Kā atpazīt drošu ugunsdzēsības inventāru no nedroša?

maijs 11, 2016
Lapa kā atpazīt ugunsdzēsības inventārus ce

Šī gada 1.septembrī stāsies spēkā 19.04.2016 Ministru Kabineta noteikumi nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kas paredz būtiskas izmaiņas un atbildību fiziskām un juridiskām personām.

Viena no šādām prasībām ir nodrošināt to, ka viss ugunsdzēsības inventārs, kas atrodas Objektā ir drošs un kvalitatīvs.

Ugunsdrošības noteikumu 282.punktā teikts: “Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa jābūt iestrādātam (iespiestam) individuālam vai partijas numuram un CE atbilstības marķējumam. Ugunsdzēsības aparāta korpusa krāsai jābūt sarkanai (piemēram, RAL-3000).

No šo noteikumu punkta izriet, ka līdz šī gada 1.septembrim ikviena uzņēmuma vadītājam vai par ugunsdrošību norīkotajai personai, jāpārliecinās par to, ka ugunsdzēsības inventārs, kas ir izvietots objektā, ir ne vien pietiekamā skaitā, bet arī atbilst visām drošības un kvalitātes prasībām.

Kā zināt, ka ugunsdzēsības inventārs, kas atrodas objektā ir drošs un atbilstošs?

Viena no pazīmēm, kas liecina par to, ka ugunsdzēsības aparāts ir drošs un atbilstošs, ir CE atbilstības marķējums, kas ir iestrādāts uz ugunsdzēsības aparāta korpusa un informatīvās etiķetes.

Kas ir CE atbilstības marķējums?

CE atbilstības marķējums (“Conformité Européne”= “Apstiprināts Eiropā”) ir ražotāja apliecinājums, ka prece atbilst visām attiecināmajām normatīvo aktu prasībām. Šīs prasības ir noteiktas ES direktīvās, kuras ir pārņemtas nacionālajos normatīvajos aktos, un pierāda, ka prece ir apstiprināta lietošanai un izplatīšanai Eiropā, kā arī šai precei ir veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras (piemēram, laboratorijas testi, u.c.)

Kas drīkst marķēt preci ar CE?

CE atbilstības marķējumu precei var veikt tikai ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis. Ja prece tiek ievesta no trešajām valstīm, tad pirmais importētājs vai persona, kas ievieto preci tirgū ir atbildīga par preces atbilstību piemērojamajām prasībām un atbilstošu marķēšanu ar CE.

Kā rīkoties, ja tiek konstatēts neatbilstošs vai nedrošs ugunsdzēsības aparāts?

Lai nodrošinātu jauno Ugunsdrošības noteikumu prasības, neatbilstošais ugunsdzēsības inventārs ir jāaizstāj ar atbilstošu. Praktiskus padomus, kā izvēlēties drošu un kvalitatīvu ugunsdzēsības inventāru, atradīsiet šeit.

Savukārt nedrošo un neatbilstošo ugunsdzēsības inventāru FN-SERVISS drošības eksperti aicina utilizēt.

Kā organizēt ugunsdzēsības inventāra atbilstības novērtējumu jeb sagatavoties 1.septembrim?

  1. Viens no risinājumiem ir veikt ugunsdzēsības inventāra auditu, kas nozīmē – veikt  katra ugunsdzēsības aparātu vizuālo apskati, pievēršot uzmanību CE atbilstības marķējuma esamībai. Veicot pārbaudi, fiksējiet arī objektā esošo ugunsdzēsības aparātu dzēšanas klases. Šī informācija jums palīdzēs pie aprēķinu veikšanas, lai noteiktu, vai esošais inventārs ir pietiekamā skaitā, vai to ir nepieciešams papildināt.
  2. Uzticēt ugunsdzēsības inventāra auditu veikt profesionāļiem. Lai palīdzētu saviem klientiem iegūt pilnīgu un visaptverošu informāciju par Objekta ugunsdrošības stāvokli, FN-SERVISS drošības ekspertu komanda piedāvā pakalpojumu - Ugunsdrošības audits. Vairāk informācju atradīsiet šeit.
  3. Savukārt uzņēmumu vadītājiem, kas ir ierobežoti laika un resursu ziņā, organizācijā nav atsevišķa speciālista, kas būtu izgājis apmācības ugunsdrošībā, FN-SERVISS drošības eskperti piedāvā bezrūpju komplektu “Drošais” ugunsdrošībā. Vairāk informācju atradīsiet šeit.
  4. Uzņēmuma vadītājiem vai norīkotām personām par ugunsdrošību, kas nejūtaties droši par to, kas tieši uzņēmumā ir jāpārbauda jauno Ugunsdrošības noteikumu kontekstā FN-SERVISS drošības eksperti iesaka apmeklēt 1 dienas semināru “JAUNI UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI. KAS MAINĪSIES?”, kas plānots mācību centrā “Drošība” jau 01.06.2016 un papildus seminārs 01.07.2016 Vairāk informāciju par semināru atradīsiet šeit.
E-veikals