Ugunsdrošība Līgo svētkos

jūnijs 19, 2016

Līgo svētki ir laiks, kad palielinās ugunsgrēku un ar uguni saistīto nelaimju skaits, tādēļ, izbaudot vasaras saulgriežus, ir jāatceras par savu un apkārtējo drošību. Īpašu vērību jāvelta bērniem, kuri ne reti vēlas parotaļāties ar uguni.

Ugunsnelaimju novēršanai svarīgi ievērot ugunsdrošību, tāpēc FN-SERVISS vēlas atgādināt par prevetīvajiem pasākumiem.

Ugunsdrošība, kurinot ugunskuru:

 • Izvēloties ugunskura vietu, jāievēro pašvaldības saistošos noteikumus par ugunskuru vietām;
 • Ugunskura vieta nedrīkst būt koku, ēku, degošu materiālu tuvumā;
 • Ņemiet vērā vēja virzienu;
 • Apkārt ugunskura vietai jāaprok zeme vai jāizvieto akmeņu krāvuma norobežojošs aplis, lai uguns liesmas neizplatītos pa sauso zāli un krūmiem;
 • Nepārspīlējiet ar ugunsgrēka lielumu un apmēru, kas var izraisīt pastiprinātu dzirksteļu nokļūšanu uz degošām virsmām, kokiem, krūmiem, utt.
 • Aizliegts kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos;
 • Ugunskuru nedrīkst atstāt bez uzraudzības;
 • Neatstāt mazus bērnus bez uzraudzības pie ugunskura;
 • Pie ugunskura vietas nodrošināt dzēšanas līdzekļus – ugunsdzēsības aparātus vai sliktākajā gadījumā spaini ar ūdeni;
 • Ugunskurā nededzināt sintētiskos materiālus, gumijas riepas un tamlīdzīgas lietas, kas degot izdala indīgas vielas;
 • Netuvoties un nelēkt pāri ugunskuram, ja mugurā ir sintētiska materiāla drēbes, kas viegli un ātri aizdegas;
 • Atstājot ugunskura vietu, ugunskurs jānodzēš pilnīgi, lai izslēgtu ugunsgrēka iespējamību. Visērtāk ir paņemt līdzi pudeli ar ūdeni, ko uzliet uz ugunskura pirms došanās prom.

Ugunsdrošība, kurinot grilu:

 • Grilu novietot drošā attālumā no ēkas, lai vējā dzirksteles nevar izraisīt ugunsgrēku;
 • Grilu jānovieto uz stabilas virsmas, lai tas netiktu apgāzts;
 • Grila iededzināšanu neuzticēt bērniem;
 • Izmanto degšķidrumus, kas ir paredzēti grila iekurināšanai;
 • Ar degšķidrumu jāaplej kurināmais un jāpagaida, kamēr tas sasūksies, un tad uzmanīgi jāaizdedzina.
 • Nedrīkst pieliet degšķidrumu jau degošam grilam;
 • Nededzināt grilu ar viegli uzliesmojošiem šķidrumiem, piemēram, benzīnu, acetonu u.c.
Sīkāk: FN-SERVISS padomi drošai grilēšanai

Ugunsdzēsības aparāti ugunskura un grila uguns dzēšanai:

Ja tomēr izcēlies ugunsgrēks vai noticis nelaimas gadījums, nekavējoties zvaniet pa tālruni 112!

 
E-veikals