Kas ir automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma un kur tā ir nepieciešama?

jūlijs 19, 2017

Turpinot izglītojošo rakstu sēriju saistībā ar jauno Ugunsdrošības noteikumu prasību ieviešanu dzīvē, FN-SERVISS drošības eksperti atbild uz klientu uzdotiem jautājumiem par ugunsaizsardzības sistēmu nepieciešamību un ekspluatāciju Objektos.

Izlasot šo rakstu, uzzināsiet, kas ir automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma un kur tā ir nepieciešama, kā arī FN-SERVISS drošības eksperti  dalās pieredzē par to, kas būtu jāņem vērā, piemeklējot atbilstošu risinājumu ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanai.

Definīcija terminam ‘automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma’ ir atrodama 30.06.2015. Ministru kabineta noteikumu nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"” 2.7.punktā, proti, tā ir stacionāra inženiertehniskā sistēma, kas, saņemot vadības signālu no citas automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas, kura konstatējusi ugunsgrēka izcelšanos, aizsargājamā būvē automātiski pārraida balss paziņojumu par ugunsgrēka izcelšanos un rīcību ugunsgrēka gadījumā.

Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma pilda 2 pamatuzdevumus:

  • Saņem signālu no citas automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas par izveidojušos bīstamo situāciju
  • Pārraida balss paziņojumu par izveidojušos bīstamo situāciju un rīcību šajā situācijā.

Ņemot vērā to, ka ārkārtas situācijas bieži vien ir saistītas ar paniku, spriedzi, apgrūtinātu redzamību un citiem negatīviem faktoriem, automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma jeb daudzviet profesionāļu vidū saukta par skaņas sistēmu avārijas gadījumiem[1] ir pasaulē pārbaudīts risinājums, kas ārkārtas situācijā palīdz nodrošināt drošu cilvēku evakuāciju.

Protams, lai sistēma varētu glābt cilvēku dzīvības, samazinātu materiālo zaudējumu risku, ļoti svarīgi, lai tā būtu pareizi uzstādīta un tiktu uzturēta darba kārtībā. Ikvienam uzņēmuma / organizācijas vadītājam, atbildīgajam par ugunsdrošību Objektā vajadzētu apzināties to, ka pati pa sevi ugunsaizsardzības sistēma, kas ir uzstādīta, bet nav lietošanas kārtībā, vēl nenozīmē to, ka likuma prasības ir izpildītas un visi var justies droši.

Atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai ugunsaizsardzības sistēma ir aktuāla tiem, kuri pārvalda sabiedriskās ēkas, birojus, ražotnes un veikalus, kuros ik dienas uzturas apmeklētāji vai darbinieki, proti, automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmai ir jābūt uzstādītai tādās ēkās, kur ir iespējama liela cilvēku koncentrācija.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"” 191. punktu automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas paredz:

191.1. II, IV, IVa un V lietošanas veida būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz 28 metrus vai kurās vienlaikus var atrasties vairāk par 500 lietotājiem;

191.2. III lietošanas veida būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz astoņus metrus un kurās ir vismaz 50 izmitināšanas vietas;

191.3. muzeju un izstāžu ēkās un telpās, kuru kopējā platība pārsniedz 1000 m2.

Gadījumā, ja Jums īsti nav skaidrs – vajag/ nevajag ēkā uzstādīt automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, jums nepieciešams identificēt, pie kura no septiņiem būvju lietošanas veidiem pieder konkrētā ēka:

I lietošanas veids – dzīvojamās ēkas un telpas, tai skaitā mazstāvu viendzīvokļa un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas, saimniecības ēkas un būves, vasarnīcas, dārza mājas, dvīņu mājas, rindu mājas;

II lietošanas veids – publiskas būves, kuras paredzētas cilvēku izmitināšanai, tai skaitā viesnīcas, dienesta viesnīcas, hosteļi, moteļi, viesu mājas, patversmes, sanatorijas, kempingi, atpūtas bāzes, atpūtas nometnes, citas atpūtas būves, kazarmas, citas izmitināšanas būves (arī īslaicīgas izmitināšanas būves);

III lietošanas veids – publiskas būves, kas tiek izmantotas visu diennakti un kurās uzturas aprūpējami vai izolējami lietotāji, tai skaitā slimnīcas, pansionāti, aprūpes ēkas, bērnunami, dzemdību nami, sociālās reabilitācijas centri, būves, kurās izmitinātas personas, kurām kompetentas institūcijas ir ierobežojošas pārvietošanās brīvību;

IV lietošanas veids – publiskas būves, kuras tiek izmantotas komercdarbībai un publiskiem pasākumiem, tai skaitā teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirki, restorāni, kafejnīcas, bāri un citi sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, veikali, tirdzniecības centri, tirgus paviljoni un citas tirdzniecības būves, konferenču un izstāžu telpas un būves, klubi, kultūras nami, muzeji, kulta būves, deju zāles, diskotēkas, bibliotēkas, tiesas ēkas, pasta un sakaru būves, dzelzceļa stacijas, lidostas, autoostas, sporta būves, ēkas, kurās tiek sniegta ambulatoriskā medicīniskā palīdzība;

IVa lietošanas veids – izglītības darbībai paredzētas būves, tai skaitā pirmsskolas bērnu izglītības iestāžu ēkas, pamatskolu un ģimnāziju mācību ēkas, amatniecības skolu mācību ēkas;

V lietošanas veids – būves, kas parasti tiek izmantotas dienā un kurās pastāvīgi uzturas lietotāji, kas pārzina telpas, tai skaitā administratīvās ēkās, arhīvi, bankas, biroju ēkas, glābšanas dienestu būves, universitāšu un augstskolu mācību ēkas, zinātnes un pētniecības iestāžu ēkas, interešu skolu mācību ēkas, bērnu pieskatīšanas centri, citu izglītības un zinātnisko iestāžu ēkas;

VI lietošanas veids – ražošanas būves un telpas, kurās notiek ražošanas procesi, un noliktavas, tai skaitā, preču piegādes telpas;

VII lietošanas veids – garāžas un autostāvvietas, tai skaitā iebūvētās pazemes vai virszemes autostāvvietas.

 Ja izlasot būvju ietošanas veidu definīcijas jums netop skaidrs, pie kura no būvju veidiem pieder ēka, kā risinājums ir, ielūkoties būves inventarizācijas lietā, kur šādai informācijai ir jāparādās.

 

Kas ir jāņem vērā, piemeklējot atbilstošu risinājumu ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanai?

Šeit nav viena konkrēta atbilde. Meklējot interneta pārlūkā informāciju par uzņēmumiem, kas nodrošina ugunsaidzsardzības sistēmu uzstādīšanu un apkalpošanu, atradīsiet garu sarakstu ar uzņēmumiem, kas piedāvā un nodrošina ugunsdrošības pakalpojumus.

Meklējot sadarbības partneri, kam uzticēt ugunsdrošības pakalpojumus, noteikti pievērsiet uzmanību tam, vai uzņēmumam ir atbilstošie sertifikāti un pieredze ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanā un apkalpošanā.

Pievērsiet uzmanību arī tam, kādu ražotāju ugunsaizsardzības sistēmas jums tiek piedāvātas un vai pakalpojumu sniedzējs var nodrošināt šīs sistēmas turpmāku apkalpošanu un remontu nepieciešamības gadījumā.

Vērtīgi ir uzzināt arī citu klientu atsauksmes par sadarbību ar izvēlēto pakalpojumu sniedzēju.

Atcerieties – runa ir par jūsu uzņēmuma / iestādes darbinieku un klientu drošību, tāpēc papildus apstiprinājums tam, ka varat uzticēties izvēlētajam sadarbības partnerim drošības jautājumos, nebūs lieks.

 

Nobeiguma vietā:

Domājot par savu, darbinieku un apmeklētāju drošību, atcerieties, ka automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma jeb skaņas sistēmu avārijas gadījumiem ir svarīga gadījumos, kad sabiedriskā ēkā ir izveidojusies bīstama situācija un ir nepieciešams sniegt paziņojumu tās apmeklētājiem.

Pat, ja pirmajā brīdī var likties, ka ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana un uzturēšana ir nevajadzīgu izmaksu postenis, tad tas ir noteikti tikai līdz brīdim, kamēr aci pret aci nesastopamies ar kādu no ārkārtas situācijām, kur nepieciešama ātra un profesionāla rīcība cilvēku evakuācijai, materiālo vērtību glābšanai.

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 168.punktu atbildīgai personai ir jānodrošina, ka automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma iedarbojas, iedarbojoties automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai vai automātiskajai ugunsdzēsības sistēmai.

Pat, ja Jūsu uzņēmumam/ organizācijai ir noslēgts sadarbības līgums par ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas apkalpošanu, parūpējaties par to, lai darbinieki, kas uzturas ikdienā Objektā, ir zinoši par to, kā rīkoties ārkārtas situācijā.

Lai garantētu drošu cilvēku evakuāciju mūsu rīcībā ir ne vairāk kā 2 – 3 minūtes. Ar katru nākamo minūti drošas evakuācijas iespēja samazinās. Pat, ja šķiet, ka satraukumam nav pamata, neignorējiet aicinājumu evakuēties!

Noderīgu informāciju par ugunsaizsardzības sistēmām un to ekspluatācijas prasībām atbilstoši noramtīvo aktu prasībām atradīsiet šeit.

Nobeigumā:

Ja Jums ir vajadzīga palīdzība un ekspertu konsultācijas ugunsdrošības un darba aizsardzības jautājumos, sazinieties ar mums!

Ja vēl neesat paguvuši apmeklēt kādu no semināriem, kas veltīts tēmai “Jaunie Ugunsdrošības noteikumi, Kas mainīsies?”, tad savu pieteikumu uz tuvāko semināru varat aizpildīt šeit. Tuvākais seminārs notiks Rīgā, šī gada 29.septembrī.

Ja izlasot šo rakstu, Jums ir radušies jautājumi par to, tad sazinieties ar mums!

[1] LVS EN 60849:2005 L

E-veikals