Atceries par ugunsdrošības prasībām, kas stāsies spēkā no 2017.gada 1.septembra! Atgādina FN-SERVISS drošības eksperti

jūlijs 13, 2017

Lai arī vasara ir tikai pilnbriedā un atliek cerēt uz saulainu un siltu laiku, nevajadzētu aizmirst par to, ka tuvojas 1.septembris – termiņš, kad stājas spēkā vairākas būtiskas ugunsdrošības normas, kas ir saistošas visiem publiskiem un saimnieciskas darbības objektiem.

 Jaunas Ugunsdrošības instrukcijas 

Līdz šī gada 1. septembrim Objektos atbildīgajām personām jāveic izmaiņas un papildinājumi Ugunsdrošības instrukcijās atbilstoši 19.04.2016 MK noteikumi nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā. Noderīgu informāciju par ugunsdrošības instrukcijas izstrādi un darbinieku instruktāžām atradīsiet šeit.

 Jaunas prasības elektroinstalāciju pārbaudēm 

No 2016.gada 1.septembra stājās spēkā Ugunsdrošības normas, kas izmainīja elektroinstalācijas (tai skaitā, zemējuma un zibens aizsardzības ierīces) pārbaudes biežumu no 5 uz 10 gadiem. Izņēmums ir objekti vai teritorijas, kur ir sprādzienbīstama vide. Tur elektroinstalāciju pārbaudes ir jāveic – reizi divos gados, savukārt ķīmiski agresīvā vidē – reizi gadā.

No 2017.gada 1.septembra stāsies spēkā prasība vienlaicīgi ar elektroinstalācijas pretestības pārbaudēm veikt arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu pārbaudi, izmantojot termokameru. Pārbaude jāveic kopā ar elektroinstalācijas pārbaudēm. Par rezultātiem noformē pārbaudes aktu atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 7. pielikumam.

Noderīgu informāciju par elektromērījumu veikšanas kārtību atradīsiet šeit.

 Gāzes noplūdi signalizējoši detektori 

Telpās, kur izmantoti gāzes aparāti ar jaudu lielāku par 50kW, jāuzstāda detektori, kas signalizētu par gāzes noplūdi. Šo noteikumu, neatkarīgi no ierīces jaudas, jāievēro arī tad, ja gāzes ierīce atrodas ēkas cokolstāvā vai pagrabā.

Izvēloties piemērotāko gāzes detektoru, Objektu atbildīgajai personai vajadzētu pievērst uzmanību, vai attiecīgā iekārta ir

  • marķēta ar “CE”,
  • kādas gāzes – propāna vai butāna – uztveršanai tā ir paredzēta.

Ja ir šaubas par to, vai ‘noskatītā’ iekārta ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām, trūkst informācija par to, kā pareizi uzstādīt detektoru, konsultējieties ar kvalificētu speciālistu!

FN-SERVISS saviem klientiem piedāvā plašu detektoru, tostarp gāzes detektoru, sortimentu dažādām vajadzībām.

 

 Nobeigumā: 

Ja Jums ir vajadzīga palīdzība un ekspertu konsultācijas ugunsdrošības un darba aizsardzības jautājumos, sazinieties ar mums!

Ja vēl neesat paguvuši apmeklēt kādu no semināriem, kas veltīts tēmai “Jaunie Ugunsdrošības noteikumi, Kas mainīsies?”, tad savu pieteikumu uz tuvāko semināru varat aizpildīt šeit. Tuvākais seminārs notiks Rīgā, šī gada 29.septembrī.

 

Ja izlasot šo rakstu, Jums ir radušies jautājumi par to, tad sazinieties ar mums!

E-veikals