Kur meklēt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par ugunsslodzes aprēķinu veikšanu?

septembris 16, 2016
Lapa jautājumiem par ugunsslodzes aprēķinu veikšanu

Ja esat apzinīgs uzņēmuma vai organizācijas vadītājs / atbildīgais speciālists ugunsdrošības jautājumos, tad, izlasot jaunos Ugunsdrošības noteikumus, būsiet atzīmējuši virkni ar jautājumiem un jauninājumiem ugunsdrošības jomā, kas soli pa solim jāievieš no 01.09.2016.

 

Viens no šādiem jautājumiem ir prasība veikt maksimāli pieļaujamās ugunsslodzes aprēķinu ražošanas objektos, kuros atrodas ražošanas un/vai noliktavas telpas. Ugunsslodzes aprēķins ir nepieciešams, lai noteiktu nepieciešamo ugunsdrošības inventāra daudzumu objektā un izstrādātu jauno ugunsdrošības instrukciju.

 

Kas ir ugunsslodze un kā to aprēķināt?

Tie ir tikai daži no jautājumiem, ko FN-SERVISS drošības eksperti saņēmuši no klientiem septembra pirmajās nedēļās.

Kā zināms, tad līdz 2017.gada 1.septembrim ir jābūt pārstrādātām ugunsdrošības instrukcijām atbilstoši 19.04.2016 MK noteikumu nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

 

Ja objektā atrodas ražošanas vai noliktavas telpas, tad atbildīgajam ir pienākums

  • aprēķināt objekta maksimāli pieļaujamo ugunsslodzi;
  • balstoties uz iegūtajiem aprēķiniem, noteikt nepieciešamo ugunsdrošības inventāra daudzumu.

Vairāk par ugunsdrošības instrukcijas izstrādi varat uzzināt šeit.

 

Ugunsslodzes definīcija ir dota 2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”” 2.36.punktā, proti, Ugunsslodze – degšanas procesa laikā izdalāmās siltuma enerģijas daudzums (MJ) no telpas būvkonstrukcijām (pastāvīga ugunsslodze) un telpā esošajām degtspējīgām vielām, materiāliem un iekārtam (mainīgā ugunsslodze) uz telpas grīdas laukuma vienību (m2).

 

Atbilstoši spēkā esošajam būvnormatīvam LBN 201-15 Objekta ugunsslodzes aprēķina kārtība ir šāda:

Ugunsslodzes aprēķināšanas formulas

Vai ugunsslodzes aprēķinu veikšanai ir obligāti piesaistīt profesionāļus?

Jaunie Ugunsdrošības noteikumi neuzliek par pienākumu objektu atbildīgajiem piesaistīt profesionāļus ugunsslodzes aprēķinu veikšanai un nepieciešamā ugunsdrošības inventāra noteikšanai. Ja objekta atbildīgajam ir nepieciešamās zināšanas par viņa pārraudzībā esošo objektu, tad pielietojot ugunsslodzes aprēķina metodiku, viņš to var izdarīt arī bez profesionāļu iesaistes.

 

Kā rīkoties, ja tomēr ir šaubas par to, vai tiksiet galā ar jaunās ugunsdrošības instrukcijas izstrādi un vajadzīgo ugunsslodzes aprēķinu veikšanu?

Viens no risinājumiem jau tika pieminēts iepriekš, un tas ir uzticēt jaunās ugunsdrošības instrukcijas izstrādi profesionāļiem.

Otrais risinājums ir papildināt savas zināšanas par ugunsslodzes aprēķina veikšanu, rūpīgi izstudēt jauno Ugunsdrošības noteikumu prasības un pārstrādāt ugunsdrošības instrukcijas pašu spēkiem.

 

Kuru no risinājumiem izvēlēties?

Ja uzņēmumā vai organizācijā nav atsevišķa speciālista, kas ir izgājis 20 vai 160 stundu apmācības ugunsdrošībā, turklāt līdz šim esat izmantojuši ārpakalpojumus ugunsdrošības jautājumu risināšanai, tad izvērtējot “par” un “pret” argumentus, FN-SERVISS drošības ekspertu ieteikums ir uzticēt jaunās ugunsdrošības instrukcijas izstrādi, ieskaitot ugunsslodzes un ugunsdzēsības inventāra aprēķinus, profesionāļiem.

Jaunās ugunsdrošības instrukcijas izstrādei nepieciešamas specifiskas un konkrētas ugunsdrošības jautājumu zināšanas, turklāt dokumenta izstrāde var izrādīties ļoti laikietilpīgs process.

Ja uzņēmumā vai organizācijā ir nozīmēta atsevišķa persona – atbildīgais par ugunsdrošību-, kas ir izgājusi 20 vai 160 stundu apmācības, turklāt atbildīgais speciālists teicami risina visus ar ugunsdrošību saistītos jautājumus, FN-SERVISS drošības ekspertu ieteikums ir nenobīties no nezināmā, un trūkstošās zināšana iegūt kādā no semināriem vai kursiem.

 

Kam uzticēt ugunsdrošības jautājumu sakārtošanu?

Meklējot informāciju par ugunsdrošības pakalpojumu sniedzējiem internetā, atradīsiet garu sarakstu ar uzņēmumiem, kas pozicionē sevi kā uzticamus sadarbības partnerus. Tad nu atliek izvēlēties atbilstošāko.

Rūpējoties par savu klientu drošību, FN-SERVISS drošības eksperti ir sagatavojuši risinājumu: Bezrūpju komplekts Ugunsdrošībā un Bezrūpju komplekts darba aizsardzībā.

 

Kur meklēt informāciju par semināriem ugunsdrošībā?

Organizāciju saraksts, kas piedāvā akreditētas 20 un 160 stundu mācību programmas ugunsdrošībā, būs krietni īsāks par uzņēmumu sarakstu, kas ikdienā sniedz ugunsdrošības pakalpojumus. Taču arī šajā jomā piedāvājumu netrūkst. Meklējot drošāko un uzticamāko mācību centru, kur iegūt vajadzīgās zināšanas ugunsdrošībā, FN-SERVISS drošības eksperti iesaka ielūkoties mācību centra “Drošība” piedāvājumā.

 

Kopsavilkums:

  • Līdz 01.09.2017 objektu atbildīgajiem ir jāpārstrādā ugunsdrošības instrukcijas atbilstoši 04.2016 MK noteikumu nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām
  • Ugunsslodzes aprēķinu veikšanai nav obligāti piesaistīt profesionālu organizāciju. Jaunie Ugunsdrošības noteikumi atļauj aprēķinus veikt pašiem, ievērojot normatīvo aktu prasības un aprēķinu metodikas.
  • Jebkuras šaubas un neziņu par jauno Ugunsdrošības noteikumu prasību ieviešanu iespējams kliedēt, vai nu piesaistot profesionāļus, vai arī pilnveidojot savas zināšanas.
  • Uzņēmumu saraksts, kas var palīdzēt sakārtot ugunsdrošības jautājumus ir garš, Jums atliek izvēlēties atbilstošāko.
  • Netrūkst arī piedāvājumu vadītājiem un speciālistiem kvalifikācijas celšanas kursiem un semināriem ugunsdrošībā. Šeit svarīgi ir apzināt to, kas tieši ir tās “pelēkās” zonas, kur būtiski pilnveidot zināšanas un prasmes.

 

Ja, izlasot šo rakstu, Jums rodas vēl papildus jautājumi, sazinieties ar mums!

E-veikals