UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTI

Kategorija ugunsdrošība F klases ugunsdzēsības aparāti
Kategorija ugunsdrošība ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti
Sarkans pārklājs ugunsdzēsības aparātiem
Produktu kategorija ugunsdrošība pulvera ugunsdzēsības aparāti
Kategorija ugunsdrošība ugunsdzēsības aparātu rezerves daļas
Sarkans ugunsdzēsības aparāts ar zilu
Produktu kategorija ugunsdrošība ugunsdzēsības aparātu kaste
Produktu kategorija ugunsdrošība ugunsdzēsības aparātu stiprinājums

Kādu ugunsdzēsības aparātu izvēlēties?

Ugunsdzēsības aparāti, tautā bieži saukti par ugunsdzēšamajiem aparātiem, ir uzņēmumos un mājsaimniecībās populārākais ugunsaizsardzības līdzeklis. Ugunsdzēsības aparāts (ugunsdzēšamais aparāts) ir vienkāršs un efektīvs līdzeklis, kas ļauj nodzēst ugunsgrēku vai aizdegšanos to sākuma stadijā, kas savukārt ir pats svarīgākais faktors materiālo un cilvēkresursu zaudējumu samazināšanai.

Ugunsdzēsības aparātu lietošanu Latvijā reglamentē 19.04.2016 Ministru kabineta noteikumi nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

Ugunsdzēsības aparātus (ugunsdzēšamos aparātus), līdzīgi kā jebkuru ierīci, ir jāuztur darba kārtībā, jo nestrādājošs pirmās nepieciešamības ugunsaizsardzības līdzeklis ir sliktāk kā vispār neesošs. Ugunsdzēsības aparātu uzturēšanas gatavā stāvoklī reglamentē 19.04.2018 MK noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” nosakot, ka ugunsdzēsības aparātu Tehniskā apkope jāveic atbilstoši ražotāju tehnisko noteikumu prasībām, bet ne retāk kā 1 reizi 5 gados.

Atbilstoši ražotāju tehniskajiem noteikumiem pamatā visiem ugunsdzēsības aparātiem Latvijā ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope jāveic ne retāk kā 1 reizi gadā, savukārt 1 reizi 5 gados jāveic ugunsdzēsības aparātu atvēršana un labošana, tajā pašā laikā pārpildot vai nomainot dzēšanas vielu, kā arī nomainot dilstošās ugunsdzēsības aparātu detaļas palaišanas mehānismos – blīves un vārstus.

Kādi ugunsdzēsības aparāti ir pieejami?

Tirgū ir pieejami dažādu veidu  ugunsdzēsības aparāti. Tiem ir atšķirīgs pildījums, kā arī dažādi paredzētās lietošanas mērķi. Pirms ugunsdzēsības aparāta iegādes ir skaidri jāapzinās, kādam nolūkam tas ir paredzēts (automašīnā, mājām, biroja telpām u.tml.) un attiecīgi jāizvēlas piemērotākais veids. Ugunsdzēsības aparātus pēc to veidiem iedala:

  • Pulvera ugunsdzēsības aparāti (ugunsdzēšamais aparāti) – piemēroti izvietošanai ārā un neapsildāmās telpās, kā arī lietošanai automašīnā. Šī tipa ugunsdzēsības aparāts ir paredzēts, lai nodzēstu ugunsgrēkus, kuros deg cieti materiāli, radot kvēlojošas ogles, deg šķidrumi vai kūstoši cieti priekšmeti, deg propāns, butāns vai citas gāzes, kā arī elektroiekārtas līdz 1000 V, dzēšot vismaz no viena metra attāluma.
  • Ūdens putu  ugunsdzēsības aparāti (ugunsdzēšamais aparāti)– piemēroti, lai dzēstu cietus degošus materiālus, degošus šķidrumus un kūstošus priekšmetus, kā arī elektroiekārtas līdz 1000 V vismaz no viena metra attāluma. Piemērotākais ugunsdzēsības aparāts (ugunsdzēšamais aparāts), ko izvietot biroja telpās vai veikalos. Tas nepiesārņo telpu, neatstāj nosēdumus un nodrošina minimālu ietekmi uz vidi.
  • F klases ugunsdzēsības aparāti (ugunsdzēšamais aparāti)  – piemēroti, lai dzēstu pannas un citas gatavošanas ierīces, kurās tiek izmantoti augu vai dzīvnieku eļļas un tauki, kā arī elektroiekārtas līdz 1000 V vismaz no viena metra attāluma.
  • Ogļskābās gāzes jeb CO2 ugunsdzēsības aparāti (ugunsdzēšamais aparāti) – var dzēst degošus šķidrumus un kūstošus cietus priekšmetus (plastmasas izstrādājumus, benzīnu, spirtu, laku, smērvielas), degošas gāzes, elektroiekārtas līdz 1000 V vismaz no viena metra attāluma.

Papildu aparātiem ir pieejami arī ugunsdzēsības pārklāji, kuri izmantojami, lai dzēstu ugunsgrēkus virtuvē, kā arī situācijās, kad ir aizdedzies cilvēka apģērbs.

Kas attēlots uz ugunsdzēsības aparāta etiķetes?

Uz ugunsdzēsības aparāta etiķetes ir trīs lietotājam paredzēti informācijas segmenti – skaitlis, kas norāda potenciāli nodzēšamā ugunsgrēka lielumu. Jo lielāks skaitlis, jo lielāku ugunsgrēku ar šādu aparātu ir iespējams nodzēst. Otra informācijas zīmju grupa – piktogrammas, kas apzīmē ar šo aparātu dzēšamo ugunsgrēku klases. Trešā – informācija par to, vai var dzēst elektroiekārtas, kā arī norāde par CE marķējumu.

Kādu ugunsdzēsības aparātu izvēlēties?

Ugunsdzēsības aparāti nav vienādi, tādēļ svarīgi saprast, kur tie tiks lietoti.

Biroja telpām ieteicams izvēlēties ūdens putu aparātu, taču jāatceras, ka to drīkst glabāt tikai telpās, kur termometra stabiņš nenolaižas zem “0” atzīmes.

Potenciālai elektroiekārtu dzēšanai jāizvēlas ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts, jo tas neradīs bojājumus elektroiekārtā. Taču svarīgi atcerēties, ka telpās kopā ar šo aparātu jāizvieto arī  pulvera, ūdens putu vai ķīmiskā šķidruma ugunsdzēsības aparāts, lai varētu nodzēst citus iespējamos ugunsgrēka veidus.

Mājsaimniecībām un virtuvēm – nepieciešams F klases ugunsdzēsības aparāts, kā arī – ugunsdzēsības pārklājs.

Lietošanai ārā un automašīnā – jāizvēlas pulvera ugunsdzēsības aparāts, jo tas vienīgais ir piemērots glabāšanai āra temperatūrā. Vieglajā automašīnā nepieciešams vismaz 1 kg pulvera ugunsdzēsības aparāts, kam ir dzēšanas klase 8A34 BC. Taču visiem, kas vēlas lielāku drošību pret uguns nelaimēm, automašīnām ieteicams izmantot vismaz 2 kg pulvera aparātus.

Kur meklēt ugunsdzēsības aparātus?

Ja vēlaties iegādāties jaunu ugunsdzēsības aparātu, plašāko klāstu, kā arī sīku aprakstu par piemēroto lietojumu iepazīstieties ar FN serviss piedāvājumu. Mēs ne tikai pārdodam ugunsdzēsības aparātus un konsultējam par to pielietojumu, bet arī veic to pārbaudi un tehnisko apkopi saskaņā ar Latvijas standarta LVS 402 prasībām par ugunsdzēsības apkopes punktiem un tiem piemērotajām prasībām.

Ielūkojieties mūsu piedāvājumā jau tūlīt un padariet savu vasaru drošāku!

Lai Jums ir ērtāk izvēlēties atbilstošāko ugunsdzēsības aparātu, ieskatieties šeit:

Kādu ugunsdzēsības līdzekli izvēlēties?

Printēt lapu
E-veikals