Kā zināt, vai ugunsdzēsības aparāts ir lietošanas kārtībā?

novembris 15, 2016
Lapa kā zināt vai aparāts strādā

01.09.2016 stājās spēkā 19.04.2016 Ministru kabineta noteikumi nr.238, kas nosaka būtiskas izmaiņas un prasības ugunsdrošības jomā.

Viena no prasībām, kas attiecas uz visiem Objektiem un ir stājusies spēkā no 01.09.2016, ir ugunsdzēsības aparātu vizuālās apskates nodrošināšana. Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālā apskate ir jāveic ne retāk kā 1 (vienu) reizi 6 (sešos) mēnešos:

 • Publiskos objektos;
 • Pasažieru sabiedriskajā transportlīdzeklī;
 • Pasažieru sabiedriskajos dzelzceļa vagonos;
 • Pasažieru sabiedriskajā kuģošanas līdzeklī;
 • Neapkurinātos objektos vai teritorijās.

Pārējos objektos - ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.

Lai palīdzētu atbildīgajiem izpildīt jauno Ugunsdrošības noteikumu prasības, FN-SERVISS drošības eksperti apkopoja 6 pazīmes, kas norāda uz to, ka ugunsdzēsības aparāts nav lietošanas kārtībā:

 1. korozija vai mehānisks bojājums uz aparāta korpusa vai tā daļām;
 2. šļūtenes, sprauslas, taures vai iedarbināšanas mehānisms ir bojāts (piemēram, izrauts drošības gredzens vai plombe)
 3. neatbilstošs spiediena rādījums spiediena indikācijas ierīcē - spiedienu rādošais indikators atrodas ārpus zaļās zonas;
 4. ugunsdzēsīgās vielas (svara) trūkums ugunsdzēsības aparātā – ugunsdzēsības aparāta svars ir mazāks nekā to ir norādījis ražotājs.
 5. marķējuma vai lietošanas instrukcija ir nesalasāma vai tās vispār nav
 6. ir iztecējis tekošās tehniskās apkopes termiņš. (apkopes termiņam ir jābūt norādītam uz uzgunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes uzlīmes)

Papildus infromāciju par jauno Ugunsdrošības noteikumu prasībām attiecībā uz ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālo apskati un apkopi atradīsiet šeit.

Gadījumā, ja neesat vēl paspējuši iepazīties ar jauno Ugunsdrošības noteikumu prasībām, iesakām izmantot iespēju apmeklēt semināru “Jauni Ugunsdrošības noteikumi. Kas mainīsies?” Tuvākais un pēdējais seminārs šogad: 25.11.2016. Vairāk par semināru varat uzzināt šeit.

E-veikals