Īpašais piedāvājums instruktāžām un praktiskām apmācībām ugunsdrošībā

jūnijs 2, 2022

Vasara - drošu iemaņu iegūšanas laiks!

Visiem uzņēmumiem un organizācijām, kam rūp savu darbinieku drošība, prasmes rīkoties uguns nelaimes gadījumā, tā ir LIELISKA iespēja!
Līdz 31.08.2022 piesakiet savam kolektīvam UGUNSDROŠĪBAS INSTRUKTĀŽAS un PRAKTISKĀS APMĀCĪBAS  un saņemiet 20% atlaidi no pakalpojuma maksas!

 • Vai zinājāt par to, ka nodarbināto instruktāžas ugunsdrošībā ir jāveic ne retāk kā reizi gadā, turklāt šis pienākums gulstas uz darba devēja pleciem arī šodienas apstākļos, kad ir noteikti tikšanās un pulcēšanās ierobežojumi?
 • Vai zinājāt par to, ka saimnieciskās darbības objektā vai publiskā objektā, kurā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, ir jānodrošina praktiskās nodarbības atbilstoši Ugunsdrošības sadaļai “Rīcība ugunsgrēka gadījumā”?

Pienākumu nodrošināt nodarbināto instruktāžas un praktiskās apmācības darba vietā nosaka 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi”.
Instruktāža / praktiskās apmācības darba vietā jāveic ne retāk kā reizi gadā.

Ņemot vērā to, ka vasara ir piemērotākais laiks, lai uzņēmumā organizētu praktiskās apmācības ugunsdrošības jomā, mūsu drošības eksperti  sagatavoja 3 piedāvājumus Jūsu uzņēmuma / organizācijas darbinieku instruktāžām un praktiskajām nodarbībām.

Īpašais piedāvājums darbinieku instruktāžām un apmācībām

Līdz 31.08.2022 piesakiet īpašo piedāvājumu

"Ugunsdrošības instruktāža, praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas mācības"

 • Apmācīti, instruēti un praktiskai rīcībai sagatavoti darbinieki – kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā;
 • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
 • Pozitīvas emocijas un reizē komandas saliedēšanas pasākums;
 • Praktiski padomi un zināšanas ugunsdrošībai ikdienai un sadzīvē;
 • 20% atlaidi no pakalpojuma maksas.

Īpašais piedāvājums darbinieku instruktāžām un apmācībām

Līdz 31.08.2022 piesakiet īpašo piedāvājumu

"Instruktāža ugunsdrošībā un praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem"

 • Apmācīti, instruēti un praktiskai rīcībai sagatavoti darbinieki – kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā;
 • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
 • Pozitīvas emocijas un reizē komandas saliedēšanas pasākums;
 • Praktiski padomi un zināšanas ugunsdrošībai ikdienai un sadzīvē;
 • 20% atlaidi no pakalpojuma maksas.

Īpašais piedāvājums darbinieku apmācībām ugunsdrošībā

Līdz 31.08.2022 piesakiet īpašo piedāvājumu

"Praktiskās nodarbības ar ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas mācības"

 • Apmācīti, instruēti un praktiskai rīcībai sagatavoti darbinieki – kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā;
 • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
 • Pozitīvas emocijas un reizē komandas saliedēšanas pasākums;
 • Praktiski padomi un zināšanas ugunsdrošībai ikdienai un sadzīvē;
 • 20% atlaidi no pakalpojuma maksas.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu darbinieku instruktāžām un praktiskām apmācībām, sazinieties ar mums!

Tālrunis: +371 67 556 799

E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv

E-veikals