Sagaidīt svētkus droši!

decembris 19, 2017

Lai ikvienam šis svētku gaidīšanas laiks un svētki nebūtu jāsagaida trauksmaini, dzēšot sveču liesmu izraisītu ugunsgrēku, vai meklējot palīdzību pie neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta, FN-SERVISS drošības eksperti ir apkopojuši un atgādina par svarīgākajiem drošības noteikumiem.

 1. Iededzinot sveces adventes vainagā, eglītē un citur, atcerieties:

 • Izejot no mājas vai dodoties pie naktsmiera, vienmēr pārbaudiet, vai visas aizdegtās sveces ir nopūstas!
 • Nekad neatstājiet degošas sveces bez uzraudzības, pat uz īsu brīdi!
 • Rūpējieties, lai sveces vienmēr atrastos uz tām piemērota paliktņa vai nedegošas virsmas!
 • Nav ieteicams sveces novietot uz televizora, uz palodzes aizkaru tuvumā, papīra dokumentu tuvumā, uz radiatora, iekurtām krāsnīm un citiem ugunsnedrošiem priekšmetiem; vienmēr pārliecinieties, vai svece atrodas drošā attālumā no degošiem priekšmetiem;
 • Svečturim jābūt stabilam un piemērotam sveces lielumam un formai, lai tas nevarētu apgāzties;
 • Brīvdabas sveces labāk lietot mājas pagalma izgaismošanai nevis iekštelpās;
 • Nekad neatstājiet bērnus bez uzraudzības telpā, kur ir degošas sveces; bērni var būt ātrāki nekā Jūs domājat;
 • Ja svinībās tiek lietots alkohols, labāk sveces, petardes un citus ar uguni saistītus izklaides elementus neaiztieciet vispār!

 1. Padomi svētku eglītes izvietošanai mājās:

 • Pirms uzstādiet mājās eglīti, pārliecinieties, vai tā nav novietota pārāk tuvu viegli uzliesmojošiem priekšmetiem;
 • Novietojiet egli pēc iespējas tālāk no kamīna, radiatoriem vai citām sildierīcēm;
 • Ja mājās plānojat uzstādīt “mākslīgo” egli, pievērsiet uzmanību, vai materiāls no kura izgatavota egle – ir “ugunsdrošs”.
 • Parūpējaties par to, lai egle stingri turas statīvā. Dabīgo egli ieteicams ievietot vāzē ar ūdeni vai podā ar smiltīm. Egli podiņā ir jālaista gluži kā istabas puķe. Vēlams arī vakaros egli norasināt ar ūdeni, lai tā nezaudētu mitrumu un sausā istabas gaisa dēļ tai nesāk birt skujas.
 • Pārliecinieties, vai pašu gatavotie vai iegādātie eglīšu rotājumi ir ugunsdroši;
 • Lietojiet tikai tādus eglītes svečturus, kas, izdegot svecei, pasargās rotājumus un apkārtējo vidi no aizdegšanās;

 1. Svētkos nedrīkst aizmirst par elektrodrošību!

 • Neaizmirstiet ievērot elektrodrošības noteikumus, gan pavadot laiku ārā, gan mājās, gan arī darbojoties ar mājsaimniecībās pieejamām elektroierīcēm un elektriskajiem eglīšu rotājumiem.
 • Elektroierīču ekspluatācijas noteikumu pārkāpumi (pārslodze),ir viens no biežāk sastopamiem ugunsgrēku cēloņiem, tāpēc svarīgi ir nepārslogot kontaktligzdas un pievērst uzmanību elektrības kontaktu tehniskajam stāvoklim.

 1. Uzstādot elektriskās spuldzīšu virtenes, atcerieties:

 • Ugunsdrošas gaismu virtenes vadam jābūt vismaz sērkociņa biezumā, plānāki vadi tiek uzskatīti par nedrošiem;
 • Izmantojot elektriskās spuldzīšu virtenes, pārliecinieties vai virtene paredzēta āra lietošanai vai tikai telpām;
 • Iegādājoties spuldzīšu virtenes, kārtīgi pārbaudiet, lai virtene nav bojāta vai netrūkst kāds svarīgs tās elements – bojāta virtene var izraisīt īssavienojumu;
 • Ja virtenes ir vairākas, sekojiet, lai vadi nesapinās; drošāk būs, ja gaismu virtenes  ieslēgsiet dažādās kontaktligzdās;
 • Neatstājiet gaismas virtenes ieslēgtas naktī, neatstājiet tās ieslēgtas ģimenes prombūtnes laikā;
 • Neveiciet pašrocīgi jelkādus spuldzīšu virteņu uzlabojumus, saīsinājumus, savienojumus; neprasmīgi savienoti vadi ir lietošanai bīstami;

 1. Bīstamās ķīmiskās vielas (minerālmēslus, kaitēkļu iznīcināšanasun citus augu aizsardzības līdzekļus), mazgāšanas līdzekļus, eļļas, (degvielu), medicīnas aptieciņu turiet tikai noslēgtās, bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamās vietās!
 2. Neaizmirstiet par drošību, dekorējot telpas! Ja vēlaties aizsniegt augstākas vietas, izmantojiet kāpnes!
 3. Atcerieties par drošību uz ceļa arī svētku laikā! Alkohola lietošana un transportlīdzekļu vadīšana ir nesavienojamas lietas!
 4. Drošība tavās mājās – dūmu detektors un ugunsdzēsības aparāts

Dūmu detektors vai ugunsdzēsības aparāts būs tie, kas negaidītas ugunsnelaimes brīdī var izglābt pašu vērtīgāko – ģimeni, mājokli, automašīnu, citus īpašumus no lieliem postījumiem vai pat bojājejas.

Atcerieties! 19.04.2016 Ministru kabineta noteikumi nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” paredz , ka dūmu detektors un ugunsdzēsības aparāts (no 2020.gada 1.janvāra) ir obligāta prasība katrā mājoklī.

E-veikals