Kādas izmaiņas jaunie Ugunsdrošības noteikumi nosaka attiecībā uz ugunsdrošības instruktāžām un praktiskām nodarbībām no 01.09.2016?

augusts 11, 2016
Lapa ugunsdrošības noteikumu prasības ugunsdrošības instruktāžām

Līdz jauno Ugunsdrošības noteikumu spēkā stāšanās ir atlicis nepilns mēnesis, un FN-SERVISS drošības eksperti turpina konsultēt par izmaiņām ugunsdrošības jomā. Šīs nedēļas tēma:

Kādas izmaiņas jaunie Ugunsdrošības noteikumi nosaka attiecībā uz ugunsdrošības instruktāžām un praktiskām nodarbībām?

Pirmkārt, jāatzīmē ir tas, ka līdz ar jaunajiem Ugunsdrošības noteikumiem mainās lietojamie termini.

Ja spēkā esošie Ugunsdrošības noteikumu nr.82 nosaka to, ka ugunsdrošības instruktāža ir jāveic darbiniekiem un personām, kas veic pagaidu darbus, atrodas ražošanas praksē vai apmācībā, kā arī dzīvo viesnīcās, viesu namos un pansionātos, tad saskaņā ar jaunajiem Ugunsdrošības noteikumiem nr.238 ugunsdrošības instruktāža ir jāveic visiem nodarbinātajiem, kā arī jābūt noteiktai kārtībai kādā ar ugunsdrošības prasībām tiek iepazīstinātas personas, kas nav nodarbinātie.

Nemainīgas prasības likumdevējs saglabājis personām attiecībā uz nepieciešamo kvalifikāciju un zināšanām, kas drīkst veikt ugunsdrošības instruktāžas un praktiskās nodarbības.

Atbilstoši jauno Ugunsdrošības noteikumu 178.punktam tiesības veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības ugunsdrošības jomā ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā:

saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektam ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām);

saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīstamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām).

 

Saglabājas pienākums daudzdzīvokļu objektu atbildīgajām personām iepazīstināt kopīpašniekus, īrniekus un nomniekus ar ugunsdrošības instrukciju. Būtiski pieminēt to, ka ugunsdrošības instrukcijām ir jābūt pārstrādātām saskaņā ar jauno Ugunsdrošības noteikumu prasībām līdz 01.09.2017.

 

Otrkārt, līdz ar jauno Ugunsdrošības noteikumu stāšanos spēkā mainīsies Ugunsdrošības instruktāžu veikšanas biežums:

Saskaņā ar jauno Ugunsdrošības noteikumu 190. punktu ugunsdrošības instruktāžu veic:

190.1. izglītības iestādēs – ne retāk kā divas reizes gadā;

190.2. ārstniecības un aprūpes iestādēs – ne retāk kā četras reizes gadā;

190.3. citos objektos – ne retāk kā reizi gadā.

  1. Atkārtotu ugunsdrošības instruktāžu veic, ja:

191.1. izdarīti grozījumi ugunsdrošības instrukcijā;

191.2. nodarbinātie nav ievērojuši šajos noteikumos vai ugunsdrošības instrukcijā noteiktās prasības;

191.3. objektā noticis ugunsgrēks (šajā gadījumā izvērtē ugunsgrēka apstākļus).

 

Veicot ugunsdrošības instruktāžas, atbildīgajai personai tas ir jāreģistrē Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā, kas ir noformēts atbilstoši noteikumu 10. pielikumam. Svarīgi atzīmēt arī to, ka atbilstoši jauno Ugunsdrošības noteikumu prasībām Darba aizsardzības instruktāžu darba vietā reģistrācijas žurnāls vairs nevarēs tikt izmantots ierakstu veikšanai par ugunsdrošības instruktāžu un praktisko nodarbību veikšanu.

 

Treškārt, likumdevējs nosaka obligātu pienākumu vismaz reizi gadā organizēt praktiskās nodarbības saimnieciskās darbības objektos vai publiskos objektos, kur vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, un kritiskās infrastruktūras objektos. Atbilstoši noteikumu 192.punktam atbildīgā persona ne retāk kā reizi gadā organizē praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā".

 

Veicot praktiskās nodarbības, atbildīgajai personai tas ir jāreģistrē Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā, kas noformēt atbilstoši jauno Ugunsdrošības noteikumu 10. pielikumam.

 

Papildus prasība, kas stājas spēkā līdz ar jaunajiem noteikumiem, Praktisko nodarbību laikā tiek praktiski pārbaudīta nodarbināto rīcība, kuru vērtē speciāli norīkoti praktisko nodarbību novērotāji. Novērotāju uzdevums ir fiksēt atbildīgo personu darbības, izvērtēt problēmas un sniegt priekšlikumus par grozījumiem ugunsdrošības instrukcijā.

 

Nobeigumā:

Ja izlasot šo rakstu, Jums ir radušies jautājumi par to,

  • Kādai ir jābūt jaunajai ugunsdrošības instrukcijai no 01.09.2016, tad atbildes meklējiet šeit
  • Kādai ugunsdrošības dokumentācijai ir jābūt publiskos un saimnieciskās darbības objektos no 01.09.2016, tad atbildes meklējiet šeit.

 

Ja Jums ir nepieciešama palīdzība vai padoms Ugunsdrošības instrukcijas izstrādes, uzņēmumā plānojat veikt ugunsdrošības instruktāžu vai vadīt praktiskās nodarbības, sazinieties ar FN-SERVISS drošības ekspertiem!

Ja vēl neesat paguvuši apmeklēt kādu no semināriem, kas veltīts tēmai “Jaunie Ugunsdrošības noteikumi. Kas mainīsies?”, tad savu pieteikumu uz tuvāko semināru varat aizpildīt šeit.

 

Turpiniet sekot FN-SERVISS Jaunumu blogam un esat pirmie, kas uzzina par aktuālajām izmaiņām likumdošanā ugunsdrošības un darba aizsardzības jomā!

E-veikals