Darba vides riski apkopējas darbā

februāris 12, 2018

Sakoptas telpas ir īpaši svarīgas, lai nodrošinātu higiēniskās prasības un nodrošinātu ikdienas pienākumu veikšanu darbiniekiem, radītu labu iespaidu klientiem un apmeklētājiem. Algot apkopēju vai uzticēt šo pakalpojumu uzkopšanas servisam – tas ir vadības lēmums, taču, neatkarīgi no šī lēmuma, - darba vides riski, ar ko ikdienā saskaras uzkopšanas speciālisti, ir un paliek nemainīgi.

FN-SERVISS drošības ekspertu komanda ikdienā veicot darba vides risku vērtēšanu dažādu profesiju pārstāvjiem, secināja, ka apkopējas ir viena no amatu grupām, kas ne vienmēr ir labi atalgota, taču bieži vien ir pakļauta daudziem fizikālajiem, fiziskiem (biomehāniskiem), psiholoģiskiem un emocionāliem, putekļu aerosoliem, ķīmiskiem, un bioloģiskiem, kā arī traumatisma riskiem.

Darba risku novērtēšana – formalitāte vai akūta nepieciešamība

Nevienā nozarē darbības procesu nav iespējams uzturēt pilnīgi bez riska faktoru ietekmes, tomēr to var censties samazināt līdz minimumam un pastāvīgi kontrolēt. Neievērojot darba aizsardzības prasības vai neapzinoties pastāvošos riskus darba vietā, tas var būt viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc nodarbinātie cieš nelaimes gadījumos. Nelaimes gadījumi var atstāt būtiskas sekas - sākot ar viegliem veselības traucējumiem, līdz pat letāliem negadījumiem.

 

Tieši tāpēc gan darba devējiem, gan darba aizsardzības speciālistiem un nodarbinātajiem ir svarīgi būt informētiem par būtiskākajām darba aizsardzības prasībām, bīstamākajiem darba vides riska faktoriem un iespējamiem preventīviem pasākumiem, strādājot dažādos ražošanas procesos.

Lai konstatētu iespējamo risku strādājošo drošībai un veselībai, kā arī novērstu to, uzņēmumā jāveic darba vides iekšējā uzraudzība, t.sk., darba vides risku novērtēšana.

Darba vides iekšējo uzraudzību jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”. Darba vides risku vērtēšana ir jāveic visu amata grupām, tostarp apkopējas amata veicējiem.

Papildus informāciju par darba vides risku novērtējumu atradīsiet šeit.

 

Lai novērstu apkopējas darba vidē esošos riska faktorus un samazinātu šo faktoru ietekmi uz nodarbināto drošību, 2017.gadā FN-SERVISS drošības eksperti ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu uzņēma mācību filmu “Darba vides riski apkopējas profesijā”.

Šajā filmā ir parādīti būtiskākie darba vides riska faktori apkopējas profesijā nodarbinātajiem:

  • Fiziskie un fizikālie
  • Psiholoģiskie un emocionālie
  • Ķīmiskie
  • Bioloģiskie
  • Traumatisma riska

Kā arī šajā filmā ir parādīti svarīgākie preventīvie pasākumi, kas jāveic konkrēto riska faktoru novēršanai vai samazināšanai.

Jau tuvākajā laikā mācību filmu varēs lejuplādēt Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta (RSU DDVVI) izveidotajā vietnē: https://files.fm/rsu.

Bet jau šodien mācību filmu varat noskatīties šeit:

E-veikals