Ir nodibināta Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrība

decembris 14, 2013

Šī gada 28.februārī, apvienojoties vadošajām Latvijas kompetentajām institūcijām darba aizsardzībā, tika reģistrēta „Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrība”.

Biedrības dibināšanas mērķi ir:

  • veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību kompetento institūciju darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā,
  • nodrošināt izglītojošus un informatīvus pasākumus uzņēmējiem par aktualitātēm un tendencēm darba aizsardzībā un ugunsdrošībā,
  • skaidrot saistītos normatīvos aktus biedrības biedriem.

Viens no pirmajiem un svarīgākajiem biedrības uzdevumiem būs uzsākt dialogu ar Latvijas Republikas Labklājības ministriju un Valsts darba inspekciju par nepieciešamajiem pasākumiem darba aizsardzības nozares pilnveidošanā valstī. Biedrības mērķis ir panākt, ka darba aizsardzības pakalpojumi kļūst aizvien kvalitatīvāki un darba devēji pievērš lielāku uzmanību darba organizācijai darba vietās.

Biedrības dibinātāju vidū ir tādas kompānijas kā Darba aizsardzības institūts, Darba medicīna SIA, FN-Serviss SIA, Grif SIA, Inspecta Prevention SIA, Komin SIA, Leilands un Putnis SIA

E-veikals