Projekts “Droša skola”

decembris 14, 2013
No 2013.gada 22.aprīļa līdz 31.maijam AS „Inspecta Latvia” sadarbībā ar SIA „FN Serviss” veic bezmaksas profesionālo izglītības iestāžu izvērtējumu ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanā projekta "Droša skola - drošs darbs" aktivitātes - "Droša skola" ietvaros. Balstoties uz šo vērtējumu un skolu pašvērtējumu, skolai ar visaugstāko vērtējumu tiks piešķirts tituls „Droša skola 2013”. Jau trešo gadu pēc kārtas tiek īstenots projekts "Droša skola - drošs darbs" ar mērķi nodrošināt drošu mācību un darba vidi jauniešiem - profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem. Projekta "Droša skola - drošs darbs" aktivitātes - "Droša skola" konkursa rezultāti 2013.gadā balstīsies ne tikai uz profesionālās izglītības iestāžu pašnovērtējumu, bet arī uz AS "Inspecta Latvia" sadarbībā ar SIA „FN Serviss” veikto izvērtējumu, apmeklējot izglītības iestādes un veicot atbilstības darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasībām faktisku izvērtējumu. AS „Inspecta Latvia” ierosināja iniciatīvu veikt profesionālo izglītības iestāžu izvērtējumu ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanā 2012.gada beigās, un 2013. gadā tika saņemts LR Izglītības un zinātnes ministrijas, projekta partneru un profesionālo izglītības iestāžu vadības atbalsts, prezentējot projekta ideju direktoru seminārā 2013.gada 8.februārī Saldū. Uz šo brīdi interesi piedalīties šādā izvērtējumā izrādījušas 28 profesionālās izglītības iestādes no visiem Latvijas reģioniem, iesūtot savas pašnovērtējuma projekta organizatoriem. Izvērtējuma mērķis ir sniegt izglītības iestādei neatkarīga eksperta slēdzienu par ēkas ugunsdrošības stāvokli un darba aizsardzības prasību ievērošanu un nepieciešamo profilaksi. Skolu apsekojumi tiks uzsākti 22.aprīlī un notiks atbilstoši iepriekš saskaņotam apsekojumu grafikam, kā arī atbilstošiem vienotam pārbaudes scenārijam, kuru apstiprinājusi Izglītība un zinātnes ministrija. Paredzams, ka aprīļa mēnesī tiks apsekotas Rīga skolas un maijā – reģionāls skolas. Projekta ietvaros AS "Inspecta Latvia" un SIA"FN Serviss" eksperti, apsekojot profesionālās izglītības iestādes, pārbaudīs šādas 11 pozīcijas:
 • atbildīgā darbinieka par ugunsdrošību esamību un tā kompetenci;
 • Evakuācijas plānu;
 • Evakuācijas ejas, kā arī rezerves izejas, to pieejamība atbilstoši evakuācijas plānam;
 • Ugunsdrošības zīmju esamību un izvietojumu;
 • Ugunsdzēsības aprīkojuma esamību, novietojumu, skaitu, tehnisko stāvokli un derīguma termiņu;
 • Ugunsdzēsības signalizācijas esamību;
 • Trauksmes izziņošanas sistēmas darbību;
 • Hidrantu novietojumu un pieejamību atbilstoši teritorijas plānam;
 • Ugunsdrošības apmācību rīkošanu un darbinieku instruktāžu;
 • Pārskats par ugunsgrēka riska novērtējumu un analīzi;
 • Elektrosistēmas stāvokli.
Projekta aktivitātes noslēgumā, t.i. maija beigās visas skolas saņems apkopotu informāciju par pārbaudes rezultātiem. Šī informācija tiks izmantota par pamatu konkursa „Droša skola 2013” galvenās balvas ieguvēja un 3 veicināšanas balvu ieguvēju noteikšanai. Projekta atbalstītāji ir Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes nozares uzņēmēju asociācija, AS "Severstaļ", kā arī Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija un Valsts darba inspekcija.
E-veikals