Noslēdzies projekts Droša skola 2013

decembris 14, 2013
Noslēgusies profesionālo izglītības iestāžu apsekošana ugunsdrošības un darba aizsardzības prasību ievērošanā Šī gada aprīlī un maijā tika veikta 28 profesionālo izglītības iestāžu apsekošana, lai izvērtētuto atbilstību ugunsdrošības, darba aizsardzības un civilās aizsardzības prasībām projekta "Droša skola - drošs darbs" konkursa "Droša skola 2013" ietvaros. Skolu izvērtējumus veica AS „Inspecta Latvia” sadarbībā ar SIA „FN-Serviss”, un balstoties uz rezultātiem, 3.jūlijā tituls „Droša skola 2013” tiks piešķirts skolai ar vislabāko novērtējumu. Jau šodien, 7. jūnijā, Latvijas Darba devēju konfederācijas telpās notika komisijas sēde, kurā, pamatojoties uz profesionālo izglītības iestāžu pašnovērtējumu un apsekojuma rezultātiem tika noteikta konkursa „Droša skola 2013” uzvarētājs.Komisijā piedalīsies eksperti, kas veikuši skolu izvērtējumu un visi projekta partneri, tai skaitā, Latvijas Darba devēju konfederācija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Valsts darba inspekcija,Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes nozares uzņēmēju asociācija, AS "Severstaļlat". Kā ziņots iepriekš, interesi saņemt neatkarīga eksperta slēdzienu par ēkas ugunsdrošības stāvokli, darba aizsardzības prasību ievērošanu un nepieciešamo profilaksi, izrādīja 28 profesionālās izglītības iestādes no visiem Latvijas reģioniem. AS „Inspecta Latvia” ugunsdrošības eksperts Sandris Liepiņš norāda: „Izglītības iestāžu apsekošanā un evakuācijas situāciju simulēšanā secināts, ka lielāka vērība jāpievērš ugunsdrošības jautājumiem, jo ir skolas, kas ir aprīkotas ar mūsdienīgu inventāru, taču to personāls nezina, kā jārīkojas ugunsgrēka gadījumā, turpretī skolas, kam ugunsdrošības sistēmu nav, efektīvu rīcību sasniedz ar veiksmīgu iekšēju darba organizāciju.Savukārt, darba drošības situācijas sakārtošanā nepieciešami gan profesionāli speciālisti, gan dokumentācijas aktualizēšana.Praktiski visos atzinumos tiek aktualizēts jautājums par signalizācijas un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.” Projekta koordinatore Nelda Elsiņa norāda: „Daudzas skolas jau ir ņēmušas vērā vērtējumā norādītās neatbilstības un tās maksimāli novērsušas jau uz šo brīdi, līdz ar to varam secināt, ka projekts ir bijis veiksmīgs un galvenais – sabiedrībai noderīgs”. Konkursa "Droša skola 2013" apbalvošanas ceremonija notiks 3.jūlijā plkst.11:00 LR Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē. Šis konkurss tiek rīkots jau trešo gadu, lai nodrošinātu drošu mācību un darba vidi jauniešiem - profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem.
E-veikals