Kurini kamīnu, ne savas mājas!

oktobris 29, 2015
Par ugunsdrošību, iestājoties aukstajam laikam, konsultē FN-SERVISS
    Iestājoties rudenim un aukstajam laikam, daudzviet Latvijā jau ir pieslēgta centrālā apkure, bet ir mājas, kurās par siltuma nodrošināšanu rūpējas paši mājas iedzīvotāji.   Kā liecina Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) apkopotā informācija, tad tieši iestājoties aukstākam laikam, strauji pieaug ugunsgrēku un tajos bojā gājušo cilvēku skaits.
Visizplatītākie ugunsgrēku iemesli apkures sezonas laikā ir nepiemērota kurināmā lietošana, krāšņu pārkurināšana, neuzmanība, ekspluatējot malkas plītis un krāsnis, kā arī šķidrā kurināmā ierīces. Tāpat ugunsnelaimes izraisa kurtuvju un dūmvadu nepareiza izbūve un bojājumi, siltumierīču atstāšana bez uzraudzības, kā arī bojātu vai nolietotu elektrisko apsildāmo ierīču izmantošana 
“Lai izvairītos no ugunsnelaimes, iedzīvotājiem jāatceras būt uzmanīgiem un ievērot ugunsdrošības noteikumus katru dienu”, uzsver FN-Serviss valdes priekšsētājs Edgars Rozentāls. “Ikvienā mājā vai dzīvoklī ir jābūt vismaz vienam speciālajam ugunsdzēšanas līdzeklim un lokālajam dūmu detektoram, kas ar spalgu skaņu brīdinās par piedūmojumu telpā.” 
Kā sagatavoties apkures sezonai?
  • Sezonas laikā ir jāseko līdzi konkrētās apkures ierīces stāvoklim, lai tā būtu piemērotā kārtībā un nodrošinātu drošu siltuma padevi.
  • Vismaz 1 reizi trijos gados sertificētam skursteņslauki ir jāuztic apsekot jūsu mājas  dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehniskais stāvokli.
  • Pirms apkures sezonas no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem ir jāiztīra sodrēji.
  • Sezonas laikā sodrēji jātīra ne retāk kā divas reizes apkures krāsnīm un virtuves pavardiem un reizi mēnesī - ilgdedzes speciālajām krāsnīm.
  • Aprīkot savu mājokli ar dūmu vai siltuma detektoriem, pa rokai turēt ugunsdzēsības līdzekli, ko nepieciešamības gadījumā izmantot.
Taču gadījumā, ja ugunsgrēks tomēr notiek, tad nekavējoties zvaniet VUGD pa tālruni 112!  
E-veikals