Kādas prasības nosaka jaunie Ugunsdrošības noteikumi attiecībā uz ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju?

oktobris 16, 2016
Lapa jaunās prasības ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijai

Turpinot izglītojošo rakstu sēriju par jauno Ugunsdrošības noteikumu prasībām FN-SERVISS drošības ekperti atbild uz klientu uzdotiem jautājumiem attiecībā uz ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju.

Kādiem dokumentiem ir jābūt pieejamiem Objektā līdz ar uzstādīto ugunsaizsardzības sistēmu? Atbilde uz šo jautājumu ir atrodama jauno Ugunsdrošības noteikumu 125.punktā.

Objektā, kurā atrodas ugunsaizsardzības sistēma, pie uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk– panelis) uzglabā:

  • ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko projektu vai atbildīgās personas apstiprinātu minētā dokumenta kopiju;
  • ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas aktu un tam pievienotos dokumentus vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas;
  • ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu vai grafisku aizsargājamo zonu attēlojumu telpās;
  • ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu, kas ir noformēts atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu ( 9. pielikumam).

Būtiski atzīmēt to, ka līdz 01.09.2016 ugunsaizsardzības sistēmu dokumentācija varēja atrasties arī citviet, un tā bija jāuzrāda glābšanas dienesta amatpersonām pēc pieprasījuma, kas daudzos gadījumos ievērojami apgrūtināja uzstādītās ugunsaizsardzības sistēmas pārbaudi.

Līdz ar jauno Ugunsdrošības noteikumu spēkā stāšanos ir samazināts administratīvais slogs, proti, 3 uzskaites žurnālu vietā ir apstiprināta jauna ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites forma (9. pielikums) jeb Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls.

 

Kas mainās attiecībā uz ugunsdzēsības sūkņu un elektrisko vārstu pārbaudēm?

Jaunie Ugunsdrošības noteikumi paredz vikni ar izmaiņām attiecībā uz ugunsdzēsības sūkņu un elektrisko vārstu pārbaudēm.

Pirmkārt, salīdzinājumā ar iepriekš spēkā esošo regulējumu jaunie Ugunsdrošības noteikumi atsevišķi nereglamentē ugunsdzēsības sūkņu un elektrisko vārstu pārbaudes periodiskumu. Līdz 01.09.2016 sūkņu pārbaudes bija jāveic ne retāk kā reizi ceturksnī.

No 01.09.2016 atbilstoši jauno Ugunsdrošības noteikumu prasībām pārbaužu periodiskums ir samazināts uz 1 gadu. Un tas ir jādara kopā ar iekšējo ugunsdzēsības krānu pārbaudēm. Jauna prasība attiecībā uz iekšējo ugunsdzēsības krānu pārbaudēm ir tā, ka no 01.09.2016 papildus jau ierastajai pārbaudes kārtībai ir nepieciešams noteikt ūdens atdeves ražību pie ugunsdzēsības stobra.

Otrkārt, līdz ar jauno Ugunsdrošības noteikumu spēkā stāšanos samazinās administratīvais slogs attiecībā uz ugunsdzēsības sūkņu un elektrisko vārstu pārbaužu fiksēšanu. Turpmāk Objektos Ugunsdzēsības sūkņu pārbaudes uzskaites žurnāli vairs nav nepieciešami.

To vietā turpmāk būs pietiekami ar uzlīmi “Informācija par veikto iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna un tā aprīkojuma pārbaudi”, kas noformēta atbilstoši (2. pielikumam), un tā ir jāizvieto pie ugunsdzēsības krāna.

Lapa jaunās prasības ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijai

Saskaņā ar jauno Ugunsdrošības noteikumu prasībām uz ugunsdzēsības krāna skapja durvīm norāda krāna kārtas numuru, vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, kā arī izvieto 4.4. zīmi (Noteikumiem pievienots 1. pielikums). Būtiski atzīmēt to, ka no 01.09.2016 – 01 vairs netiek izmantots kā vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs.

Attiecībā uz pašiem iekšējiem ugunsdzēsības krāniem jaunie Ugunsdrošības noteikumi nosaka to, ka tie ir jānovieto īpašā skapī vai nišā,

krāniem pievieno šļūtenes un stobrus. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtenes garumam ir jābūt vismaz 20 m. Šļūtenei pievienotajam stobram jānodrošina kompaktu strūkla un ir jābūt noslēdzamam. Atbilstoši 116.pantam visi neregulējamie stobri ir jānomaina uz regulējamiem stobriem.

Ja, izlasot šo rakstu, Jums rodas vēl papildus jautājumi, kurus vēlētos uzdot FN-SERVISS drošības ekspertiem vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvjiem, tad aicinām izmantot izdevību un apmeklēt kādu no semināriem “Jauni Ugunsdrošības noteikumi. Kas mainīsies?” Tuvākais seminārs notiks 26.10.2016. Vairāk par semināru varat uzzināt šeit.

E-veikals