12 svarīgi jautājumi un atbildes, kas jāzina ikvienam par ugunsdrošības instruktāžām un praktiskām nodarbībām.

augusts 14, 2017

Vai būdami vadītāji vai atbildīgie par ugunsdrošību, esat domājuši par ugunsdrošības instruktāžu un praktisko nodarbību nozīmi jūsu organizācijā? Vai ticat, ka instruēti darbinieki spēj būt efektīvi un spēj ikdienā pasargāt Jūsu uzņēmumu no iespējamiem materiāliem zaudējumiem, kas ir neizbēgami pie ugunsgrēka nodarītiem postījumiem? 

12 svarīgi jautājumi un FN-SERVISS drošības ekspertu atbildes:
1. Cik ugunsgrēki izceļas dēļ cilvēku neuzmanīgas rīcības ar uguni?
2. Ko visbiežāk paši vadītāji un atbildīgie speciālisti atbild uz jautājumu: Ko Jūs varat pateikt par ugunsdrošības instruktāžām un praktiskām nodarbībām?
3. Kas ietekmē mūsu rīcību ārkārtas situācijās?
4. Kā rīkoties ārkārtas situācijā?
5. Kādos Objektos ugunsdrošības instruktāžas ir jāveic biežāk kā 1 reizi gadā?
6. Kādos gadījumos Objektos ir jāveic atkārtota ugunsdrošības instruktāža?
7. Vai darba devējam ir pienākums nodrošināt Ugunsdrošības instruktāžu personām, kas netiek nodarbinātas organizācijā?
8. Kas vēl ir jāņem vērā vadītājiem un atbildīgajiem pie ugunsdrošības instruktāžām?
9. Vai tā ir taisnība, ka daudzdzīvokļu objektu atbildīgajām personām ir pienākums iepazīstināt kopīpašniekus, īrniekus un nomniekus ar ugunsdrošības instrukciju?
10. Kā zināt, vai iegūtās zināšanas ir pietiekamas, lai varētu vadīt ugunsdrošības instruktāžas?
11. Kā rīkoties situācijā, ja nevienam no uzņēmuma/ organizācijas darbiniekiem nav nepieciešamās zināšanas un prasmes ugunsdrošības jomā?
12. Kādas apmācību iespējas piedāvā FN-SERVISS saviem klientiem?

1.Cik ugunsgrēki izceļas dēļ cilvēku neuzmanīgas rīcības ar uguni?

Iespējamie ugunsgrēku cēloņi 2016

Kā parāda Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta statistika, tad ~ 60 % no visiem 2016.gadā reģistrētiem ugunsgrēkiem izcēlās dēļ cilvēku neuzmanīgas rīcības ar uguni. Proti, ~ 5000 gadījumos cilvēku nezināšana, savas rīcības seku neapzināšanās kļuva par iemeslu lieliem postījumiem.

Par to, vai tas ir daudz vai maz, ekspertu viedokļi dalās. Taču visi speciālisti ir vienisprāt, ugunsdrošības noteikumu ievērošana, sabiedrības izglītošana par ugunsdrošības jautājumiem ir viena no vērtīgākajām preventīvajām darbībām, kas spēj ilgtermiņā būtiski uzlabot ugunsdrošības situāciju valstī.

Protams, ir naivi domāt, ka šī iemesla dēļ katrs Latvijas iedzīvotājs par savu pienākumu uzskatīs kļūt par ugunsdzēsēju vai iziet apmācības 20 vai 160 stundu garumā, lai iegūtu nepieciešamās zināšanas ugunsdrošībā.

Jautājums par sabiedrības izglītošanu ugunsdrošības jautājumiem ir daudz plašāks nekā sākumā tas var šķist. Un bieži vien ar tiesību normu apzināšanos ir nepietiekami, lai nodrošinātu drošu darba vidi.

2. Ko visbiežāk paši vadītāji un atbildīgie speciālisti atbild uz jautājumu:

Ko Jūs varat pateikt par ugunsdrošības instruktāžām un praktiskām nodarbībām?

 1. )Saskaņā ar 19.04.2016 Ministru kabineta noteikumu nr.238 “Ugunsdrošības noteikumu” prasībām, saimnieciskās darbības objekta vai publiska objekta atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem.
 2. )Lai veiktu ugunsdrošības instruktāžu, atbildīgajai personai ir jāiziet speciāli kursi ugunsdrošībā pēc 20 vai 160 stundu mācību programmām.
 3. )Publiskos objektos, kur vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, un kritiskās infrastruktūras objektos papildus instruktāžām jāorganizē praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā".
 4. Ugunsdrošības instruktāžu un praktisko nodarbību periodiskums - ne retāk kā reizi gadā.

 

3. Kas ietekmē mūsu rīcību ārkārtas situācijās?

Precīzu atbildi uz šo jautājumu varētu sniegt psihologi un psihoterapeiti, kas padziļināti pēta cilvēka uzvedību un rīcības motīvus. FN-SERVISS drošības eksperti novērojuši to, ka pastāv 4 savstarpēji saistīti elementi, kas ir cieši saistīti viens ar otru un kas ietekmē indivīda rīcību.

Lapa par ugunsdrošības instruktāžām simboli

Apzināšanās – Interese – Lēmuma pieņemšana - Rīcība

Lai indivīdam radītu interesi par ugunsdrošības jautājumiem, ir svarīgi panākt to, lai viņš apzinātos to, ka

 • ugunsdrošība neaprobežojas ar likuma normām,
 • mēs katrs esam lielā mērā atbildīgi par savu un sev mīļo cilvēku drošību.

Lai pieņemtu drošu lēmumu, ir nepieciešamas zināšanas, ko var iegūt kursos, semināros, izglītības iestādēs, lasot izglītojošas publikācijas u.c.

 

4. Kā rīkoties ārkārtas situācijā?

Atbildot uz šo jautājumu, FN-SERVISS drošības eksperti aicina noskatīties videomateriālu: “Rīcība ārkārtas situācijā”

5. Kādos Objektos ugunsdrošības instruktāžas ir jāveic biežāk kā 1 reizi gadā?

Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām, publiskie objekti, kur nepieciešams nodrošināt ugunsdrošības instruktāžas biežāk kā 1 reizi gadā ir:

 1. izglītības iestādes – ne retāk kā divas reizes gadā;
 2. ārstniecības un aprūpes iestādes– ne retāk kā četras reizes gadā;

 

6. Kādos gadījumos Objektos ir jāveic atkārtota ugunsdrošības instruktāža?

Atkārtotu ugunsdrošības instruktāžu veic šādos gadījumos:

 1. tiek izdarīti grozījumi ugunsdrošības instrukcijā;
 2. nodarbinātie ir pārkāpuši šajos noteikumos vai ugunsdrošības instrukcijānoteiktās prasības;
 3. objektā noticis ugunsgrēks(šajā gadījumā izvērtē ugunsgrēka apstākļus).

 

7. Vai darba devējam ir pienākums nodrošināt Ugunsdrošības instruktāžu personām, kas netiek nodarbinātas organizācijā?

Jā, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 189.punktam vadītājam vai Objekta atbildīgajam ir pienākums noteikt kārtību, kādā ar ugunsdrošības prasībām tiek iepazīstinātas personas, kas nav nodarbinātie.

 

8. Kas vēl ir jāņem vērā vadītājiem un atbildīgajiem pie ugunsdrošības instruktāžām?

 

9. Vai tā ir taisnība, ka daudzdzīvokļu objektu atbildīgajām personām ir pienākums iepazīstināt kopīpašniekus, īrniekus un nomniekus ar ugunsdrošības instrukciju?

Jā, tā ir taisnība, ka daudzdzīvokļu objektu atbildīgajām personām ir pienākums iepazīstināt kopīpašniekus, īrniekus un nomniekus ar ugunsdrošības instrukciju.

Šī prasība stājās spēkā 2016.gada 1.septembrī, līdz ar jaunu Ugunsdrošības noteikumu nr.238 spēkā stāšanos, 186.punkts.

Būtiski pieminēt ir arī to, ka visām ugunsdrošības instrukcijām ir jābūt pārstrādātām saskaņā ar jauno Ugunsdrošības noteikumu prasībām līdz 01.09.2017.

 

10. Kā zināt, vai iegūtās zināšanas ir pietiekamas, lai varētu vadīt ugunsdrošības instruktāžas?

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 178.punktu tiesības veikt ugunsdrošības instruktāžupraktiskās nodarbības ugunsdrošības jomā ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā:

publiskam objektam un saimnieciskās darbības objektam, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektam ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām);

saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīstamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām).

 

11. Kā rīkoties situācijā, ja nevienam no uzņēmuma/ organizācijas darbiniekiem nav nepieciešamās zināšanas un prasmes ugunsdrošības jomā?

Gadījumā, ja neviens no uzņēmuma/ organizācijas darbiniekiem nav izgājis nepieciešamās apmācības, tādā gadījumā viņš var piesaistīt kompetentu speciālistu (uzņēmumu), kur ir vajadzīgās kompetences.

Meklējot interneta pārlūkā informāciju par uzņēmumiem, kas nodrošina ugunsdrošības instruktāžas un praktiskās nodarbības, atradīsiet garu sarakstu ar uzņēmumiem, kas piedāvā šos pakalpojumus.

Izvēloties sadarbības partneri, kam uzticēt ugunsdrošības pakalpojumus, noteikti pievērsiet uzmanību tam, vai uzņēmumam ir pieredze un kompetence (darbinieki, kas ir izgājuši apmācības atbilstoši normatīvo aktu prasībām).

Vērtīgi ir uzzināt arī citu klientu atsauksmes par sadarbību ar izvēlēto pakalpojumu sniedzēju.

 

12. Kādas apmācību iespējas piedāvā FN-SERVISS saviem klientiem?

Savu klientu ērtībām FN-SERVISS piedāvā šādas apmācību iespējas:

Ugunsdrošības instruktāža Objektā

Praktiskās ugunsdrošības nodarbības Objektā

Evakuācijas apmācības Objektā atbilstoši rīcības plānam ugunsgrēka gadījumā

Kursi 20 stundas “Ugunsdrošība”

Kursi 160 stundas “Ugunsdrošība un aizsardzība”

Seminārs “Jauni Ugunsdrošības noteikumi. Kas mainīsies?”

Lai nodrošinātu labāko pieredzi klientiem jautājumos par ugunsdrošību un darba aizsardzību, FN-SERVISS drošības eksperti organizē Ekspertu dienas, kā arī strādā pie inovatīviem risinājumiem apmācību jomā.

Papildus informāciju par FN-SERVISS mācību centra “Drošība” piedāvātajām kursu programmām, izcenojumiem, aktivitāšu kalendāru atradīsiet šeit.

 

Nobeigumā:

Ja izlasot šo rakstu, Jums ir radušies jautājumi par to,

 • Kādai ir jābūt jaunajai ugunsdrošības instrukcijai no 01.09.2016, tad atbildes meklējiet šeit
 • Kādai ugunsdrošības dokumentācijai ir jābūt publiskos un saimnieciskās darbības objektos, tad atbildes meklējiet šeit.

 

Ja Jums ir nepieciešama palīdzība vai padoms Ugunsdrošības instrukcijas izstrādes, uzņēmumā plānojat veikt ugunsdrošības instruktāžu vai vadīt praktiskās nodarbības, sazinieties ar FN-SERVISS drošības ekspertiem!

Ja vēl neesat paguvuši apmeklēt kādu no semināriem, kas veltīts tēmai “Jaunie Ugunsdrošības noteikumi. Kas mainīsies?”, tad savu pieteikumu uz tuvāko semināru varat aizpildīt šeit. Tuvākais seminārs notiks šī gada 29.septembrī.

Uzticams sadarbības partneris darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos Jums būs Darba aizsardzības institūts.
E-veikals