Jauni Ugunsdrošības noteikumi

aprīlis 20, 2016
Lapa jauni ugunsdrošības noteikumi āmurs grāmata

Lai uzlabotu ugunsdrošības situāciju valstī, novērstu ugunsgrēkus un ugunsgrēkos bojā gājušo skaitu, otrdien, 19. aprīlī, Ministru kabinets pieņēma noteikumus “Ugunsdrošības noteikumi”.

Jaunie noteikumi stāsies spēkā jau šī gada rudenī, un tie paredz būtiskas izmaiņas un atbildības ugunsdrošībā.

Tuvāko nedēļu laikā Ugunsdrošības noteikumu redakcija būs pieejama likumi.lv. Aicinām ikvienu iepazīties ar šiem noteikumiem un pārdomāt, kas būtu tās darbības un rīcības, ko varat veikt jau šodien, domājot par drošu rītdienu.

Kādas izmaiņas paredz  jaunie "Ugunsdrošības noteikumi"?

  • No 2020. gada 1. janvāra dzīvojamās telpas nodrošināt ar autonomiem ugunsgrēka detektoriem un ugunsdzēsības aparātiem.
  • Mainīsies ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes biežums. Turpmāk ugunsdzēsības aparāta tehniskā apkope būs jāveic reizi piecos gados, ja vien ražotājs nebūs paredzējis citu termiņu.
  • Nodrošinājumam ar ugunsdzēsības aparātiem tiks ņemta vērā nevis ugunsdzēsības aparātu tilpums, bet to dzēstspēja. Ļoti iespējams, ka šādas prasības ievērojami samazinās administratīvo slogu visiem tiem uzņēmumiem, kas ir iegādājušies vai plāno iegādāsies augstākas kvalitātes ugunsdzēsības aparātus.
  • Objektos ar sprādzienbīstamu vidi un objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), ne retāk kā reizi gadā, saskaņā ar rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam būs jāorganizē praktiskās nodarbības ugunsdrošības jomā.
  • Personām, kas izstrādās rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam vai veiks praktiskās nodarbības, būs jābūt speciāli apmācītām ugunsdrošības jomā.

Par to, kas tieši  un cik lielā mērā mainīsies, informēsim tuvākajos mēnešos, organizējot informatīvus seminārus, kā arī gatavojot izglītojošus rakstus.

Sekojiet Ugunsdrošības noteikumu aktualitātēm FN-SERVISS mājas lapā un uz tikšanos kādā no semināriem!

E-veikals