Kā rīkoties, ja aizdegusies eglīte, advents vainags vai citi svētku atribūti?

decembris 14, 2013

1.      Novērtējiet uguns izplatību

2.      Lielas uguns gadījumā ziņojiet ugunsdzēsības dienestam pa tālruņa nr. 112

3.      Pirms glābšanas darbiem pārliecinieties par savu drošību:

 • Vai pietiek fiziskais spēks?
 • Kur atrodas izeja no istabas, dzīvokļa/mājas?
 • Vai istaba nav pilna ar indīgiem dūmiem?

Variants A – ir pieejams ugunsdzēsības aparāts

4.      Pārbaudiet aparāta piemērotību (attiecīgais burts norādīts uz etiķetes):

A – cieti degoši materiāli (pamatā visas sadzīvē lietojamās lietas)

B – degoši šķidrumi (dīzeļdegviela, benzīns)

C – degošas gāzes

5.      Lietojiet ugunsdzēsības aparātu:

 • Atbloķējiet slēdzes mehānismu, izvelkot spraudni aparāta augšpusē
 • Ieturiet vismaz 1m distanci
 • Mērķējiet uz uguns pamatni, nevis liesmām
 • Lēnām spiediet uzgali
 • Virziet aprātu no vienas puses uz otru/ priekšu – aizmuguri līdz liesmas ir apdzēstas
 • Liesmām apdziestot, varat pakāpties tuvāk

6.      Neatstāj ugunsnelaimes notikuma vietu bez uzraudzības

7.      Iegādājieties jaunu ugunsdzēsības aparātu!

Variants B – ir pieejams ugunsdzēsības aparāts – ar ugunsdzēsības audeklu jeb pārklāju

4.      nekavējoties apklājiet ar ugunsdrošu pārklāju, kas apslāpēs liesmas

5.      aplejiet degošo priekšmetu ar ūdeni

N.B.

 •  Palīdzēs, ja iepriekš būsiet iepazinies ar lietošanas instrukciju!
 • Ugunsdzēsības aparāta vidējais darbības ilgums – 10 sekundes!
 • Uz vienu standarta dzīvojamās privātmājas stāvu jābūt vienam ugunsdzēsības aparātam.

Ja, gatavojot svētku mielastu, aizdegusies panna, to var apdzēst:

 • izmantojot pannas vāku vai gaļas dēlīti
 • uzmanīgi uzklājot speciālo ugunsdzēsības audeklu vai slapju dvieli
 • izmantojot ugunsdzēsības aparātus

E-veikals