Kādas prasības nosaka jaunie “Ugunsdrošības noteikumi” vadītājiem un atbildīgajiem par ugunsdrošību attiecībā uz profesionālās izglītības iegūšanu un apmācībām ugunsdrošībā?

maijs 4, 2016
Lapa jaunie ugunsdrošības noteikumi vadītājiem atbildīgajiem

Atbildot uz vairāku klientu uzdoto jautājumu par jauno “Ugunsdrošības noteikumu” prasībām attiecībā uz apmācībām ugunsdrošībā, informējam par to, ka prasības personām iegūt profesionālo izglītību vai apmācības ugunsdrošībā paliek nemainīgas. 19.04.2016 MK noteikumu nr.238  “Ugunsdrošības noteikumi” 178.punktā ir teikts šādi:

Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā:

178.1. saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektam ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām);

178.2. saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīstamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām).

Jaunie Ugunsdrošības noteikumi neparedz atvieglojumus personām attiecībā uz kvalifikācijas celšanas apmācībām. Taču ir  kāda ļoti būtiska nianse, ko paredz jaunie Ugunsdrošības noteikumi, bet neparedz spēkā esošie noteikumi. Izejot apmācības ugunsdrošībā, atbildīgās personas būs tiesīgas veikt ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi. Šobrīd šo pakalpojumu nodrošina sertificētu uzņēmumu tehniskie speciālisti.

Vai personām, kas ir izgājušas apmācības ugunsdrošībā 20 vai 160 stundas, būs nepieciešams iziet atkārtotas apmācības?

Lai arī jaunie Ugunsdrošības noteikumi paredz daudz jaunas un ļoti būtiskas izmaiņas, personām, kas jau reiz ir ieguvušas vajadzīgās zināšanas ugunsdrošībā, atkārtoti nav jāiziet apmācības. Taču, protams, tas neatbrīvo esošos vadītājus un speciālistus no jauno noteikumu izzināšanas un prasību ieviešanas dzīvē.

Ko FN-SERVISS drošības eksperti iesaka saviem klientiem, kas ikdienā atbild par ugunsdrošību vai arī plāno uzņemties šādu atbildību? Ieteikums viens: Izmantot pavasari un vasaru lietderīgi, lai iegūtu nepieciešamās zināšanas.

FN-SERVISS klientiem, kā arī topošiem speciālistiem, piesakoties apmācībām “FN-SERVISS Vasaras akadēmijas” ietvaros, nodrošināsim īpaši draudzīgas cenas. Vairāk informācijas atradīsiet šeit:

Tuvākie aktuālie semināri un kursi, ko rekomendējam apmeklēt:

Lai pieteiktos mācībām vai kādam no semināriem:

  • aizpildiet elektronisko pieteikumu mājas lapā
  • sūtiet savu pieteikumu: fnserviss@fnserviss.lv
  • zvaniet: 67 556 799
E-veikals