Īpašais piedāvājums – Semināra “LVS 446:2021 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”” dalībniekiem

septembris 16, 2021
Īpašais piedāvājums semināra dalībniekiem LVS446:2021

Līdz 31.10.2021 izmantojiet Akcijas piedāvājumu,

ietaupiet - 20% no pakalpojuma un preču standarta cenas!

E-veikals