad nedrīkst atstāt nepieskatītu. Bērns jāsagatavojas visam, jāpārrunā, kā konkrēti rīkoties ugunsnelaimes gadījumā, kā sazināties ar glābšanas dienestu un kāda informācija, zvanot 112 ir jāsniedz. Lai bērnam palīdzētu saistoši apgūt vielu FN-SERVISS drošības eksperti radījuši spēli “Drošs paliek Drošs!”, kas palīdz pieaugušajiem sarunas par ugunsdrošības tēmu padarīt interesantas un atmiņā paliekošas. Spēlē iekļauti jautājumi un tās sadzīves situācijas, kurās var nokļūt bērns, bez pieaugušā uzraudzības rīkojoties ar uguni vai elektroierīcēm.

Spēles laukums ir izvietots uz 2 A4 formāta lapām un to var izprintēt uz jebkura printera. Ar šķērēm var izgriezt spēles kartiņas, varoņus un metamo kauliņu. Lai spēles laukums kalpotu ilgāk, to var izprintēt uz biezāka papīra un ielaminēt. Iegūt spēli savā rīcībā varat šeit.

 

Gadījumā, ka jums radās papildus jautājumi par šo rakstu, sazinieties ar mums!

E-veikals