Pieteikšanās ugunsdzēsības aparāta apkopei 20.maijā

aprīlis 11, 2023
  • Pieteikšanās ugunsdzēsības aparāta apkopei 20.maijā

3 biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par ugunsdzēsības aparātu apkopi 🧯

Ugunsdzēsības aparātus, līdzīgi kā jebkuru ierīci, ir jāuztur darba kārtībā, jo nestrādājošs pirmās nepieciešamības ugunsaizsardzības līdzeklis ir sliktāk kā vispār neesošs.

Ugunsdzēsības aparātu uzturēšanas gatavā stāvoklī reglamentē MK noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” nosakot, ka ugunsdzēsības aparātu Tehniskā apkope jāveic atbilstoši ražotāju tehnisko noteikumu prasībām, bet ne retāk kā 1 reizi 5 gados.

FN-SERVISS veic ugunsdzēsības aparātu apskati, tehnisko apkopi, atvēršanu/labošanu, remontu, hidraulisko pārbaudi (spiediena izturības pārbaudi), ievērojot:

  • Ražotāju tehniskos noteikumus.
  • 19.04.2016 MK noteikumus Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”.
  • Eiropas standartu LVS EN 3-7 „Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti. 7. daļa: Īpašības, veiktspējas prasības un testa metodes”.
  • Eiropas standartu LVS EN 1866-1 “Pārvietojamie ugunsdzēsības aparāti. 1.daļa: Īpašības, veiktspējas prasības un testa metodes”.
E-veikals