Ko der zināt ikvienam autovadītājam par ugunsdrošību automašīnā?

maijs 19, 2017
Kā liecina Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienesta statistika, tad katru gadu valstī tiek reģistrēti ~ 10 000 ugunsgrēkiem, no kuriem ~ 700 izceļas transporta līdzekļos, transporta nozarē. Vai tas ir daudz vai maz – spriest katram pašam, bet tas kas noteikti ir jāatceras – ugunsnelaime nenāk brēkdama, tāpēc svarīgi ir parūpēties par to, lai varat justies droši, esot ceļā.
Kas ir biežāk sastopamie automašīnu aizdegšanās iemesli?
Pat ar visdrošāko transporta līdzekli var atgadīties kas nelāgs. Neviens no mums nav pasargāts no ceļa satiksmes negadījuma vai kādas tehniskas ķibeles. Biežāk sastopamie automašīnu aizdegšanās iemesli ir saistīti:

 • traucējumiem elektrosistēmā;
 • degvielas padeves cauruļu plīsumu, kur, degvielai nonākot saskarē ar sakarsušam automašīnas detaļām, notiek uzliesmojums;
 • bojātu vai nolietotu gāzes balonu izmantošana.

Kam jāatrodas jūsu automašīnā?

Drošības komplekts automašīnai - Īpaši izstrādāts drošības komplekts jūsu auto drošībai uz ceļa. Komplektācijā ietilpst pulvera ugunsdzēsības aparāts PA-1 (1kg pulveris), pirmās palīdzības aptieciņa, avārijas trijstūris, atstarojoša veste.

Ugunsdzēsības pārklājs - Drošs un pārbaudīts ugunsdzēsības līdzeklis, kas tiek izgatavots no blīva stikla šķiedras audekla,  kas neļauj piekļūt skābeklim pie degošā objekta, tādējādi apturot degšanas procesu.

Pulvera ugunsdzēsības aparāts - Paredzēts, lai nodzēstu ugunsgrēkus, kuros deg cieti materiāli, radot kvēlojošas ogles, šķidrumi vai kūstoši cieti priekšmeti, propāns, butāns vai citas gāzes, kā arī elektroiekārtas līdz 1000 V. Dzēst vismaz no viena metra attāluma. 

F klases ugunsdzēsības aparāts - Piemērots, lai dzēstu elektroiekārtas līdz 1000 V vismaz no viena metra attāluma. Tehnoloģija, kas veido ūdens miglu, tādējādi samazinot bojājumus ugunsgrēka dzēšanas gadījumā.

Pirmās palīdzības aptieciņa - Nodrošina nepieciešamo medicīnisko palīdzību neplānotās situācijās vai ārkārtas gadījumos .

Kā rīkoties, ja auto aizdedzies?

 • nekavējoties apstādiniet auto, izslēdziet dzinēju;

 • evakuējiet no automašīnas tajā esošos pasažierus;

 • nodrošiniet auto nekustīgumu ar rokas bremzi vai citiem līdzekļiem, atkarībā no situācijas;

 • izsauciet ugunsdzēsējus, zvanot uz tālruni 112.

Papildus darbības, ko var darīt, ja tas neapdraud paša autovadītāja vai līdzās esošo pasažieru veselību un dzīvību: 

 • ja tas ir iespējams, atvienojiet akumulatora „klemmes”; protams, nevajadzētu to darīt, ja uguns ir izcēlies motora nodalījumā.
 • dariet visu iespējamo, lai mazinātu incidenta sekas, uzsāciet dzēšanas darbības, prasiet palīdzību citiem satiksmes dalībniekiem;
 • pēc iespējas, novērojiet situāciju ap auto, sekojiet situācijas attīstībai, piemēram, vai ir redzamas kādas dzirksteļošanas pazīmes, vai notiek nekontrolēta degvielas izliešanās zem auto. Tādējādi Jūs varat prognozēt situācijas attīstību un savlaicīgi sevi un citus pasargāt no ugunsgrēka bīstamo faktoru ietekmes.

Ja auto aizdegšanās saistīta ar bojājumiem elektroinstalācijā, tad parasti vispirms jūtama raksturīga deguma smaka, pēc tam – sadūmojuma pazīmes. Arī šādos gadījumos nekavējoši jāpārtrauc kustībajāizslēdz dzinējs, un noteikti jāatvieno akumulators, kas ir barošanas avots visai automobiļa elektrosistēmai.
Vecāka gadagājuma auto nereti ir aprīkoti ar masas slēdžiem, šādiem auto atslēgt elektrosistēmu ir salīdzinoši vieglāk un ātrāk. Jaunākiem auto tādu slēdžu ielikšana nav paredzēta, jo ir pārāk daudz visādu elektronisku ierīču, kuras nav paredzēts izslēgt arī automašīnai nedarbojoties.
Kas būtu jāzina ikvienam autovadītājam par aizdegušos auto dzēšanu un preventīvajiem pasākumiem?
Lai nelaimes gadījumā varētu palīdzēt sev un citiem, katrā automašīnā ir jābūt aptieciņai, ugunsdzēsības aparātam, nesintētiska materiāla pārklājam (ugunsdzēsības pārklājam), brīdinājuma zīmēm (avārijas trijstūrim).

 • Ugunsgrēka dzēšanai pielietojiet ugunsdzēsības aparātu. Parasti automašīnās ir 1 līdz 2 kg pulvera ugunsdzēsības aparāti. Papildus ieteikums visiem, kas nupat iegādājušies vai plāno iegādāties ugunsdzēsības aparātu: iepazīstieties ar informāciju, kas izklāstīta uz ugunsdzēsības aparāta esošās uzlīmes, lai nepieciešamības gadījumā zinātu, un galvenais, saprastu, kas un kā darāms.
 • Lai dzēšanas process būtu maksimāli efektīvs, dzēšanas vielai (pulverim vai ogļskābai gāzei) pēc iespējas jātiek tuvāk aizdegšanās vietai. Tātad, ugunsdzēšamās vielas strūkla jāvirza uz vietu, no kuras aizsākusies degšana, jeb liesmas apakšu, nevis uz vietu, kuru degšana skar jau izplatības procesā, jeb liesmas augšpusi.
 • Netaisiet motora pārsegu pilnīgi vaļā, jo skābekļa pieplūde sekmēs ugunsgrēka attīstību. Ugunsgrēka dzēšanai paveriet to nedaudz vai izmantojiet citus pieejamos atvērumus.

Informācija autovadītājam ugunsdrošība automašīnā auto durvis
Informācija autovadītājam ugunsdrošība automašīnā hyundai halbe

 • Efektīvāk būs, ja dzēšanas procesā vienlaicīgi varēs piesaistīt nevis vienu ugunsdzēsības aparātu, bet vairākus, tādējādi palielinot ugunsdzēšamo vielu padeves intensitāti laika vienībā. Proti, nekad neatsakieties no palīdzības, un protams, meklējiet palīdzību pie citiem satiksmes dalībniekiem. Tādā veidā tiks nodrošināta ne tikai lielāka dzēšanas intensitāte, bet arī Jūsu darbības būs drošākas. Vienatnē atrasties ekstremālā situācijā ir grūtāk.

Kā rīkoties, ja ugunsgrēks ir izcēlies automašīnas salonā?

 • Ja degšanas process skāris automašīnas salonu, tad nekavējoties pametiet auto. Automašīnas salonā degšana izplatās ļoti ātri, turklāt, degšanas procesā izdalās liels daudzums veselībai un dzīvībai indīgu gāzu, kas var izraisīt neatgriezeniskas sekas jeb cilvēka nāvi.
 • Mēģinot apslāpēt uguns liesmas automašīnas salonā: pēc iespējas aizveriet visus logus un durvis, sagatavojiet ugunsdzēsības aparātu, reizē ar nelielas durvju spraugas pavēršanu nekavējoties iztukšojiet visu ugunsdzēsības aparātu (labāk vairāku) saturu.

Kur automašīnā novietot ugunsdzēsības aparātu?
Spēkā esošajos normatīvajos aktos nav pateikts, kur tieši jābūt novietotam ugunsdzēsības aparātam, piemēram, vai ugunsdzēsības aparātam ir jābūt novietotam salonā vai bagāžas nodalījumā. Tas paliek katra autovadītāja ziņā. FN-SERVISS drošības eksperti rekomendē ugunsdzēsības aparātu novietot ērti pieejamā vietā jeb automašīnas salonā – rokas stiepiena attālumā. Var gadīties, ka automašīnas aizdegšanās ir izcēlusies automašīnas avārijas gadījumā un autovadītājs tiek iesprostots. Kas nozīmē to, ka autovadītājam nemaz nav iespējas piekļūt bagāžās nodalījumam, lai paņemtu ugunsdzēsības aparātu.

 

Gadījumā, ja jums rodas papildus jautājumi saistībā ar šo rakstu, sazinieties ar mums!
E-veikals