Ugunsdrošība būvniecībā

Ikvienu profesionāli par uzticamu ekspertu padara zināšanas un pieredze. Taču zināšanas top vērtīgas, ja tās tiek regulāri papildinātas un atjaunotas.

Pieteikties semināram

  • Ēku konstrukciju ugunsdrošība: jaunākie risinājumi drošai mājai

Kā ugunsdrošības jomas eksperti, aicinām ēku īpašniekus, nekustamo īpašumu pārvaldniekus un apsaimniekotājus, projektētājus, būvniekus, būvuzraugus, Būvvaldes inspektorus, VUGD inspektorus, Būvniecības valsts kontroles biroja būvinspektorus, kā arī citus ar nozari saistītos profesionāļus uz semināru, lai iegūtu vērtīgas un praktiski pielietojamas zināšanas par mūsdienīgiem risinājumiem ugunsdrošības līmeņa paaugstināšanai projektējot, būvējot un ekspluatējot ēkas, saskaņā ar “Ugunsdrošības noteikumu” un būvnormatīvu prasībām un to grozījumiem.

Semināra tēma:

Ēku konstrukciju ugunsdrošība: jaunākie risinājumi drošai mājai

 TĒMAS AKTUALITĀTE: 

Svarīgi, lai sabiedrībai būtu pieejama informācija par jaunākajām tehnoloģijām, kas pasargātu cilvēku veselību, dzīvību un materiālās vērtības. Vadošie speciālisti pilnveido ugunsdrošo risinājumu kvalitāti, kas atbilst visaugstākajām ugunsdrošības prasībām, bet bieži vien tāpēc, ka Latvija ir pārāk maza valsts, ar atšķirīgu kultūru un attieksmi pret ugunsdrošību, daudzi no šiem jaunākajiem ugunsdrošības risinājumiem un atzinumiem netiek pietiekami novērtēti.

 Semināra norises datums un  laiks: 

15.11.2022, plkst. 9:00-14:00

Vigo Leitholds

  Lektors: 

Vigo Leitholds – Latvijas Ugunsdrošības asociācijas valdes loceklis, ugunsdrošo būvkonstrukciju eksperts.

  Semināra tēmas: 

Semināra laikā tiks izskaidrota ne tikai ugunsdrošības nepieciešamība atbilstoši normatīvo aktu prasībām, bet atsaucoties uz notikušām ugunsnelaimēm, tiks parādīti riski celtniecībā, kurus noteikti būtu jānovērš, un bieži vien ekspluatācijas laikā,  izmantojot dažādus ugunsdrošības risinājumus, konkrētām konstrukcijām un būvēm kopumā.

Pieredze rāda, ka visbiežāk uguns ugunsgrēka laikā izplatās caur vai ap ventilācijas kanāliem, tāpēc normatīvi un standarti ventilācijas kanāliem izvirza papildus prasības dūmu un uguns izplatīšanas norobežošanai. Parastie tērauda ventilācijas kanāli paši par sevi neizpilda ugunsdrošības prasības, jo tie uguns klātbūtnē pārāk spēcīgi sakarst un deformējās, kā rezultātā nav spējīgi aizkavēt dūmu un uguns izplatīšanos. Tāpēc tie ir ne tikai jānorobežo ar ugunsdrošajiem vārstiem un jāizolē ar ugunsdrošu izolāciju, bet arī atbilstoši jānoblīvē ugunsdrošajās sienās un pārsegumos. Semināra laikā tiks demonstrēti risinājumi atbilstoši normatīvu prasībām un parādītas raksturīgākās kļūdas ventilācijas kanālu izbūvē.

Seminārā ar dažādu fotoattēlu un videofilmu palīdzību tiek izskaidrots par ugunsdrošo durvju nepieciešamību, par normatīvu prasībām, par nepieciešamo apliecinājuma dokumentāciju. Tiks izstāstīts, kā vizuāli atšķirt ugunsdrošās durvis no durvīm, kas tādas nemaz nav.

Elektriskie kabeļi un funkcionālie vadi praktisku apsvērumu dēļ bieži tiek instalēti koridoros un no turienes sadalīti pa telpām. Bet tā kā koridori ugunsgrēka laikā kalpo kā evakuācijas ceļi, kabeļu instalācijas ir īpaši bīstamas. Pēc ugunsgrēku statistikas, tieši elektrības īssavienojumi ir otrajā vietā aiz neuzmanīgas rīcības ar uguni, kas izraisa ugunsgrēkus. Savukārt kabeļi deg ar ļoti bieziem un indīgiem dūmiem, līdz ar to evakuācijas ceļi kļūst par lamatām cilvēkiem ugunsgrēka laikā. Tāpēc šī semināra laikā tiks izskaidrota kabeļu instalāciju ugunsdrošās izolācijas nepieciešamība un normatīvu prasības. Balstoties uz speciālistu ilggadēju pieredzi, tiks piedāvāti daudzveidīgi un labākie risinājumi kabeļu ugunsdrošībai.

Saskaņā ar celtniecības normatīviem, ēkas ir jāsadala ugunsdrošajos nodalījumos, bet ļoti bieži šo nodalījumu sienas un pārsegumus šķērso komunikācijas, tai skaitā dažādi cauruļvadi. Tā kā šie cauruļvadi mēdz būt gan degoši, gan ar degošu izolāciju, gan metāla, kas pats par sevi vada uguni, tad pastāv normatīvi un attiecīgi ugunsdrošie risinājumi, šo cauruļu norobežošanai un izolēšanai.

Semināra laikā tiks demonstrēta uguns un dūmu izplatīšanās ugunsgrēkā par caurulēm, izskaidrotas normatīvu prasības un piedāvāti dažādi efektīvi ugunsdrošības risinājumi.

 Norises kārtība: 

  • Seminārs tiks vadīts tiešsaistē (attālināti). Tā ilgums 4 stundas.
  • Dienu pirms semināra, dalībniekiem, kuri būs pieteikušies un veikuši apmaksu par dalību seminārā, tiks nosūtīt informācija par pieslēgšanos on-line risinājumam (platformā “MS Teams”).
  • Semināra laikā un pēc tā noklausīšanās, varēsiet uzdot lektoram jautājumus par dzirdēto.
  • Pēc semināra noklausīšanās uz e-pastu Jums nosūtīsim elektroniski parakstītu sertifikātu  (4 stundas punktu uzskaitei).

 Dalības maksa: 

29,45 EUR bez PVN

 Papildus jautājumu gadījumā un pieteikties semināram: 

E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv

Tālrunis: 67 556 799

Iepriekšēja pieteikšanās semināram ir OBLIGĀTA.

Printēt lapu
E-veikals