Izmaiņas Noteikumos par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, konsultē FN-SERVISS drošības eksperti

jūnijs 8, 2017

Jau pēc dažām nedēļām stāsies spēkā grozījumi noteikumos par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”.

Lai nodrošinātu 07.09.2013. pieņemtā Būvniecības likuma prasības, šī gada 7.martā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 134 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"".

Noteikumi stāsies spēkā jau 01.07.2017, un to regulējums ietekmēs jebkuru personu, kura ierosinās un veiks būvniecību, kā arī institūcijas, kuras iesaistītas būvniecības procesā. Tāpat šie noteikumi ietekmēs būvniecības nozarē strādājošos būvdarbu veicējus.

Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudēs Latvijas būvnormatīvs LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 1998.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.256 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””.

Lai palīdzētu noorientēties izmaiņās, kas sagaida būvniecības nozares speciālistus, FN-SERVISS drošības eksperti sagatavoja īsu kopsavilkumu par svarīgākajām izmaiņām tiesiskajā regulējumā.

 

Vienkāršotas vai samazinātas prasības par sekojošiem punktiem:

Nr.
p.k.
Būves lietošanas veidsStrūklu skaitsVienas strūklas minimālais patēriņš (l/s)
1.I lietošanas veids ar būvtilpumu no 5000 m3 un vairāk desmitstāvu un augstākām ēkām11
2.II, III, IV, IVa un V lietošanas veids ar būvtilpumu no 5000 m3 un vairāk11
3.VI lietošanas veids ar būvtilpumu no 5000 m3 un vairāk, ar ugunsslodzi virs 300 MJ/m2 un vairāk12,5
4.VII lietošanas veids ar būvtilpumu no 5000 m3 un vairāk12,5

 • Turpmāk ražošanas un noliktavas (VI lietošanas veids) būvēs vairs nebūs nepieciešams dalījums U1;U2;U3, kas ir ugunsnoturības pakāpes ar dažādām ugunsslodzēm.
 • Tiek atcelta prasība viena punktu dzēšanu nodrošināt ar 2 strūklām.
 • Minimālā ūdens atdeves robeža samazināta no 5 l/s uz 2,5l/s, novēršot tiesību normu pretrunas ar LVS EN 671 “Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas” 1;2 daļu.
 • Maksimālais pieļaujamais spiedienaugstums pie krāna varēs būt 600kPa jeb 6Bar. Līdz noteikumu stāšanās brīdim maksimālais pieļaujamais spiedienaugstums drīkst būt tikai 400 KPa. Ja pie ugunsdzēsības krāna ūdens spiedienaugstums ir lielāks par 600kPa, pirms tā būs jāierīko ūdens spiediena regulators vai spiedienu samazinošas diafragmas.
 • Brīvam spiedienaugstumam pirms ugunsdzēsības krāna jānodrošina blīva ūdensstrūkla, lai varētu dzēst ugunsgrēku vistālākajā ēkas punktā. Tās darbības rādiusam jābūt ne mazākam par 6,0 m. Šobrīd rādiuss, kas jānodrošina, ir ne mazāk kā 6/8 vai 16m atkarībā no būves augstuma.
 • Ugunsdzēsības krānus ierīko un tos ievieto speciālos brīvi atveramos skapjos. Līdz noteikumu spēkā stāšanās tie ir aizplombējami skapji.

Pastiprinātas prasības par sekojošiem punktiem:

 • Jānodrošina iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada šļūteņu sistēma I lietošanas veida būvēm neatkarīgi no stāvu daudzuma, ja būve ir virs 5000m3. Līdz izmaiņu spēkā stāšanās šāda prasība bija noteikta būvēm, kas ir 10 un vairāk stāvus augstas.
 • Desmitstāvu un augstāku ēku kāpņu telpās paredz DN 80 mm sausos stāvvadus ar D 51 mm savienotājgalviņām katrā stāvā un pieslēgumu ugunsdzēsības tehnikai pirmā stāva līmenī uz ēkas ārējās sienas. Šobrīd tiesiskais regulējums nosaka papildus prasību ēkām, kas ir 16 stāvu un augstāku publisko ēku kāpņu telpas aprīkot ar DN100/D 77mm.

Ņemot vērā izmaiņas tiesiskajā regulējumā, būtiski ir atzīmēt to, ka visos jaunajos projektos, kas tiks iesniegt saskaņošano pēc 2017.gada 1.jūlija ugunsdzēsības ūdensvada šļūteņu sistēmas būs jāparedz:

 • II, III, IV, IVa un V lietošanas veida būvēs virs 5000m3
 • Ražošanas un noliktavas (VI lietošanas veids) + ar būvtilpumu no 5000m3, ja ugunsslodze lielāka par 300MJ/ m2


Pārejas noteikumi:

 1. Būvprojektiem, kuri noteiktā kārtībā saskaņoti (akceptēti) vai iesniegti saskaņošanai būvvaldē līdz 2017. gada 30. jūnijam, piemēro noteikumus redakcijā, kas bija spēkā līdz 2017. gada 30. jūnijam.
 2. Būvprojektiem, kuri tiek izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2014. gada 30. septembrim, vai būvatļaujām, kas izdotas no 2014. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 30. jūnijam, var piemērot noteikumus redakcijā, kas bija spēkā līdz 2017. gada 30. jūnijam."

 

Nobeiguma vietā – Noderīgi un praktiski padomi

Lai atvieglotu būvniecības nozares ekspertiem darbu – palīdzētu piemeklēt atbilstošus risinājumus ēku ugunsdrošībai, FN-SERVISS drošības eksperti rekomendē izmantot materiālu “Spiediena un ūdens patēriņa aprēķins hidrantu sistēmās”.

Papildus informāciju un vērtīgus padomus varēsiet atrast prezentācijās:

Ekspertu dienu # 1 Jauno nekustamo īpašumu projektu neatbilstību ugunsdrošības standartiem, kālab objektu nodošana ekspluatācijā ir apgrūtināta.

Ekspertu dienas #6 Būvēt ugunsdroši no pamatiem līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā. Problēmas un risinājumi

 

Gadījumā, ja Jums rodas papildus jautājumi par šo rakstu vai meklējat uzticamu un kompetentu sadarbības partneri, kas jums palīdzēs ugunsdrošības un darba aizsardzības jautājumos, sazinieties ar mums!

E-veikals