Kādas izmaiņas nosaka jaunie Ugunsdrošības noteikumi attiecībā uz drošības zīmēm?

septembris 9, 2016
Ugunsdrošības noteikumu izmaiņas drošības zīmēm 112

Drošības zīmes, to izvietojums objektos ir viena no jomām, kur līdz ar jauno Ugunsdrošības noteikumu spēkā stāšanos ir notikušas izmaiņas. Par svarīgāko varēsiet uzzināt, izlasot šo rakstu.

Pirmkārt, mainās drošības zīmju izskats. Atbilstoši jaunajiem Ugunsdrošības noteikumiem vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs ir 112, līdz 01.09.2016 tie bija 01 un 112. Līdz ar šo prasību ir noteiktas izmaiņas drošības zīmju vizuālajā risinājumā:

Līdz 01.09.2016 No 01.09.2016
 n mm
 m  nm
nn  nmn
 nmnn

Otrkārt, objektos, kas augstāki par diviem stāviemkatru kāpņu telpas stāvu jānodrošina ar attiecīgā stāva kārtas numuru, izņemot viendzīvokļa objektus.

Treškārt, pie katras iebrauktuves teritorijā, kurā ir ugunsdzēsības ūdensņemšanas vieta, nepieciešams izvietot ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu.

Ceturtkārt, zīmes vienu no otras izvieto tā, lai tās sniegtu secīgu informāciju un būtu viegli saskatāmasLai arī šī norma ir vispārīga un var tikt interpretēta dažādi, plānojot un veidojot drošības zīmju sistēmas Objektā, tas ir jādara ar īpašu rūpību un atbildību. Būtiski atcerēties, ka tieši drošības zīmju sistēma ir vienīgā sistēma Objektā, kas strādā neatkarīgi no mehānisko sistēmu darbības un laikapstākļiem.

Attiecībā uz drošības zīmju lietojumu jaunie Ugunsdrošības noteikumi neparedz pārejas periodu, līdz ar to jāsecina, ka atbildīgajām personām ir jāparūpējas par to, lai objektos neatbilstošās drošības zīmes tiktu aizvietotas ar atbilstošām.

Vairāk informāciju par drošības zīmēm Objektos varat iegūt informāciju šeit.

Gadījumā, ja jums rodas vajadzība iegādāties jauniem Ugunsdrošības noteikumiem atbilstošas drošības zīmes, to varat izdarīt šeit.

Ja, izlasot šo rakstu, Jums rodas vēl papildus jautājumi, kurus vēlētos uzdot FN-SERVISS drošības ekspertiem vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvjiem, tad aicinām izmantot izdevību un apmeklēt kādu no semināriem “Jauni Ugunsdrošības noteikumi. Kas mainīsies?” Tuvākais seminārs notiks 30.09.2016. Vairāk par semināru varat uzzināt šeit.

 

Papildus šim semināram FN-SERVISS drošības eksperti rekomendē apmeklēt semināru “Kas jāzina vadītājam darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā?

Ņemot vērā gaidāmās izmaiņas, kas stājās spēkā no 01.09.2016, daudziem vadītājiem un atbildīgajiem speciālistiem par drošību, būtu noderīgi ieklausīties Latvijas vadošo ekspertu ieteikumos, kā efektīvi organizēt darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumus uzņēmumā. Tuvākais seminārs notiks 05.10.2016. Vairāk par semināru varat uzzināt šeit.

E-veikals