Īpašais piedāvājums no FN-SERVISS – Jūlijs 2021

jūlijs 1, 2021

FN-SERVISS Īpašais piedāvājums pakalpojumiem jūlijā:

 • Ugunsdrošības instruktāžām un praktiskām apmācībā –  30 % atlaide no pakalpojuma maksas;
 • Ugunsdrošības auditam ar / bez instrukcijas izstrādes – 20 % atlaide no pakalpojuma maksas;
 • GADA ABONEMENTS On-line instruktāžām ugunsdrošībā un darba aizsardzībā – 20%  atlaide no pakalpojuma maksas

Piedāvājums  spēkā 01.07.2021  līdz 31.07.2021.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.

Pieteikties pakalpojumam

Īpašais piedāvājums ugunsdrošības instruktāžām un apmācībām
  Jūsu uzņēmuma/ organizācijas darbinieku instruktāžām un praktiskajām apmācībām - 30% atlaide no pakalpojuma maksas 

 • Vai zinājāt par to, ka nodarbināto instruktāžas ugunsdrošībā ir jāveic ne retāk kā reizi gadā, turklāt šis pienākums gulstas uz darba devēja pleciem arī šodienas apstākļos, kad ir noteikti tikšanās un pulcēšanās ierobežojumi?
 • Vai zinājāt par to, ka saimnieciskās darbības objektā vai publiskā objektā, kurā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, ir jānodrošina praktiskās nodarbības atbilstoši Ugunsdrošības sadaļai “Rīcība ugunsgrēka gadījumā”?

Pienākumu nodrošināt nodarbināto instruktāžas un praktiskās apmācības darba vietā nosaka 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi”.
Instruktāža / praktiskās apmācības darba vietā jāveic ne retāk kā reizi gadā.

Ņemot vērā to, ka vasara ir piemērotākais laiks, lai uzņēmumā organizētu praktiskās apmācības ugunsdrošības jomā, mūsu drošības eksperti  sagatavoja 3 piedāvājumus Jūsu uzņēmuma / organizācijas darbinieku instruktāžām un praktiskajām nodarbībām:

Līdz 31.07.2021 piesakiet jebkuru no FN-SERVISS piedāvātiem apmācību komplektiem un iegūstiet:

 • Apmācītus, instruētus un praktiskai rīcībai sagatavotus darbiniekus – kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā;
 • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
 • Pozitīvas emocijas un reizē komandas saliedēšanas pasākums;
 • Praktiskus padomus un zināšanas ugunsdrošībai ikdienai un sadzīvē;
 • Finansiālu ietaupījumu – 30% no pakalpojuma maksas.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu ugunsdrošības instruktāžām un praktiskām apmācībām, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par FN-SERVISS piedāvāto risinājumu  atradīsiet:

Piedāvājums ir spēkā no 01.07.2021 līdz 31.07.2021.  Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
Īpašais piedāvājums on-line instruktāžām ugunsdrošībā un darba aizsardzībā

 GADA ABONEMENTS On-line instruktāžām ugunsdrošībā un darba aizsardzībā – 20%  atlaide no pakalpojuma maksas 

Ja esat saskāries ar kādu no zemāk norādītajām problēmām, organizējot ikgadējās darbinieku instruktāžas ugunsdrošībā vai darba aizsardzībā:

 • netiek nodrošinātas ievadapmācības, tai skaitā ievadinstruktāža, nodarbinātajam uzsākot darba attiecības;
 • grūti vai neiespējami vienkopus sapulcēt visus darbiniekus, lai novadītu ugunsdrošības instruktāžu, vienlaikus nepārtraucot uzņēmuma pamatdarbību;
 • laika deficīts – nepietiek laiks, lai kvalitatīvi sagatavotos darbinieku instruktāžas veikšanai;
 • apmācību materiāls ir novecojis un neatbilstošs normatīvo aktu prasībām;
 • instruktāžas ir formālas un darbiniekiem neinteresantas;
 • netiek ievērota darbinieku instruktāžas regularitāte atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;
 • ir šaubas par to, vai darbinieki zinās, kā rīkoties nelaimes gadījumā.

FN-SERVISS E-Apmācību platforma radīta kā palīgs vadītājiem un atbildīgajām personām nodrošināt kvalitatīvas apmācības un instruktāžas ugunsdrošībā un darba aizsardzībā.

Piemērotākais risinājums laikā, kad epidemioloģiskā situācija nerekomendē klātienes komunikāciju, darbinieku pulcēšanos vienkopus.

Līdz 31.07.2021 piesakiet GADA ABONEMENTU on-line instruktāžām ugunsdrošībā un / vai darba aizsardzībā un saņemiet:

 • Izpildītas spēkā esošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz darbinieku instruktāžām
 • Zinošus darbiniekus par to, kā rīkoties ārkārtas situācijā, kā mazināt darba vides riskus ikdienas darbā
 • 20% atlaidi no GADA ABONEMENTA maksas

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu on-line instruktāžām ugunsdrošībā un darba aizsardzībā, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par piedāvāto pakalpojumu atradīsiet:

Piedāvājums spēkā 01.07.2021 – 31.07.2021. Neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.
Īpašais piedāvājums ugunsdrošības auditam ar / bez instrukcijas izstrādes

  Ugunsdrošības auditam objektā ar / bez instrukcijas izstrādes – 20% atlaide no pakalpojuma maksas  

Iespējamie ugunsgrēka riski mēdz būt dažādi, un tie atšķiras no objekta atrašanās vietas un uzņēmuma darbības specifikas.

Iespējamo ugunsgrēka risku novērtēšanu var  veikt pats uzņēmuma vadītājs vai viņa deleģēts speciālists, taču tendences rāda, ka uzņēmumi uzticas kompetentām institūcijām, kas apsekojot objektu, spēj precīzi noteikt iespējamos ugunsgrēka riskus un, protams, sniegt risinājumus drošas vides radīšanai.

Uzņēmumiem un organizācijām, kur vairāk kā gadu nav veikta iespējamo ugunsgrēka risku novērtēšana, FN-SERVISS piedāvā pakalpojumu Objekta ugunsdrošības audits.

Savukārt tiem uzņēmumiem, kam ir aktuāli izstrādāt vai aktualizēt ugunsdrošības instrukciju, FN-SERVISS piedāvā pakalpojumu Objekta ugunsdrošības audits kopā ar ugunsdrošības instrukciju.

Līdz 31.07.2021 piesakiet ugunsdrošības auditu ar / bez instrukcijas izstrādes un saņemiet:

 • Apzinātus iespējamos ugunsgrēka riskus Jūsu uzņēmumā / organizācijā
 • Rekomendācijas, kā novērst neatbilstības ugunsdrošības jomā Jūsu uzņēmumā / organizācijā
 • Profesionāli sagatavotu vai aktualizētu ugunsdrošības instrukciju objektam*
 • 20 % atlaidi no pakalpojuma maksas

* Klientiem, kas izvēlas pakalpojumu – Objekta ugunsdrošības audits kopā ar ugunsdrošības instrukciju.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu ugunsdrošības auditam ar / bez instrukcijas izstrādes, sazinieties ar mums!

Papildus informāciju par piedāvāto pakalpojumu atradīsiet:

Piedāvājums spēkā 01.07.2021 – 31.07.2021. Neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas
E-veikals