Ugunsdrošība Līgo svētkos

jūnijs 18, 2022

Līgo svētki ir laiks, kad palielinās ugunsgrēku un ar uguni saistīto nelaimu skaits, tādēļ, izbaudot vasaras saulgriežus, ir jāatceras par savu un apkārtējo drošību. Īpašu vērību jāvelta bērniem, kuri ne reti vēlas parotaļāties ar uguni.

Ugunsnelaimju novēršanai svarīgi ievērot ugunsdrošību, tāpēc FN-SERVISS vēlas atgādināt par preventīvajiem pasākumiem.

Ugunsdrošība, kurinot ugunskuru:

Līgo svētkos kur drīkst kurt ugunskuru

 • Izvēloties ugunskura vietu, jāievēro pašvaldības saistošos noteikumus par ugunskuru vietām;
 • Ugunskura vieta nedrīkst būt koku, ēku, degošu materiālu tuvumā;
 • Ņemiet vērā vēja virzienu;
 • Apkārt ugunskura vietai jāaprok zeme vai jāizvieto akmeņu krāvuma norobežojošs aplis, lai uguns liesmas nevarētu izplatīties pa sauso zāli;
 • Nepārspīlējiet ar ugunskura lielumu un apmēru, kas var izraisīt pastiprinātu dzirksteļu nokļūšanu līdz degošām virsmām, kokiem, krūmiem, utt.
 • Aizliegts kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas ierobežo uguns nekontrolētu izplatīšanos;

Vai drīkst novērsties no ugunskura

 • Ugunskuru nedrīkst atstāt bez uzraudzības;
 • Neatstāt mazus bērnus bez uzraudzības pie ugunskura;
 • Ugunskura vietu nodrošināt ar kādu dzēšanas līdzekļi, piemēram, spaini ar ūdeni vai ugunsdzēsības aparātu;
 • Ugunskurā nededzināt sintētiskos materiālus, gumijas riepas un tamlīdzīgas lietas, kas degot izdala indīgas vielas;
 • Netuvoties un nelēkt pāri ugunskuram, ja mugurā ir sintētiska materiāla drēbes, kas viegli un ātri aizdegas;
 • Atstājot ugunskura vietu, ugunskurs jānodzēš pilnībā, lai izslēgtu ugunsgrēka iespējamību. Visērtāk un videi draudzīgāk to ir izdarīt ar ūdeni, ko var paņemt līdzi no mājām vai tuvumā esošās ūdens tilpnes.

Ugunsdrošība, kurinot grilu:

Lapa ugunsdrošība līgo svētkos degšķidrums

 • Grilu novietot drošā attālumā no ēkas, lai vējā noklīdušas dzirksteles nevarētu nokļūt līdz degošām virsmām, kas uzliesmojot var izraisīt ugunsgrēku.
 • Grilu novietot uz stabilas virsmas, lai pēc iespējas samazinātu tā apgāšanās risku.
 • Grila iededzināšanu neuzticiet bērniem;
 • Grila iekuršanai izmantot tam paredzētus degšķidrumus;
 • Ar degšķidrumu jāaplej kurināmais un jāpagaida, kamēr tas iesūksies, un tad uzmanīgi jāaizdedzina.
 • Nekādā gadījumā neliet degšķidrumu jau degošam grilam;
 • Nededzināt grilu ar viegli uzliesmojošiem šķidrumiem, piemēram, benzīnu, acetonu u.c.

Papildus vērtīgus padomus drošai grilēšanai atradīsiet šeit

Kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā?

Kā izmantot ugunsdzēsības aparātu

Ja uguns nelaime tomēr piemeklē jūsu mājas vai svinību vietu, tad svarīgi ir rīkoties ātri un droši. Ugunsgrēka dzēšanai sākotnējā stadijā varat izmantot ugunsdzēsības aparātu.

FN-SERVISS speciālisti sadarbībā ar Valsts Ugunsdzēsības dienestu (VUGD) un VALPRO, domājot par jūsu drošību ir izstrādājuši Ceļvedi – Palīgu ugunsdzēsības līdzekļu izvēlei un lietošanai.

Taču ja uguns liesmas esat pamanījuši novēloti, tad nekavējoties parūpējaties par savu un apkārtējo drošu evakuāciju un izsauciet palīdzību, zvanot pa tālruni 112!

E-veikals