Izmaiņas likumdošanā no 2013 (4) darba aizsardzība

decembris 14, 2013

No 2013.gada 1.janvāra  Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju”.

Visus darba aizsardzības speciālista pienākumus bīstamo nozaru uzņēmumos, kuros ir nodarbināti 6 līdz 10 nodarbinātie, varēs veikt ne tikai speciālisti ar augstāko izglītību darba aizsardzībā, bet arī speciālisti ar augstāko izglītību dabaszinātnēs, inženier­zinātnēs, veselības aizsardzības jomā vai tiesību zinātnēs. Šiem speciālistiem nepieciešams apgūt pamatlīmeņa apmācību darba aizsardzībā 160 stundu apjomā un nepieciešama vismaz piecu gadu darba pieredze attiecīgajā profesijā vai darba aizsardzībā, lai pēc iespējas labāk izprastu darba vidi, darba procesu un darba aizsardzības prasības.

No 2013.gada 1.jūlija Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos".

No 2013.gada 1.jūlija ievērojami tiek samazināts darba aizsardzības speciālistu pamatlīmeņa apmācību minimālais apjoms no pašreizējām 160 līdz 60 stundām. No tām 40 stundas būs veltītas teorijai, bet 20 stundas - praktiskām mācībām. Papildus minētajām izmaiņām paredzēta arī specializēta apmācība 40 stundu apjomā saistībā ar bīstamiem komercdarbības veidiem, piemēram, kokapstrādi, būvniecību, ražošanu. Šāda veida apmācība nepieciešama, jo bīstamo nozaru uzņēmumos darbinieki saskaras ar specifiskiem riskiem un darba aizsardzības speciālistam ir nepieciešamas īpašas zināšanas par iespējām tos novērst.

Sākot ar 2013.gada 1.jūliju, kad būs uzsāktas darba aizsardzības speciālistu saīsinātās apmācības, bīstamo nozaru uzņēmumos, kuros nav vairāk par desmit nodarbinātajiem, varēs strādāt arī speciālisti ar apgūtu pamatlīmeņa apmācību darba aizsardzībā 60 stundu apjomā un specializēto apmācību 40 stundu apjomā atbilstoši komercdarbības veidam, ar kuru uzņēmums nodarbojas. Gadījumā ja uzņēmumā darba aizsardzības speciālistu ar attiecīgu apmācību nenodarbinās, tāpat kā līdz šim, darba devējam būs jāpiesaista kompetenta institūcija, kas sniedz darba aizsardzības pakalpojumus. Bīstamo nozaru uzņēmumos, kuros ir 11 vai vairāk nodarbināto, ir saglabāts pašreiz spēkā esošais regulējums.

Savukārt uzņēmumos, kuri nedarbojas bīstamās nozarēs, darba aizsardzības speciālistam būs jāapgūst pamatlīmeņa zināšanas 60 stundu apjomā.

Tie speciālisti, kas jau šobrīd apguvuši pamatlīmeņa apmācību 160 stundu apjomā, varēs turpināt strādāt par darba aizsardzības speciālistiem. Attiecīgi uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem būs jāapgūst pamatlīmeņa apmācības programmas teorētiskā daļa.

Informācijas avots: http://www.lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=253058

E-veikals