Cik drošas ir Ugunsdrošā stikla konstrukcijas? Konsultē FN-SERVISS

jūlijs 6, 2018
Šajā rakstā atradīsiet atbildes uz šādiem jautājumiem un skaidrojumiem:
1. Kādas prasības nosaka normatīvie akti attiecībā uz stikla konstrukcijām?
2. No saīsinājumiem līdz skaidrojumiem.
3. Ugunsdrošas stikla konstrukcijas – no projektu skices līdz tehniskam
izpildījumam.
4.Kā atpazīt kvalitatīvu stikla konstrukciju risinājumu?
5. Nobeigums.

Ir daudz iemeslu, kāpēc ēkās izceļas ugunsgrēki un ņemot vērā to, līdz ar celtniecību pasaulē attīstās arī ugunsdrošo būvizstrādājumu un konstrukciju piedāvājums, tāpēc drošo ēku skaits pieaug arvien vairāk. Valstīs ar stingrākām ugunsdrošības prasībām tiek radīti daudz dažādu materiālu un konstrukciju, kas padara ēkas izturīgākas gan pret katastrofām, gan arī pret ugunsgrēkiem.

Mūsdienu arhitektūra nav iedomājama bez stikla. Latvijā to var pamanīt te nu katrā jaunbūvē. Par neatņemamu ēku un interjeru sastāvdaļu stikls ir kļuvis slimnīcās, viesnīcās, sabiedriskās un administratīvās ēkās, tirdzniecības centros, ražošanas un dzīvojamās ēkās. Bet vai tās vienmēr ir drošas un tiek būvētas no pārbaudītiem un sertificētiem būvizstrādājumiem?

 

Kādas prasības nosaka normatīvie akti attiecībā uz stikla konstrukcijām?

Latvijā prasības ugunsdrošās stikla konstrukcijām nosaka 2015.gada 30.jūnijā izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.333 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" (turpmāk tekstā - LBN201-15).

16.punktā ir teikts šādi: Ugunsdrošo stiklu ugunsizturību klasificē atbilstoši standartam LVS EN 357:2007 "Stikls būvniecībā. Ugunsizturīgie stiklotie elementi ar caurredzamu vai caurspīdīgu stikla izstrādājumu. Ugunsizturības klasifikācija".

Saskaņā ar šo standartu stikla izstrādājums noteiktās dimensijās tiek testēts un klasificēts kopā ar rāmi, vai stiklojuma sistēmu un šī noteiktā stikla ugunsizturība neattiecas uz šo stiklu, ja tas tiek iebūvēts atšķirīgos rāmjos.

Dažādām stikla konstrukcijām ugunsizturību nosaka atšķirīgi;

– nesošām sienām(RE, REI,REW),

- nenesošām sienām(E,EI,EW),

- grīdām un jumtiem(RE,REI),

- stikla ugunsdrošajām durvīm un aizvērtņiem(E,EW,EI1,EI2).

Vienkāršoti ugunsdrošā stikla ugunsizturību raksturo kā E, EW un EI. Būtiskā atšķirība ir siltuma caurlaidība caur to.

No saīsinājumiem līdz skaidrojumiem

E ugunsizturības stikls. E ugunsizturību var sasniegt izmantojot armēto stiklu, kurš noteiktā laikā turas ugunsdrošajos rāmjos, aiztur liesmas un dūmus, bet staro cauri temperatūru.

Ugunsdrošo stikla konstrukciju drošība termo zīmējums

EW ugunsizturības stikls. EW stikls noteiktā laikā turas ugunsdrošajos rāmjos, aiztur liesmas un dūmus, bet pēc zināma laika staro cauri temperatūru. Tāpēc pieņemts ka degoši materiāli nedrīkst atrasties šim stiklam tuvāk kā 60 cm.

Ugunsdrošo stikla konstrukciju drošība termo zīmējums

EI ugunsizturības stikls. EI stikls noteiktā laikā turas ugunsdrošajos rāmjos, aiztur liesmas un dūmus, un visu šo noteikto laiku nelaiž cauri temperatūru. Šāds stikls sastāv no vismaz trim daļām starp kurām ir iestrādāts caurspīdīgs, uguns iedarbības rezultātā uzbriestošs gēls, kas rada izolācija slāni.

Ugunsdrošo stikla konstrukciju drošība vairāki šķērsgriezumi

Galvenais stikla uzdevums ir nodrošināt caurredzamību. Tomēr stikls ir ļoti nenoturīgs ugunsgrēka apstākļos, tāpēc lai tas tā nebūtu un lai novērstu ugunsgrēka laikā radušos uguns un dūmu izplatīšanos, tiek radīts speciālas ugunsdrošā stikla konstrukcijas, kas ugunsizturības ziņā spēj aizstāt pat betona un mūra sienas. Stikla konstrukciju radīšanai ir svarīga ne tikai paša stikla ugunsizturība, bet visas stikla konstrukcijas ugunsizturība kopumā. Bieži vien stikla konstrukciju iespējas ir ierobežotas, jo katrai rūtij ir maksimālie izmēri, un lai saturētu smagās rūtis kopā ir nepieciešami rāmji, kas norobežo vienu rūti no otras, tādēļ tiek sadalīts stikla klājums režģī, kas ne vienmēr varētu atbilst arhitekta iecerēm.

Ugunsdrošo stikla konstrukciju drošība liesmas

Ugunsdrošas stikla konstrukcijas – no projektu skices līdz tehniskam izpildījumam

Lai ļautu arhitektiem realizēt iespēju veidot no ugunsdrošā stikla nedalāmu plakni, ražotāji ir spēruši soli vēl tālāk un piedāvā speciālas, bez rāmju ugunsdrošās stikla sienas un vieglās konstrukcijas ugunsdrošās stikla durvis. Tas ļauj veidot monolītas ugunsdrošā stikla sistēmas, kuras neierobežo rāmji, turpretī durvju rāmji, kas parasti ugunsdrošajām durvīm ir ļoti iespaidīgi, šeit ir pavisam nemanāmi. Salaidumu vietas starp stikla rūtīm tiek aizpildītas ar speciālu ugunsdrošu silikonu, kam ir tādi pat ugunsizturība kā stiklam. Šīs stikla sistēmas tiek testētas un sertificētas kopumā.

Ugunsdrošo stikla konstrukciju drošība durvis

Katra šāda stikla konstrukcija tiek veidota un ir notestēta ugunsizturības noteiktajam laikam, ko apliecina gan sertifikāti, gan testēšanas protokoli. Ir stikla konstrukcijas, kur rūšu stūros tiek stiprinātas ar speciālām konsolēm, kas stikla sienu ļauj veidot bez rāmja pat 5 m augstumā. Garums šādām stikla konstrukcijām nav ierobežots.

Ugunsdrošo stikla konstrukciju drošība stiklu savienojumi

Vertikāli saliekamo rūšu konstrukcijas ar augstumu līdz 3 m tiek balstītas tikai augšējā un apakšējā malā un tiek paredzētas pat ar ugunsizturību līdz EI 120. Šo konstrukciju ugunsdrošā stikla rāmji ir noslēpjami zem apdares materiāliem, tādējādi radot iespaidu, ka stikla vispār nav. Savukārt ugunsdrošās stikla konstrukcijas var palielināt laukumu, liekot vienu stikla rūti uz otras, šuves nodrošinot ar ugunsdrošo silikonu. Produktus, kas paredzēto stikla rūšu aizdarēm ir iespējams iegādes specializētos veikalos, tostarp FN-SERVISS, kur kopumā ir pieejams plašs klāsts ar produktiem, kas var noderēt ikvienam meistaram, kas ikdienā nodrošina ugunsdrošās aizdares.

Ugunsdrošo stikla konstrukciju drošība griesti grīda

Ugunsdrošajām stikla konstrukcijā tiek izmantoti arī koka rāmji, ja tiek panākta koka konstrukciju ugunsreakcijas klase Bs1,d0, saskaņā ar LBN 201-15 2.tabulas prasībām.

Ugunsdrošo stikla konstrukciju drošība logi

Horizontālais ugunsdrošais stikls paredzēts grīdām un jumtiem. Tam ir jānodrošina ne tikai prasītā ugunsizturība, bet arī slodze, lai pa to varētu staigāt. Horizontālais stikls tiek testēts ar uguns iedarbību no apakšas.

Ugunsdrošo stikla konstrukciju drošība logi

Saskaņā ar LBN201-15 atsevišķos gadījumos ugunsdrošais stikla konstrukcijas ir nepieciešams arī fasādēm. Tādos gadījumos ugunsdrošās stikla konstrukcija tiek veidota kā stikla paketes konstrukcija, nodrošinot visas prasības, kas tiek izvirzītas ārsienu un fasāžu konstrukcijām.

Ugunsdrošo stikla konstrukciju drošība logs šķērsgriezums

Kā atpazīt kvalitatīvu stikla konstrukciju risinājumu?

Ugunsdrošo stiklu ražotājs marķē ar stiklā iestrādātā speciālām zīmēm, kas norāda stikla ugunsizturību un ražotāju. Bet pie stikla konstrukciju rāmjiem ir jābūt piekniedētām metāla marķējuma plāksnītēm, kuras ir iegravēta vai izštancēta konstrukcijas ugunsizturības klase, ražotāja nosaukums, stikla tips un unikālais numurs.

Ugunsdrošo stikla konstrukciju drošība stikls bleķis

Nobeigums.

Gadījumā, ja esat neziņā par to, kādus pasīvās ugunsaizsardzības materiālus izvēlēties, kā pareizi veikt aprēķinus par materiālu daudzumu, izmaksām, atcerieties, ka vienmēr varat vērsties pēc palīdzības pie pasīvās ugunsaizsardzības produktu ražotāju pārstāvjiem, kas varēs ne vien atbildēt uz neskaidrajiem jautājumiem, bet arī dot praktiskus padomus drošai projektēšanai un būvniecībai.
Papildus informāciju par aktualitātēm ugunsdrošības jomā, kas nozīmīgas būvniecības nozares speciālistiem, atradīsiet šeit.

Vērtīgas atziņas un ekspertu padomus par tēmu pasīvās ugunsaizsardzības sistēmu jomā atradīsiet šeit.

Raksts tapa sadarbībā ar Vigo Leitholdu, Būvtehniskās ugunsdrošības ekspertu, LUA valdes locekli.

E-veikals