Vai zinājāt par jaunajām ugunsdrošības noteikumu prasībām attiecībā uz ugunsdzēsības aparātu tehniskajām apkopēm, kas stājās spēkā no 01.01.2018?

janvāris 19, 2018

1. Cik bieži ir jāveic ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope?

Saskaņā ar 19.04.2016 MK noteikumu nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 272.punkta prasībām

ugunsdzēsības aparātu Tehniskā apkope jāveic atbilstoši ražotāju tehnisko noteikumu prasībām, bet ne retāk kā 1 reizi 5 gados.

Saskaņā ar ražotāju tehniskajiem noteikumiem pamatā visiem ugunsdzēsības aparātiem Latvijā ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope jāveic ne retāk kā 1 reizi gadā, savukārt 1 reizi 5 gados jāveic ugunsdzēsības aparātu atvēršana un labošana, vienlaikus pārpildot vai nomainot dzēšanas vielu, kā arī nomainot dilstošās ugunsdzēsības aparātu detaļas palaišanas mehānismos, piemēram blīves un vārstus.

Līdz 01.01.2018 visiem ugunsdzēsības aparātiem tehniskās apkopes regularitāte bija noteikta 1 reizi gadā.

2. Vai līdzās tehniskās apkopes veikšanai ir jāturpina nodrošināt ugunsdzēsības aparātu vizuālās apskates?

Prasība nodrošināt ugunsdzēsības aparātu vizuālās apskates paliek spēkā, un tas ir Publiska objekta atbildīgās personas pienākums.

Svarīgi atcerēties, ka ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālā apskate nav tas pats, kas ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope. Un saskaņā ar 19.04.2016 MK noteikumu nr.238 “Ugunsdrošības noteikumu” 275.punktu ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi drīkst veikt tikai apkopes vietās.

Protams, Ugunsdrošības noteikumi neizslēdz iespēju, ka atbildīgā persona ugunsdzēsības aparātu vizuālās apskates veikšanai, var piesaistīt profesionāļus.

Savu klientu ērtībām FN-SERVISS drošības eksperti sagatavoja metodisku materiālu –

Palīgs ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālās apskates veikšanai.

3. Vai atbildīgajām personām ir jāturpina nodrošināt Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnāla administrēšanu?

Kopš jaunais tiesiskais regulējums ir stājies spēkā (no 01.09.2016) atbildīgajām personām vairs nav jāuztur Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnāls.

4. Kas jāzina uzņēmumu vadītājiem un atbildīgajām personām, izvēloties sadarbības partneri ugunsdzēsības inventāra apkopes jomā?

Latvijā ugunsdzēsības aparātu apkopes vietu novērtēšanu veic atbilstoši LVS 402 "Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības" prasībām iesaistot sertificēšanas institūciju, kas novērtē ugunsdzēsības aparātu apkopes vietu atbilstību, par ko izsniedzot atbilstības sertifikātu.

Uzņēmumu saraksts, kas ir saņēmuši nepieciešamo sertifikātu, ir publicēts Bureau VeritasSERTEKS un Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  interneta vietnēs.

5. Kādas darbības sertificētām apkopes vietām (sertificētiem meistariem) ir jānodrošina, veicot VALPRO ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes?

Kā jau iepriekš minējām saskaņā ar ražotāju tehniskajiem noteikumiem pamatā visiem ugunsdzēsības aparātiem Latvijā ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope jāveic ne retāk kā 1 reizi gadā, savukārt 1 reizi 5 gados jāveic ugunsdzēsības aparātu atvēršana un labošana.

Atbilstoši Latvijas ugunsdzēsības aparātu ražotāja “VALPRO” ugunsdzēsības aparātu tehniskās apskates, apkopes un labošanas Instrukcijai, nodrošinot VALPRO ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes 1 reizi gadā laikā, sertificētam lietpratējam jāveic sekojošās darbības:

Ugunsdrošības noteikumu prasības ugunsdzēsības aparātu apkopēm

Savukārt 1 reizi 5 gados jāveic atvēršana un labošana veic sekojošas darbības:

Ugunsdrošības noteikumu prasības ugunsdzēsības aparātu apkopēm

6. Kur meklēt papildus informāciju par ražotāju tehnisko noteikumu prasībām?

FN-SERVISS savu klientu ērtībām ir apkopojis VALPRO un OGNIOCHRON (Latvijā visplašāk pārstāvēto ugunsdzēsības aparātu ražotāju) tehniskās noteikumu prasības.

 

VALPRO ugunsdzēsības aparātu apkopes instrukcijas:

Tehniskās apskates, apkopes un labošanas prasības pārnēsājamiem pulvera ugunsdzēsības aparātiem

Tehniskās apskates, apkopes un labošanas prasības pārnēsājamiem putu ugunsdzēsības aparātiem

 

OGNIOCHRON ugunsdzēsības aparātu apkopes instrukcijas:

Ugunsdzēsības aparāta pulvera tehniskā apskate un apkope GPx ENG / LV

Ugunsdzēsības aparāta putu tehniskā apskate un apkope GPN-6x, GWG-2X ENG / LV

Tehniskās apskates un apkopes darbības pārvietojamiem ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātiem GSx ENG / LV

7. Kādai ir jāizskatās jaunajai tehniskās apkopes uzlīmei?

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, sākot no 01.01.2018. ugunsdzēsības aparāti jāmarķē ar jaunu tehniskās apkopes uzlīmi, kā piemēru varat apskatīt “FN-SERVISS” ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes uzlīmi:

Jauna uzlīme uz ugunsdzēsības aparātiem

8. Kā papildus būtu jābūt marķētiem ugunsdzēsības aparātiem, kas tiek atvērti un laboti (aktivitāte, kas tiek veikta 1 reizi 5 gados)?

Ņemot vērā to, ka ikgadējās apkopes būtiski atšķiras veicamo darbu apjomā no ugunsdzēsības aparātu apkopēm, kas jāveic 1 reizi 5 gados (atvēršana un labošana), uzņēmuma vadītājiem un atbildīgajām personām rekomendējam pieprasīt no pakalpojumu sniedzēja, lai tiek uzstādīti atvēršanas riņķi (norādot nākamo ugunsdzēsības aparātu atvēršanas termiņu), apliecinot to, ka ugunsdzēsības aparāts ir tiešām ticis atvērts. Piemērs:

Ugunsdzēsības aparāts riņķis ap stobru

Kopsavilkums:

  • Ugunsdzēsības aparātu Tehniskā apkope jāveic atbilstoši ražotāju tehnisko noteikumu prasībām, bet ne retāk kā 1 reizi 5 gados.
  • Pamatā visiem ugunsdzēsības aparātiem Latvijā ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope jāveic ne retāk kā 1 reizi gadā, savukārt 1 reizi 5 gados jāveic ugunsdzēsības aparātu atvēršana un labošana.
  • No 2018.gada 1.janvāra ugunsdzēsības aparāti jāmarķē ar jaunu tehniskās apkopes uzlīmi.
  • Ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi veic tikai apkopes vietās. Saraksts ar atbilstošajiem uzņēmumiem publicēts Bureau VeritasSERTEKS un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta interneta vietnēs.
  • Ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālo apskati var veikt pats ugunsdzēsības aparāta īpašnieks –  lietotājs vai ugunsdzēsības aparātu apkopes punkta personāls, izdarot par to atzīmi tehniskās apskates uzlīmē atbilstoši  3. pielikumam.
  • Pārliecinieties, ka Jūsu sadarbības partneris (tehniskās apkopes vieta) ir sertificēts uzņēmums, ir tiesīgs veikt attiecīgā ražotāja ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes atbilstoši nacionālās likumdošanas prasībām.

Gadījumā, ja Jums rodas papildus jautājumi, izlasot šo rakstu, sazinieties ar mums!

Vērtīgus padomus, ekspertu bloga rakstus atradīsiet šeit.

Nepieciešamo inventāru ugunsdrošības noteikumu prasību nodrošināšanai (vairāk kā 5000 nomenklatūras) atradīsiet šeit.

E-veikals